Téma cudnosti ženskej módy: „Veď za to, že sa pozerá, môže on.“

Dotknutie sa témy cudnosti ženskej módy často vyvoláva hnev a rozhorčenie. ,,Veď za to, že sa pozerá, môže on.“ ,,Prečo sa od žien očakáva viac?“ ,,Je to diskriminácia!“ Nuž, vina muža je nesporná, ale to neznamená, že všetka je na jeho strane.

✍️ Collen Hammond píše vo svojej štúdii o ženskej móde takto: ,,Keďže katolícke učenie o cudnosti ukladá ženám väčšiu povinnosť skrývať svoje telo ako mužom, niektorí veriaci to považujú za nespravodlivé. Je síce pravda, že tradičné učenie Cirkvi o cudnosti je v týchto otázkach voči ženám náročnejšie, ale nie nespravodlivé. Tak, ako sa ukazuje, že ženské pohlavie je slabšie, pokiaľ ide o fyzickú silu, tak je mužské pohlavie menej odolné v oblasti sexuality (v zmysle, že muž je náchylnejší na okamžité vzrušenie). Tak, ako on by nemal využívať výhodu fyzickej sily na získanie nadvlády nad ženou, ani ona by nemala využívať vlastnosti svojho tela na ovládanie muža.“

👠 Beda žene, ktorá využíva to, čo je slabosťou pohlavia nazyvaného silnejším. Toto pravidlo platí aj opačne: ,,beda mužovi, ktorý nebráni zverené ženy (manželku, dcéru) pred nebezpečenstvom necudnosti. A samozrejme, otázka cudnosti sa v žiadnom prípade netýka len obliekania a vizáže, rovnako ako sa netýka len žien.

👩‍❤️‍👨 Muž a žena sa nesmú dať zlákať k vzájomnej demoralizácii. Je také ľahké pokaziť – a obzvlášť ľahké pre ženy pokaziť mužov (pozrime sa na Evu a Adama, na Betsabe a Dávida)… A ak ich potom treba napraviť, trvá to niekoľko rokov sĺz a modlitieb (svätá Monika a svätý Augustín).

✍️ Ľudia by sa mali navzájom ovplyvňovať k dobru, inšpirovať povzbudivým príkladom, prebúdzať to, čo je ušľachtilé, hanbiť sa za priestupky. A nie zvyšovať dopyt po necudnosti a nečistote – tým, že budeme odmietať to, čo je zlé. „Radšej smrť ako hriech!“ Dbať o čistotu jazyka, nepopúšťať uzdu fantázii, ovládať zrak. Jednoducho povedané, zušľachťovať sa navzájom: muži ženy (aj to je možné) a ženy mužov (to je zvlášť potrebné!).

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Sv. Mária Goretti a Alessandro/Wawrzyniec Maria Waszkiewicz

Téma cudnosti ženskej módy: „Veď za to, že sa pozerá, môže on.“ 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás