Svätý Peter Julián Eymard – svätec Eucharistie

Svätý Peter Julián Eymard, zakladateľ kongregácie Kňazi Najsvätejšej sviatosti, napísal v tomto zmysle: Nerobím si starosti s chlebom tunajším. Je to vec Kráľa, aby živil svojich vojakov. Pre nás naša najväčšia starosť spočíva v tom, aby sme ho ubytovali, ako sa sluší a patrí, aby sme mu dali svätostánok, oltár, výzdobu … Venujme mu všetko, čo máme: Eucharistický Kráľ si to všetko zaslúži.

Jedného dňa, roku 1804, prišiel do mesta La Mure v diecéze Grenoble brúsič nožov. Volal sa Julián Eymard. Smrť mu spustošila rodinu, z detí mu ostali len dve: Anton a Maria Anna, tá mala dvanásť rokov, keď sa 4. februára 1811 narodil Peter Julián. Otec ho dal pokrstiť hneď nasledujúci deň.

Matka nedá uplynúť ani jednému dňu, aby nestrávila na kolenách v kostole aspoň niekoľko minút. Malého Juliána, zabaleného v perinke, donesie do chrámu a obetuje ho Ježišovi. Akonáhle chlapec začne robiť prvé kroky, sprevádza matku do kostola.

Začne tam chodiť aj sám, aj niekoľkokrát denne. Maria Anna ho raz nájde za oltárom, kam sa vyšplhal pomocou stoličky, s hlavou pritlačenou k svätostánku.
„Ja počúvam, a tak počujem lepšie,“ vysvetľuje chlapec. V srdci mu zapustila korene mimoriadna vášeň pre Najsvätejšia sviatosť.

Chlapec nie je bez chýb: je umienený, cholerický, zvedavý. Ale pretože je od prirodzenosti poctivý, nemôže žiť v lži. Je nadaný, ale má sklon aj k manuálnej práci. Pretože v oblasti je veľa orechov, otec zhotoví lis a želá si, aby sa syn stal výrobcom orechového oleja.

Vytúženým dňom pre Petra bol deň prvého svätého prijímania, keď mal 12 rokov. „Koľko milostí mi Pán toho dňa dal!“ volal so slzami v očiach po tridsiatich rokoch a prijal povolanie ku kňazstvu. Hovorí so svojím otcom o svojej túžbe vstúpiť do seminára, ale otec nechápe, akú veľkú milosť Boh dáva jeho synovi.
Nie! Syn má byť jeho nástupcom v obchode. Dokonca berie syna zo školy. Na výrobu oleja mu to stačí. Matka mlčí, dúfa a modlí sa.

V pútnickom mieste Panny Márie v Laus sa Peter Julián stretne s P. Touchom, oblátom Panny Márie Nepoškvrnenej, ktorý obdivuje krásu jeho duše. Ten mu radí, aby rozhodne smeroval ku kňazstvu, učil sa latinčinu a stýkal sa s ním čo najčastejšie. Julián sa vracia k lisu plný radosti a nádeje a tajne sa učí latinskú gramatiku.
Božia prozreteľnosť mu pošle P. Desmoulinsa, ktorý dosiahne to, že za určitú protislužbu môže vziať so sebou chlapca do Grenoblu, kde bude bezplatne študovať.

Tu sa chlapec dozvie o smrti svojej mamičky a s veľkým plačom padne k nohám sochy Panny Márie: Teraz si len ty mojou matkou. Dopraj mi túto milosť: Daj, aby som sa jedného dňa stal kňazom!

V deň pohrebu ho otec prosí, aby zostal u neho. Chlapec súhlasí. Zdá sa, že je všetko stratené. Ale keď ho vypočuje otec oblát, navrhne mu: „Nechceš ísť k nám do Marseille?“

„Ale bude otec súhlasiť?“

„Áno, áno!“

Otec protestuje, stratí hlavu, plače, ale nakoniec súhlasí.

V Marseille sa syn dá do štúdia s takou horlivosťou, že z toho ťažko ochorie. Musí sa vrátiť k otcovi, ale rekonvalescencia bude trvať dlho. 3. marca 1828 ho otec prosí o odpustenie, že mu bránil v jeho povolanie, a odchádza k Bohu.

Peter Julián vstupuje do veľkého seminára v Grenobli. Má tu predložiť odporúčanie od svojho farára, ktoré dostal v zalepenej obálke. Sestra však nerozumne otvorí obálku: list predstavuje kandidáta ako „neinteligentného a lenivého“. Všetci sa zhodnú na tom, že sa toto nespravodlivé hodnotenie spáli. Peter Julián sa zverí Božej milosti a odchádza do Grenoblu bez odporúčania. Stretne tu Mons. Mazenoda, zakladateľa obltov Panny Márie. Peter mu všetko rozpráva.

„Dobre,“ povie biskup, „predstavím ťa predstavenému seminára.“

Mládenec môže konečne ísť za svojím povolaním. Kňazské svätenie prijal vo svojich 23 rokoch 20. júla 1834. Nastúpil ako kaplán a potom ako farár, ale v duši chová túžbu stať sa rehoľníkom.

20. júla 1839 s povolením biskupa cez slzy sestry a ponosy farníkov odchádza do noviciátu Marista, kongregácie, ktorú založil P. Colin. Do osobného denníka si napísal témy svojich obľúbených rozjímaní: Ježiš v Najsvätejšej sviatosti a raj.

Po noviciáte je menovaný spirituálom v Belley, potom provinciálom pre Francúzsko a riaditeľom tretieho rádu. V roku 1850 sa stáva priorom v La Seyne-sur-Mer.

podporte nás sdzr

Všade, kde pôsobil, či ako diecézny kňaz alebo rehoľník, vždy nabáda zverené duše, aby praktizovali adoráciu Najsvätejšej sviatosti.

Má veľké výsledky u detí, u mládeže, v rodinách. Celá spoločnosť prežíva obrodu. Úcta vzdávania Eucharistii mimo omše má nesmiernu cenu pre život Cirkvi. Takáto úcta je úzko spojená so slávením eucharistickej obety.
Kristova prítomnosť v sviatostných znakoch, ktoré sa uchovávajú po omši – prítomnosť trvá, kým trvajú spôsoby chleba a vína – vyviera zo slávenia Obete a tiahne ku sviatostnému a duchovnému spoločenstvu. Je vecou pastierov, aby povzbudzovali, okrem iného aj svojím osobným svedectvom, k eucharistickej úcte, zvlášť k výstave Najsvätejšej sviatosti a k ​​úctivému prebývaniu pred Kristom prítomným pod eucharistickými spôsobmi (EE 25).

Dobrý Boh vnuká Petrovi Juliánovi myšlienku založiť kongregáciu mníchov a sestier zasvätených klaňaniu Najsvätejšej sviatosti a propagácii tejto úcty medzi veriacimi. Plán tohto diela koncipuje pri nohách Panny Márie lasalettskej. Bude to veľká záležitosť celého jeho života. 

Pius IX., u ktorého sa Petrovi Juliánovi podarilo získať audienciu, jeho zámer schvaľuje: „Vaše dielo pochádza od Boha, som o tom presvedčený. Cirkev to potrebuje.“

Ale koľko prekážok bude nutné prekonať!
Keby Boh nepodnecoval otca Eymarda, neodvážil by sa podstúpiť také dobrodružstvo, ktoré z ľudského pohľadu nemalo vôbec vyhliadku na úspech.

Generálny predstavený Marista jeho plán preveril a zbavil ho rehoľných sľubov, aby sa mohol plne venovať realizácii tohto diela. Potom ho však pošle k parížskemu arcibiskupovi.

Pomocný biskup, ktorý má prijať Juliána menom arcibiskupa, má už pohotovú odpoveď: kategorické „Nie!“. Ale Božia prozreteľnosť má iné plány.
Otec Eymard, v sprievode jedného zo svojich učeníkov, čaká na prijatie v predizbe arcibiskupa, keď ich osloví sám arcibiskup. „Kto ste?“

„Dvaja kňazi.“

„Čo si prajete?“

„Monsignor, čakáme na pomocného biskupa,“ Páter Eymard vysvetľuje dôvod svojej návštevy.

„Ste od otca Marista?“

„Áno, Monsignore.“

„Pomocný biskup ma informoval.“ Pretože si arcibiskup myslel, že ide o založenie kontemplatívneho rádu, dodal: „Ide o kongregáciu rýdzo kontemplatívnu. Nie som naklonený takým veciam. Nie, nie!“

„Ale Monsignor, nejedná sa o kongregáciu rýdzo kontemplatívnu. My naozaj adorujeme, ale chceme tiež k adorácii privádzať. Chceme sa zaoberať prvým svätým prijímaním dospelých.“

„Prvé sväté prijímanie dospelých, to je dielo, ktoré mi schádza, po ktorom túžim.“

Avšak záležitosť zďaleka nebola u konca. P. Eymard nemá kde  svoju budúcu spoločnosť ubytovať. Nemá peňazí a prví novici, ktorí trpia hladom, sa jeden po druhom vytrácajú. Navyše ho vzácnej ochrany zbavila smrť Mons. Siboura. Jeho nástupca odmieta prijať zakladateľa a spáli jeho listy, bez toho aby ich čítal, pretože je presvedčený, že sa jedná o „súkromnú spoločnosť“.
Potom však svojho unáhleného gesta ľutuje, vypočuje P. Eymarda a potvrdí schválenie, ktoré vydal Mons. Sibour.

Peter Julián, stále bez domova, zverí svoj projekt Božej prozreteľnosti a tá mu zaistí možnosť získať dve budovy v ulici Faboure Saint-Jacques.

Eucharistický apoštolát sa rozvíja práve pri päte oltára. Adorujúci jedná tiež zástupne: má v úmysle ponúknuť zadosťučinenia za urážky, ktorých sa dostáva Najsvätejšej sviatosti, adoruje a miluje za všetky tých nespočetných hriešnikov, ktorí Pána nepoznajú, neklaňajú sa mu a nemilujú ho. Ale ten, kto Ježiša miluje, sa usiluje o to, aby ho urobil milovaným. Rehoľníci Najsvätejšej sviatosti pôsobia na poli obrátenia hriešnikov práve eucharistickým apoštolátom.

Je to doba, kedy v starých parížskych štvrtiach väčšina mladých vo veku dospievania, kedy začínajú zarábať nejaký peniaz, prestáva takmer myslieť na náboženstvo svojho krstu. Tiež mnoho dospelých sa správa podobne, rovnako ako dnes. P. Eymard organizuje kurzy katechizmu, aby pripravil duše na prijatie svätého prijímania.

Raz večer prijme vrátnik dvoch tulákov, muža a ženu, bez viery a výchovy, ktorí žijú v konkubináte. Postupom doby ich Eymard vzdelá v katechizme, vyspovedá, pripustí k svätému prijímaniu a sobášu. Toho dňa ich pozve na večeru do hovorne, sám ich obsluhuje, hovorí k nim láskavými slovami a obe tieto osoby sú fascinované.

3. júna 1863 schválil Pius IX. definitívne Kongregáciu eucharistiánov P. Petra Juliána Eymarda a on neustáva v hľadaní nových povolaní pre svoje dielo, a to predovšetkým vo svojich kázňach, ktorých zápal si už ani nevieme predstaviť. Ako on sám povedal, „kazateľ je človek, ktorý sa hlasno modlí, ale skôr než sa modlí hlasno, musí sa veľa modliť ticho“.

Z kazateľnice prednáša veriacim svoje presvedčenie, svoju lásku, svoj svätý zápal. Všetko je u neho veľavravné. Jeho slová prispievajú k tomu, aby prebúdzali v dušiach lásku k Eucharistii a rozvíjali vynikajúcu úctu prejavovanou adoráciou.

P. Eymard mal pred kázaním vo zvyku pripravovať sa pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou. Hostia bola skutočnou pochodňou jeho kázania. „Je krásne dôverne s Ním rozprávať, ležať na jeho hrudi ako milovaný učeník (porov. Jn 13,25) a nechať sa jemne prenikať nekonečnou láskou jeho srdca. Ak má sa kresťanstvo v našej dobe vyznačovať predovšetkým umením modlitby, ako necítiť novú potrebu zotrvávať dlho v duchovnom rozhovore, v tichej adorácii, v postoji lásky pred Kristom prítomným v Najsvätejšej sviatosti? Koľkokrát som, moji milovaní bratia a sestry, urobil túto skúsenosť a čerpal z nej silu, útechu a oporu!“ (EE 25)

P. Eymard potvrdzuje: „Ku svedectvu svätého Pavla o Ježišovi Kristovi pripája Cirkev svoj príklad a svoju prax viery. Obdivuhodné baziliky sú prejavom jej viery v Najsvätejšiu sviatosť. Nechcela stavať hroby, ale chrámy, nebo na zemi, kde Spasiteľ, jej Boh, má vyhradený trón, ktorý je hoden jeho dôstojnosti. Cirkev so žiarlivou starostlivosťou určovala pravidlá eucharistického kultu. Nikoho nezbavuje povinnosti uctievať jej Ženícha. Je to záležitosť nadovšetko veľká, dôležitá a božská, keď sa jedná o prítomnosť Ježiša Krista. Chce, aby všetko to, čo je v prírode najčistejšie, čo je najvzácnejšie vo svete, bolo zasvätené kráľovskej službe – Ježišovi.“

Radí nám: Keď ste vstúpili do chrámu, zotrvajte najskôr chvíľu bez hnutia, v mlčaní a v postoji najvyššej úcty. Prvou dispozíciou k modlitbe je práve táto úcta. Najväčšia časť našej vyprahlosti pri modlitbe a nedostatok zbožnosti majú svoje korene v nedostatku úcty k nášmu Pánovi, keď pred Neho predstupujeme a správame sa ľahostajne.

Počnúc rokom 1864 spájajú neúspechy a skúšky P. Eymarda ešte viac s vykupiteľským krížom, a to všetko len pre spásu duší. 

„Táto obeť je natoľko rozhodujúca pre spásu ľudského pokolenia, že Ježiš Kristus ju dovŕšil a vrátil sa k Otcovi až potom, čo nám zanechal spôsob, ako sa na nej podieľať, ako keby sme pri nej boli prítomní. Každý veriaci tak na nej môže mať účasť a ťažiť z nej nevyčerpateľné plody … Chcem túto pravdu ešte raz pripomenúť a pohrúžim sa s vami, moji drahí bratia a sestry, do adorácie tohto tajomstva: veľkého tajomstva, tajomstva milosrdenstva. Čo viac mohol pre nás Ježiš vykonať? V Eucharistii nám naozaj prejavuje lásku, ktorá ide do krajnosti (porov. Jn 13,1), lásku, ktorá nepozná mieru. Tento aspekt všeobjímajúcej lásky k eucharistickej sviatosti má základ v samých slovách Spasiteľa: Toto je moje Telo, toto je moja Krv, ale dodal: ktoré sa za vás vydáva, ktorá sa vylieva za mnohých (Lk 22,19-20). Netvrdil len, že to, čo im dáva jesť, je jeho telo a krv, ale vyjadril aj jeho obetnú hodnotu“ (EE 11-12).

V spojení s Kristovou obeťou prijíma P. Eymard voľbu hlavného predstaveného, ​​hoci zamýšľal vrátiť sa k životu prostého mnícha. Súčasne sa stáva svedkom demolácie jedného zo svojich domov, ktorý musí ustúpiť výstavbe novej ulice.
V tej dobe, 11. júna 1867 P. de Cuers, jeden z jeho najstarších rehoľníkov a jeho najvernejší priateľ, žiada v Ríme o oslobodenie sľubov, aby mohol založiť dielo eucharistických pustovníkov. P. Eymard je zdesený. Avšak vďaka zjaveniu sa dozvie, že P. de Cuers sa vráti do jeho kongregácie, ale jeho návrat on sám už nezažije.
Vo všetkom utrpení zostáva jeho hlavnou cnosťou sladkosť a vľúdnosť ku všetkým. S touto vlastnosťou sa však nenarodil. Jeden jeho spolubrat dosvedčuje: „Bol to človek veľmi energický, ale s anjelskou sladkosťou.“ Svätec sám vyznáva, že vie o svojej veľmi veľkej netrpezlivosti.

21. júla 1868 večer sa P. Eymard, chorý, vychudnutý, neschopný prehltnúť sústo, vracia do La Mure, aby si na lekársky príkaz odpočinul. Oslavuje v Grenoble svoju poslednú svätú omšu, a to v kaplnke zasvätenej ustavičnej adorácii. Bez jediného slova sa kladie ťažko na lôžko. Jeho sestra beží ihneď pre lekára, ktorý konštatuje krvácanie do mozgu, komplikované úplnou vyčerpanosťou. P. Eymard sa spovedá len pomocou gest.

V sobotu 1. augusta prijíma pomazanie chorých. Za úsvitu jeden z kňazov kongregácie slúži v jeho izbe svätú omšu a podá mu sväté prijímanie. Podajú mu obrázok Panny Márie lasalettskej. Pritisne ho k srdcu. Dopoludnia vydýchne naposledy. Jeho duša stúpa k nebu, k večnej Božej blaženosti. Zomiera vo veku 57 rokov v rovnakom dome, kde sa narodil.

Kanonizácia Petra Juliána Eymarda je v dejinách Cirkvi ojedinelou slávnosťou. Je to deň po uzavretí prvého zasadnutia II. vatikánskeho koncilu. V prítomnosti 1500 koncilových otcov zapisuje Ján XXIII. 9. decembra 1962 jeho meno do zoznamu svätých.
Pápež v homílii povedal: „Dieťa, ktoré v piatich rokoch našli na oltári s hlavou pritlačenou ku svätostánku, je ten istý človek, ktorý založí Spoločnosť kňazov Najsvätejšej sviatosti a tiež Služobnica Najsvätejšej sviatosti a dá vzplanúť v mnohých kňazoch adorátoroch pochodni svojej lásky a nežnosti voči živému Kristovi v Eucharistii … Svätý Peter Julián Eymard predstavuje najsvätejšej Pannu Máriu ako vzor adorátorov a vzýva ju pod menom »Naša Pani Najsvätejšej sviatosti« … Áno, synovia, uctievajte a oslavujte s Nami toho, ktorý bol tak dokonalým ctiteľom Najsvätejšej sviatosti. Nasledujte jeho príklad a postavte do stredu svojich myšlienok, svojich citov, svojich skutkov a svojej horlivosti tento neporovnateľný zdroj milostí: tajomstvo viery, ktoré skrýva pod svojím závojom samotného Autora milosti, Ježiša Krista, vtelené Slovo.“

Svätý Peter Julián, nauč nás často a zbožne navštevovať nášho Pána prítomného vo svätostánku a vypros nám milosť, aby sme prešli v pokoji búrkami života a raz mohli spatriť tvárou v tvár na nášho milovaného Ježiša.

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2019/09/svaty-peter-julian-eymard-svatec.html

Svätý Peter Julián Eymard - svätec Eucharistie 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás