Silný význam individuálneho zasvätenia

Skôr než si zistíme, čo bretonský svätec Ľudovít Mária Grignion píše o individuálnom zasvätení, je vhodné pripomenúť, že prednedávnom pápež František spolu s biskupmi celého sveta vykonal 25. marca 2022 v Bazilike svätého Petra zasvätenie Ruska a Ukrajiny Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a vypočul tak naliehavú prosbu našej Nebeskej Mamky z Fatimy.

Ⓜ️ Najmä po fatimských zjaveniach sa zasvätenia čoraz viac množili: pripomíname zasvätenie sveta, ktoré vyhlásil Pius XII. v roku 1942, a po ňom v roku 1952 zasvätenie ruských národov, opäť tým istým pápežom.

🙏 Nasledovali mnohé ďalšie, ale my si pamätáme najmä zasvätenie, ktoré vykonal Ján Pavol II. 25. marca 1984, počas ktorého obnovil zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v jednote so všetkými biskupmi sveta, ktorí deň predtým vyslovili vo svojich diecézach rovnaké slová zasvätenia: zvolená formula sa začínala vyjadrením najstaršej mariánskej modlitby: „Pod tvoju ochranu sa utiekame…“, ktorá je kolektívnou formou zverenia sa Panne Márii zo strany veriaceho ľudu.

🕊️ Zasvätenie je úkon, ktorý sa v rôznych prípadoch líši: niečo iné je, keď sa individuálne zasvätí veriaci, ktorý na seba berie konkrétne záväzky, niečo iné je, keď sa zasvätí celé ľudstvo.

VÝZNAM OSOBNÉHO ZASVÄTENIA

🙏 Ľudovít Mária Grignion z Montfortu vo svojom Traktáte o pravej úcte k Panne Márii vysvetľuje, že zasvätenie sa Panne Márii znamená prijať ju ako skutočnú matku, podľa Jánovho vzoru, pretože ona je prvá, ktorá berie svoje materstvo vážne. A prijatie Márie ako Matky spočíva predovšetkým v tom, že všetky skutky sa uskutočňujú prostredníctvom Márie, s Máriou, v Márii a pre Máriu. Prostredníctvom týchto praktík sa dosahuje veľmi vysoký stupeň dôvernosti s Božou Matkou, vďaka čomu je možné rýchlejšie a úplnejšie sa priblížiť k nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi.

Ⓜ️ Svätý z Montfortu zdôrazňuje dva dôvody, prečo by sme to mali robiť:

1] Prvý dôvod nám ponúka príklad Otca, ktorý nám dal Ježiša skrze Máriu a zveril ho jej. Z toho vyplýva, že zasvätenie je uznaním, že božské materstvo Panny Márie podľa príkladu Otcovho rozhodnutia je prvým dôvodom zasvätenia.

2] Druhým dôvodom je príklad samotného Ježiša, vtelenej Múdrosti. Zveril sa Márii nielen preto, aby od nej dostal život tela, ale aby sa od nej nechal „vychovávať“ a rástol „vo veku, múdrosti a milosti“.

😇 „Zasvätiť sa Panne Márii“ v podstate znamená prijať ju ako skutočnú matku v našom živote podľa Jánovho príkladu, pretože ona je prvá, ktorá berie svoje materstvo voči nám vážne: správa sa k nám ako k svojim deťom, miluje nás ako svoje deti, stará sa o nás, akoby sme boli jej deti.

Ⓜ️ Silný zmysel osobného zasvätenia sa Márii spočíva v tom, že s Pannou Máriou chceme nadviazať skutočný vzťah ako deti so svojou matkou: pretože matka je súčasťou nás, nášho života, a nehľadáme ju len vtedy, keď cítime potrebu, pretože ju o niečo chceme požiadať…

🙏 Keďže zasvätenie nie je akýsi akt daného momentu, ale záväzok, ktorý treba žiť deň čo deň, naučme sa – podľa Montfortovej rady – urobiť už prvý krok, ktorý zahŕňa: všetko robiť prostredníctvom Márie, s Máriou, v Márii a pre Máriu. Náš duchovný život tým určite získa, lebo keď Mária zapustí korene v duši nejakého veriaceho, vytvorí v nej divy milosti.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás