Sestra Emmanuela – Krv Kristova uzdrav nás

Mesiac júl je zasvätený najsvätejšej Kristovej Krvi.

Krv Kristova nás posilňuje, aby sme boli milosrdnejší, čistejší, pokornejší a podobnejší Kristovi. Krv Kristova je ochranou a nebeským plášťom, ktorý nepriateľ nedokáže prekročiť svojimi jedovatými šípmi. Krv Kristova môže zahojiť naše rany. Krv Kristova uzdravuje. Krv Kristova dáva život. Krv Kristovu potrebujeme, aby nasýtila našu dušu. Vďaka Kristovej Krvi sa stávame živí vo svojej duši i vo svojom duchu. Krv Kristova nám prináša toľko milostí, toľko požehnania a toľko pokladov do našej duše, aby sme mohli mať podiel na večnom živote. Vzývajme ju, zasväťme sa jej. Prijímajme ju spolu s Ježišovým Telom. Uctievajme si ju a adorujme a prinesie nám hojné ovocie. 

,,Krv Kristova je miazga, ktorá živí život svätých. Čím viac ju milujú, tým viac po nej túžia a vzývajú ju.“ sv. Ambróz 

KRV KRISTOVA, KTORÁ KONÁ ZÁZRAKY 

Chcela by som vám porozprávať skutočný príbeh, ktorý sa odohral na Kalvárii v ten deň. 

Ježiš už bol mŕtvy, a aby sa uistili, že je naozaj mŕtvy, stotník prepichol Ježišovo srdce kopijou. Z evanjelia sv. Jána vieme, že z neho vytiekla krv a voda. Bola pri tom Panna Mária aj Mária Magdaléna, bol tam aj Ján. Urobil to rímsky vojak, Longinus, slepý na jedno oko. Pretože bol tak blízko Ježiša, niektoré kvapky krvi spadli na jeho tvár, zvlášť na jeho oči. A zostal uzdravený, mohol vidieť. Vtedy povedal: ,,Toto bol skutočne Boží Syn.“ Isteže sa stal veriacim v Ježiša. Pretože bol rímskym vojakom, vrátil sa naspäť domov, ale predtým ako opustil Kalváriu, nazbieral do rúk blato, pretože pršalo. Pozbieral blato s Krstovou Krvou v ňom, ako poklad. Vzal si krv späť domov. Tento kúsok blata je uchovaný v Mantove v kostole sv. Andreja z Mantovy. Kúsok blata s Kristovou Krvou začal konať zázraky. Stal sa takým slávnym, že dokonca jeden z francúzskych cisárov šiel navštíviť, modliť sa a uctiť si Kristovu Krv v tomto kostole. Taliansko bolo veľmi štedré a darovalo polovicu blata s krvou Nemecku. 

V MOMENTE OBETOVANIA SA DAJME JEŽIŠOVI CELÍ 

V momente obetovania na svätej omši vidíme, že kňaz dáva víno do kalicha, ale pridá aj zopár kvapiek vody. Táto voda predstavuje našu osobnú obetu, naše utrpenie, prúcu, život, našu osobu, našu prítomnosť, budúcnosť, všetko týkajúce sa nás. Malá kvapka vody sa vnára do vody a stane sa jednotná s vínom. Už ju nemožno vybrať von. Trochu neskôr na svätej omši premení kňaz chlieb na Telo Kristovo a víno premení na Krv Kristovu. Čo sa stane s tou kvapkou vody? Stane sa Krvou Krista. Moja obeta sa stane nebeskou, stane sa samotným Kristom. O niekoľko minút neskôr obetuje kňaz Nebeskému Otcovi Telo a Krv Božieho Syna. Kňaz vtedy hovorí slová: ,,Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš ty, Bože, Otče Všemohúci v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.“ Teda Otec príjme obetu od Krista, ale aj my sme toho súčasťou. Keď Otec vidí túto obetu, je taký šťastný a spokojný, že dáva svetu oceány milosti. Preto je svätá omša taká dôležitá. 

Každý oltár a každá svätá omša znovu sprítomňuje udalosti, ktoré sa udiali na Golgote. Musíme si byť veľmi vedomí všetkého, čo sa deje počas svätej omše, pretože ak premeškáme moment dávania seba Ježišovi – obetovania nášho utrpenia, tak naše utrpenie zostane naším utrpením. Ale ak ho obetujeme Ježišovi cez tento moment obety, potom sa naša obeta a naše utrpenie, stávajú Ježišovými. Je to neuveriteľné ovocie vykúpenia. 

Mnoho z nás trpí, vo svete máme ťažké časy. Choroby, rozdelenia, strach, beznádej. Môžeme povedať, že utrpenie zachvátilo svet. Priatelia moji, môžeme všetky škody, všetky vojny, všetko utrpenie, všetku bolesť týchto vecí, premeniť, ak ich darujeme Ježišovi a obetujeme Otcovi. 

Naša Pani 2. septembra 2017 povedala cez vizionárku Mirjanu: ,,Môj Syn znášal bolesť, pretože vzal na seba vaše hriechy. Preto vy, deti moje, apoštoli mojej lásky, vy, ktorí trpíte, vedzte, že sa vaše bolesti sa stanú svetlom a slávou. Deti moje, kým znášate bolesť, kým trpíte, nebo vchádza do vás a všetkým okolo seba dávate kúsok neba a veľa nádeje.“ Toto sa deje, keď vložíte vaše utrpenie a utrpenie vašich milovaných, celý váš život, do kalicha s Krvou. Ježiš sa o to postará. Pozývam vás prežívať svätú omšu celým svojim srdcom. Pozývam vás, aby ste počas svätej omše priniesli Ježišovi všetko, čo máte a čo prežívate. Milióny ľudí nepozná Ježiša. Ak ich vy neprinesiete na oltár, kto ich prinesie? Máme nádherné povolanie: Priniesť Ježišovi celé ľudstvo. 

Marta Robin, veľká francúzska mystička, povedala: ,,Stupeň našej slávy a stupeň nášho šťastia a požehnania v nebi, bude proporcionálny kvalite našich svätých prijímaní na zemi.“ 

Preto prežívajte svätú omšu najlepšie ako viete a hovorte Ježišovi: ,,Ďakujem Ti, Ježišu, za dar Tvojej Krvi. Chcem sa modliť pod krížom spolu s Pannou Máriou, s Jánom, Máriou Magdalénou a so všetkými tými svätými, ktorí Ťa nasledovali z Galiley. Ježišu, chcem byť súčasťou malej skupiny Tvojich priateľov, aby som z Tvojho prepichnutého Srdca dostal krv a vodu, ktorá mi dáva večný život.“

podporte nás sdzr

KRV KRISTOVA, KTORÁ PRINÁŠA OCEÁNY MILOSTÍ 

Niekedy počúvam od rodičov: ,,Sestra Emmanuela, prosím pomôžte nám, modlite sa za nás. Modlite sa za nášho syna. Modlite sa za môjho manžela/moju manželku. Dcéru, matku, suseda, kadekoho. Pretože je akoby plný zlých duchov. Neviem, čo urobil, ale je plný démonov. Stal sa veľmi nepríjemným, neustále sa trápi, preklína Boha. Všetko robí zle a ja to už nemôžem zniesť. Prosím, modlite sa na neho, za ňu.“ 

Ja sa toľko modlím. Vidím, že osoba, ktorá ma prosí o modlitbu, stratila pokoj. Neustále myslí na druhých, ktorí prežívajú ťažké situácie, a to narúša jeho vlastný pokoj. Od istého exorcistu som počula niečo veľmi dôležité: ,,Netrávte čas modlením sa za túto osobu, pretože stratíte pokoj. Budete tým posadnutý, budete tým trápiť samého seba a možno budete napadnutý. Počas svätej omše ponorte tú osobu do Krvi Kristovej. Povedzte Ježišovi: ´Ježišu, odovzdávam ti to, ponáram to do tvojej Presvätej Krvi. Ty sa o to postaraj.´“ Vaše srdce bude oslobodené a samotný Ježiš sa o tú osobu postará Božsky, krásne a s tým, že to prinesie ovocie. Je to kľúč k vnútornému pokoju srdca.

Existuje veľmi špeciálne prepojenie medzi Kristovou Krvou a ohňom Ducha Svätého. Pozrite sa na Ježiša, keď bol s Máriou na svadbe v Káne: premenil vodu na víno. Potom bolo toto víno počas Svätej večere – Poslednej večere, premenené na Jeho Krv. Keď vylial svoju Krv na kríži, toto sa stalo ohňom Ducha Svätého, ktorý sa rozptýlil do celého sveta. Bolo to vyliatie Ducha Svätého, keď Ježiš odovzdal svojho ducha. Cez tečúcu vodu a krv z Jeho srdca, sme boli požehnaní Duchom Svätým. Uctievanie si a adorovanie Kristovej Krvi prináša veľké ovocie. Keď ideme na svätú spoveď, je to skutočne Krv Kristova, ktorá sa vylieva na vašu dušu v momente rozhrešenia. Svätá spoveď je sviatosťou Krvi a táto Krv nás posilňuje, aby sme boli milosrdnejší, čistejší, pokornejší a podobnejší Kristovi. 

Krv Kristova je ochranou. Keď cítite, že nepriateľ je na blízku a pokúša sa vás trápiť, aby ste padli, vtedy sa obrňte, prikryte seba samých Kristovou Krvou. Povedzte: ,,Pane, prikry ma svojou Krvou a pomôž mi odporovať nepriateľovi.“ Krv Kristova je nebeský plášť, ktorý nepriateľ nedokáže prekročiť svojimi jedovatými šípmi. Krv Kristova môže zahojiť vaše rany. Krv Kristova uzdravuje. 

Sme stvorení z tela (telesnosť), ale máme aj nesmrteľnú dušu. Presne tak ako požívame jedlo, aby sme vyživovali naše telo, takisto potrebujeme Krv Kristovu, aby nasýtila našu dušu. Nie je náhoda, že mnoho svätých a mystikov malo špeciálne puto s Kristovou Krvou. Krv Kristova dáva život. Stávate sa živý vo vašej duši, vo vašom duchu, vďaka Krvi Kristovej. Vzývajte Krv Kristovu, zasväťte sa Krvi Kristovej. Zúčastňujte sa na svätej omši, prežívajte svätú omšu, keď pri oltári prijímate Krv Kristovu a Telo Kristovo. Prijímajte Jeho Telo s Jeho predrahou Krvou. Nechajte si čas po svätom prijímaní a rozprávajte sa s Ježišom, ktorý je skutočne prítomný vo vašej duši. Prináša vám toľko milostí, toľko požehnania a toľko pokladov do vašej duše, aby ste mohli mať podiel na večnom živote. 

Sestra Emmanuela - Krv Kristova uzdrav nás 1

KRV KRISTOVA HODNA VŠETKEJ CTI A SLÁVY 

Pápež Ján Pavol II. veľmi odporúčal, aby sme sa vrátili k mystikom. Dnes máme množstvo posolstiev a tak je niekedy ťažké rozoznávať, ale ak čítate mystikov, budete si istí, že dostávate pravdu, hĺbku a krásu našej viery, pretože sú veľmi mocní a veľmi osvietení. Tento veľký pápež tiež hovoril: ,,Chváľte sa Kristovým krížom.“ 

Svätá Katarína Sienska povedala: ,,V Krvi nachádzame prameň milosrdenstva. V Krvi nachádzame oheň. V Krvi je dané ospravedlnenie našich hriechov, milosrdenstvo je uspokojené. V Krvi sa rozpúšťa naša zatvrdnutosť. V Krvi sa horké veci stávajú sladkými a ťažoba sa stáva ľahkosťou. Tešte sa v Krvi, okúpte sa v nej, kajajte sa v Krvi, vzrastajte a oslávte sa v Krvi. Straťte svoju slabosť a slepotu v Krvi nesmrteľného Baránka. Oblečte sa do Krvi, opojte sa Krvou. Ponorte sa do Krvi Ježiša Krista Ukrižovaného. Buďte upokojení Krvou.“ Svätica ďalej hovorí: ,,V cirkvi, ktorá sa zrodila z Kristovej Krvi, táto Krv cirkuluje pre život svojich detí. Je to ona, cirkev, matka kňazov, ktorí premieňajú Krv na oltári a svätí sú ňou kŕmení.“ 

Svätý Ambróz napísal: ,,Krv má mocný hlas a dosahuje nebo zo zeme. Krv Kristova je miazga, ktorá živí život svätých. Čím viac ju milujú, tým viac po nej túžia a vzývajú ju.“ 

Modlitba sv. Augustína: ,,Krv Kristova opoj ma. Kristovou Krvou opoj moju myseľ, aby mohla zabudnúť na lásku tohto sveta. Veľké duše, ktoré žili sväté bláznovstvo kríža, túžia po Kristovom Tele a Jeho Krvi, ktorá je cenou nášho vykúpenia, ktoré je prameňom nevyčerpateľnej lásky.“

,,Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn 6,54)

LITÁTIE K PREDRAHEJ KRISTOVEJ KRVI

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, zachráň nás.
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova, zachráň nás.
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy, zachráň nás.
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase, zachráň nás.
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní, zachráň nás.
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním, zachráň nás.
Krv Kristova, vyliata na kríži, zachráň nás.
Krv Kristova, cena našej spásy, zachráň nás.
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia, zachráň nás.
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii, zachráň nás.
Krv Kristova, prúd milosrdenstva, zachráň nás.
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi, zachráň nás.
Krv Kristova, odvaha mučeníkov, zachráň nás.
Krv Kristova, sila vyznávačov, zachráň nás.
Krv Kristova, zdroj panien, zachráň nás.
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve, zachráň nás.
Krv Kristova, úľava trpiacich, zachráň nás.
Krv Kristova, potešenie plačúcich, zachráň nás.
Krv Kristova, nádej kajúcich, zachráň nás.
Krv Kristova, útecha umierajúcich, zachráň nás.
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc, zachráň nás.
Krv Kristova, závdavok večného života, zachráň nás.
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca, zachráň nás.
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy, zachráň nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.
R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.

Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený; prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy,
aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi. Lebo on žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.

ZASVÄTENIE SA JEŽIŠOVEJ PREDRAHEJ KRVI 

Krv Ježišova, napoj ma. Ó Ježišu, môj milovaný Spasiteľ, vždy prítomný vo svätostánku, aby si bol silou, radosťou a pokrmom mojej duše. Zasväcujem samého seba tvojej predrahej krvi. Nebeské víno, darca čistoty a sily, vyliate na moju dušu, sprav z môjho srdca živý kalich, z ktorého bude neustále tiecť milosť na tých, ktorí ťa milujú; a zvlášť na úbohých hriešnikov, ktorí ťa urážajú. Ó krv môjho ukrižovaného Spasiteľa, odlúč ma od ducha tohto sveta. Ty, svätá Mária, cez tvoje Nepoškvrnené Počatie a Božské materstvo, pomôž mi, aby som predrahej krvi môjho Vykupiteľa, neustále vzdával poctu, adoráciu, odčiňovaním a vďakyvzdávaním. Amen. 

Spracovala: Dominika Knapová / obrázok: https://www.freepik.com/free-ai-image/key-event-life-jesus-christ_132312732.htm#query=jesus&position=48&from_view=search&track=sph&uuid=3c028ec0-a3c2-42d0-a11f-ba15556b4219

Online reláciu so sestrou Emmanuelou – Krv Kristova uzdrav nás SLEDUJTE TU:

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

noc pokania potraty sdzr

NAJNOVŠIU KNIHU O SV. MAXIMILIÁNOVI M. KOLBE – SVEDOK BEZHRANIČNEJ LÁSKY, ako aj iné knihy a predmety, ktoré máme v ponuke SI MÔŽETE ZAOBSTARAŤ NA ADRESE: sdzr2023@gmail.com

VYDALI SME PRE VÁS 2 NOVÉ BROŽÚRY, V KTORÝCH NÁJDETE POSTUP, AKO INTRONIZOVAŤ BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO A NEPOŠKVRNENÉ SRDCE PANNY MÁRIE V RODINÁCH:

V BROŽÚRE KRAĽUJ NÁM KRISTE, NÁJDETE PÔVOD ÚCTY KU KRISTOVI KRÁĽOVI, SPOLU S VYSVETLENÍM OD ROZALIE CELAKOWNY, SKRZE KTORÚ PÁN JEŽIŠ PROSÍ O INTRONIZÁCIU A TIEŽ MODLITBY KU KRISTOVI KRÁĽOVI. V BROŽÚRE ODPROSUJÚCE POBOŽNOSTI SA DOČÍTATE, ČO TO JE POKÁNIE A PREČO JE DÔLEŽITÉ ODPROSOVAŤ. NÁJDETE TAM POPIS ÚCTY K BOŽSKÉMU SRDCU, KTORÁ SPOČÍVA V SVÄTEJ HODINKE, PRVOPIATKOVEJ POBOŽNOSTI A NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE – KONANIU TZV. FATIMSKÝCH SOBÔT. NÁJDETE TAM TIEŽ HLBOKÝ TEXT ROZJÍMANIA K POBOŽNOSTI SVÄTEJ HODINKY. Objednať si ich môžete na adrese: sdzr2023@gmail.com

Sestra Emmanuela - Krv Kristova uzdrav nás 2

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás