PÁR SLOV Z NEBA O RUŽENCI

🧨Archanjel Michal, náš ochranca v duchovných bojoch, stručne vysvetľuje ,,ako“ a ,,prečo“ by sme sa mali modliť ruženec:

,,… Modlite sa modlitbu svätého ruženca s väčšou láskou. Nemáte ani len predstavu, akú má moc.“

📌Svätá Panna označuje ruženec spolu s Eucharistiou a pôstom za mocnú zbraň:

,,Deti moje, mali by ste odpovedať na dar, ktorý ste dostali. Nastanú chvíle, kedy sa vás môj nepriateľ bude snažiť sparalyzovať… Modlite sa! Nedovoľte nikomu a ničomu obrať vás o radosť v srdci. Sústreďte sa len na Ježiša a na mňa. Vašimi najsilnejšími zbraňami sú Eucharistia, pôst a ruženec.“

🧨 Ježiš vyzýva všetky matky, otcov, rodiny, i všetky deti jeho Matky, aby ho pozorne počúvali a nasledovali:

,,Utekajte! Nepremárnite ani jeden deň! Bežte na omšu, stretnite sa so mnou v Eucharistii. Modlite sa každý deň, zjednoťte sa s vašou Matkou vo svätom ruženci, a tak sa zjednotíte i so mnou, vďaka tej najlepšej manželke a matke, ktorá kedy chodila po zemi – vďaka Márii.“

📌 Ježiš takisto hovorí o ruženci vo vzťahu k záchrane duší v očistci:

,,Keď sa za niekoho modlíte ruženec, každá korálka je ako kvapka mojej krvi padajúca na toho, za koho je obetovaná. Vďaka vašim ružencom sú duše v očistci zachránené skrze krv Vykupiteľa.“

🧨 Alebo nám pripomína, čo úchvatné sľúbila jeho Matka všetkým, ktorí sa modlia ruženec:

,,Šírte túto pobožnosť (ruženca), lebo moja Matka sľubuje, že ak sa čo i len jeden člen rodiny bude modliť ruženec každý deň, ona rodinu zachráni. Tento sľub je zapečatený Svätou Trojicou.“

📌 Matka Božia nám radí, aby sme mali ruženec pri sebe vždy, keď evanjelizujeme:

,,Dajte sa do boja pomocou modlitieb, pomocou najmocnejšej zbrane, akú máte v rukách – SVÄTÝM RUŽENCOM, škapuliarom, medailónikmi, krížmi.“

🧨 Aj pre tých, ktorí majú pochybnosti alebo neveria, má Panna Mária odpoveď:

,,Vrúcne sa modlím za vás, ktorí pochybujete a máte neveriace srdcia. Ako Matka Ježiša mám moc sľúbiť ochranu tým, ktorí sa denne modlia ruženec a obetujú ho Otcovi pre bolestné rany môjho i jeho Syna …“

📌 Záverečné slovo Panny Márie o modlitbe z neba:

,,Milované deti, satan svojimi pazúrmi mocne zviera tento svet. Už sa teší na to, ako vám vydriape srdcia a veru to aj bude môcť urobiť, ak sa nebudete modliť srdcom každý deň.“

,,Odhodlane hľadajte Ducha Svätého, aby ste spolu so mnou mohli vzývať Pána na konci vekov. ,Teba chváli duša moja, Pane!‘ Pripojte sa všetci k tejto modlitbe a Boh dovolí môjmu Nepoškvrnenému Srdcu zvíťaziť nad tým, ktorý teraz vládne svetu.“

✍️ Diela Cataliny Rivas nám pomáhajú obnoviť si lásku a úctu k svätej katolíckej cirkvi a majú za úlohu osvietiť nás pri činnostiach, ktorým by sa mali venovať všetci oddaní kresťania. Na základe uvedených dôvodov súhlasím s vydaním tohto diela a s jeho distribúciou. (Mons. R. F. Apaza – Arcibiskup z Cochabama, 2. apríla 1998)

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroj: Modlíme sa ruženec/Catalina Rivas; knihu brožúru si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/24055/modlime-sa-ruzenec/

(V súlade s dekrétom pápeža Urbana VII. vydavateľ uznáva a prijíma, že Svätá stolica Katolíckej cirkvi v Ríme je posledná inštancia, čo sa týka autenticity súkromných zjavení, o ktorých sa píše v tejto knihe.)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás