Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 31. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

31. deň – Odovzdám sa milosrdnému Bohu cez Máriu – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Zo Skutkov apoštolov

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. […] Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý (Sk 1, 12-14; 2, 1-4a).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Mária, Matka moja, pokorne ťa prosím, prikry moju dušu svojím panenským plášťom v tejto dôležitej chvíli môjho života. Aby som sa takto stala milšou tvojmu Synovi, aby som mohla hodne oslavovať milosrdenstvo tvojho Syna pred celým svetom a po celú večnosť (Den. 220).

Úkon odovzdania sa milosrdnému Bohu cez Máriu

Boh, Otec milosrdenstva, môj nebeský Otec, ktorý si ma stvoril z lásky a ustavične ma udržiavaš pri živote. Zvelebujem ťa za dar života, ktorý si mi dal. Môj život chcem dnes odovzdať do tvojich rúk, aby si ma vždy nosil pri svojom Otcovskom srdci a udržiaval ma svojím milosrdenstvom. Od dnešného dňa chcem nastúpiť na cestu dôvery v teba, aby sa vo mne naplnili milosrdné plány, ktoré máš s mojím životom. Vykonaj vo mne to, čo chceš, rovnako ako si konal v živote Márie, svojej milovanej dcéry. Stvárňuj ma podľa svojho zaľúbenia, aby som sa stal podobným tej, ktorá je celá krásna a celá preniknutá tvojím otcovským milosrdenstvom.
Milosrdný Ježiš, môj Spasiteľ. Pohnutý milosrdenstvom voči mne hriešnemu si prišiel na zem, aby si ma zachránil. Pre mňa si sa nechal pribiť na kríž, pre mňa si zomrel a pre mňa si premohol smrť. Ďakujem ti za nový život, ktorý mi dávaš. Odovzdávam sa ti, aby ma lúče milosrdenstva plynúce z tvojho prebodnutého boku obklopili, prenikli a uzdravili. V nich
chcem nachádzať neoceniteľný dar sviatostí: svätého krstu, Eucharistie a sviatosti pokánia. Sľubujem ti, že odteraz budem čerpať z týchto zdrojov milosrdenstva a s pomocou Márie, tvojej a mojej matky, budem verne zotrvávať pri tebe a počúvať tvoje slovo. Chcem hľadieť na tvoj život, aby som sa ti čoraz viac podobal. Chcem byť tvojím učeníkom a byť milosrdným ako ty, Ježišu.
Duch Svätý, môj Tešiteľ a Obhajca. Ty si vo mne a so mnou v každom okamihu môjho života. Zvelebujem ťa, pretože ma vedieš, dávaš mi dobré vnuknutia a posväcuješ ma. Duch lásky a milosrdenstva, ktorý napĺňaš moje srdce dôverou a posilňuješ ma v každom duchovnom boji a skúške. Dnes sa ti zverujem cez tvoju prečistú nevestu Máriu. Sprevádzaj ma a naplň ma svojou prítomnosťou a darmi. Od dnešného dňa patrím Márii a žijem v nej. Verím, že keď ju uvidíš vo mne, s radosťou prídeš ku mne a budeš žiť v mojom srdci. Duch Svätý, chcem už navždy žiť v tvojej prítomnosti.
Mária, Matka milosrdenstva, miluješ ma a vedieš ma celým mojím životom. Ďakujem, že si. Som si vedomý veľkosti Božieho milosrdenstva, ktoré som zakúsil vo svojom živote, a preto dnes v prítomnosti mojich svätých patrónov, anjela strážcu, všetkých anjelov a svätých sa týmto úkonom vedome odovzdávam milosrdnému Bohu prostredníctvom teba, Mária, ktorá si jeho milovanou dcérou, matkou a nevestou. Do tvojich materinským rúk vkladám dnes nanovo celý môj život, moju minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Zverujem ti svoju dušu a telo, môj rozum, vôľu a srdce. Zverujem ti všetko, čo mám. Všetko, čo budem vo svojom živote robiť, chcem odteraz robiť s tebou, v tebe, prostredníctvom teba a pre teba. Viem, že ty si nič nenecháš pre seba a všetko odovzdáš Bohu. Mária, dnes sa cez teba nanovo odovzdávam Bohu, pretože iba on je moja cesta, pravda a život, moja Láska a Milosrdenstvo.
Bože, ty si môj Otec. Ježiš, ty si môj priateľ a ženích mojej duše. Duch Svätý, môj Tešiteľ a Vodca. Najdrahšia Trojica. Moje všetko. Môj jediný milosrdný Boh. Celý som tvoj cez Máriu. Som tvoje dieťa a tvoj služobník. Pošli ma, kamkoľvek chceš, a používaj ma pre dielo evanjelizácie a hlásania pravdy o tvojom milosrdenstve. Amen.Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás