O. Kuffa – tajomstvo Najsvätejšej Trojice

Tajomstvo Najsvätejšej Trojice: Teológovia by povedali, je to tajomstvo prvej triedy. Čo to znamená?

Keby nám to Boh nezjavil, tak by sme na to ani nikdy neprišli. Jeden Boh a tri osoby. Ako môže byť jeden Boh a tri osoby?

Tak, keď zoberieme kúsok ľadu, dáme ho do hrnca, položíme na pec, je tam para, je tam tuhé skupenstvo a je tam kvapalné skupenstvo naraz. Sú tri skupenstvá. Všetky tri skupenstvá majú značku H2O, je to jedna voda, ale tri skupenstvá. Jeden Boh, ale tri osoby. Otec, Syn a Duch Svätý.

Na to, aby sme si trošku pomohli, tak jednotlivým osobám dávam isté vlastnosti, Bohu Otcovi privlastňujeme, že je Stvoriteľ sveta, Bohu Synovi – Vykupiteľ a Bohu Duchu Svätému že je Posvätiteľ. Aj keď v skutočnosti Boh Otec, Syn a Duch Svätý bol aj pri stvorení sveta. Boh Otec, Syn a Duch Svätý bol aj pri vykúpení a Boh Otec, Syn a Duch Svätý je aj pri posväcovaní sveta. Ďakujeme za to, že Nikodém prišiel v noci za Ježišom, a že sa ho pýtal na tieto skutočnosti a ďakujeme, že Ježiš mu to vysvetlil.

Takto troška hlbšie vnikáme do tajomstva Najsvätejšej Trojice. Vidíme, teológovia by mohli o tom diskutovať, keby tu po mne prišli takí zdatnejší teológovia, tak budú diskutovať o tom hodinu, dve, tri. O Najsvätejšej Trojici.

Pre nás je však dôležité, pre dedinských farárov, aby sme vedeli vysvetliť ľuďom, aký to má praktický dopad.

Najsvätejšia Trojica, v nej najjemnejšie, ale tak celkom najnenápadnejšie, pôsobí Duch Svätý. Potom trošku, tak jasnejšie by som povedal, lebo tak inak, troška Ježiš Kristus a tiež tretie, Nebeský Otec, Boh Otec. Povieme to na príklade.

Nakoľko nás sociálne siete začali blokovať prosíme Vás o registráciu aby sme Vás vedeli informovať o našich akciách: prihláste sa na odber noviniek

Rodičia povedia synovi – synu môj, nejazdi rýchlo, lebo tam za našou dedinou je taká zatáčka, dali tam štyridsiatku, a môžeš dostať šmyk. Povie to otec, matka synovi, veľmi jemne. Syn aj tak nepočúva, dostane šmyk na tej zatáčke a len tak-tak vybalansuje. Pánečku, skoro som havaroval. A vtedy si spomenie, otec, matka mi to hovorili. Ale on na to nič nedbal, čo povedal otec, matka. Čiže napomenutie Ducha Svätého spláchnuté, neprijaté.

Nasleduje bratské napomenutie. Ide v tej zatáčke a znova ide rýchlo, znova rýchlosť nedodrží, myslí si, že odstredivá sila pre mňa neplatí, lebo je frajer, má ťažké auto, a tam presne merajú policajti rýchlosť, dostane, vyfasuje pokutu. Miesto štyridsať išiel osemdesiat, len-len, že to zvládol, znova sa šmykol a prosím pekne, dostal pokutu. Ale on ani na to bratské napomenutie nereaguje. Nereaguje ani na to. No tak nasleduje tretie, otcovský trest. Najprv jemné vnuknutie Ducha Svätého, potom bratské napomenutie Ježiša a nakoniec otcovský trest. Otcovský trest, znova tam stoja policajti, on znova zabalansuje, zoberú mu vodičák. Zoberú mu vodičák, koniec. Nemôže ďalej jazdiť.

Ale ten syn je tak pyšný, že nezareagoval ani na to vnuknutie, alebo napomenutie rodičov, ani na bratské napomenutie Ježiša, ani otcovský trest, nereaguje, a prosím pekne, čo nasleduje za tým? Katastrofa, smrť.
Tak je to v živote vyvoleného národa, ale tak je to aj živote každého z nás. Boh takto pôsobí na nás. Najprv vnuknutie, ťuk, toto by som mal, toto by som nemal, cez svedomie. Potom ma niekto bratsky napomenie. Potom ma niekto otcovsky potrestá, ale ak ani na toto nereagujem, potom nasleduje už nešťastie a smrť.

No a teraz pozrime sa z tohoto uhla na ten koronavírus. Máme tu koronavírus. Čo to, jak to, kde to, čo to vlastne je? A pozrime sa z tohto uhla pohľadu na to.
No tak všimnime si, najprv povedzme tak, čo som už rozprával neraz, hej. Fašizmus, to je nenormálne veľké zlo. Veľké zlo! Veľké, veľké zlo! Povedzme – za fašizmom zostalo povedzme 50 miliónov mŕtvych. To je nešťastie. Ale raz také veľké zlo je komunizmus. Sto miliónov mŕtvych. A ešte raz také veľké zlo, neviem ako to ani nazvať, ten liberálny konzumizmus, možno 500 miliónov mŕtvych. Pozrite koľko potratov, koľko všelijakých eutanázií, atď. U nás, len u nás, zomrelo milión 400 tisíc detí! Ktoré sa nenarodili, a teraz máme problém, pracovné sily, atď. Kde sú? Zabili sme ich.

Prvá svetová vojna, druhá svetová voja, fašizmus a komunizmus toľko ľudí nezabilo to, čo liberálna filozofia.

Egoizmus v dnešnej dobe nabral taký, by som povedal názov, taký liberálny egoizmus ja, ja, ja… odmietam Boha, a tu začína katastrofa.

My vieme z evanjelia, keď Pán Ježiš veľa kázal, ľudia boli okolo neho, bol veľmi unavený, vyšťavený, potom si potreboval oddýchnuť a z apoštolmi sadli na loďku a mali prejsť na druhý breh. A Peter, majster sveta hovorí, no Ježišu, ja na loďke som vyrastal od mladosti, ja som tu doma, ja som tu šéf, toto je moja profesia, spokojne si pospi.

Pane Bože, ty si teraz pospi, lebo ja tomu rozumiem. Ja a všetci títo rybári, čo tam boli, oni hneď boli na koni, že to je naša profesia. Ježiš zaspal a prišla búrka a naraz ako sa topili, hej Ježišu, nedbáš o to, že hynieme? Však ste mi kázali spať!

Tak to robí pyšný, dnes nadutý egoistický liberalizmus. Spi, Pane Bože! Alebo nie že spi, vôbec, aj keď nebudeš existovať, my sme profesionáli. A tu je obrovská, obrovská chyba.

Vidím tie heslá, teraz, také keď je to kde kade, keď pozrieme v tých správach, alebo tie vyjadrenia tých ľudí „zvládneme to“, a za tým výkričník! „Zvládneme to“, a za tým bodka. Hovorím, nedobre. No nedobre. Interpunkčné znamienka sú na to, keď dám na konci vety výkričník, znamená rozkazujem. Rozkazovať Bohu? No tak toto je trúfalosť a pýcha. Tak sa správajú niektorí liberálni politici, alebo liberálne zmýšľajúci ľudia. Dávať bodku? Oznamujem ti, Pane Bože, to je trúfalosť a hlúposť. Čo tam teda mám dať? Zvládneme to, čiarka, s tvojou pomocou môj Pane.

Ten covid 19, alebo ten koronavírus, to znamená zvládneme, s tvojou pomocou môj Bože. Apoštoli na to prišli, aj keď boli profesionáli, skoro sa tam utopili a potom volali majstri sveta, narazili, pomôž Pane Ježišu. A on ich zachránil s tej búrky. Tak aj my, keď sme príliš sebavedomí a zvládneme to a dávame si také heslá a výkričník, ach, tak to je pýcha. Zlý základ, ja, ja, ja… Zlý základ. Dávame tam bodku. Zlý základ, lebo oznamujeme Pánu Bohu. Ako vieš, že zajtra budeš žiť? A ty dnes si hovoríš, že to zvládneš. Skôr tam dať čiarku, s tvojou pomocou, môj Bože to zvládneme. To je dobrý základ.

Niekedy sa stavali, ešte si pamätám pred revolúciou 89, stavali sa domy – okály.

Ten dotyčný si vykopal základ, urobil pivnicu, základové pásy a keď to mal, a mal stavebné povolenie, ale až mal základ postavený, vtedy prišla firma a pif-pif, za pár dní mu z dreva postavili ten okál. Darmo, že ten dotyčný kričí, chcem dom a nechcú mi stavať! Nemáš základ. Polož základ a príde naša firma a nadstavbu urobí. Boh takto s nami koná. Človeče, urob prirodzený základ a ja, tvoj Boh, urobím nadprirodzenú nadstavbu.

Ty keď kričíš, pomôž mi, Bože, a pomôž mi, Bože a pozeráš, ale základ nerobíš! No urob, čo urobiť môžeš, svojimi silami… A prečo to tak Boh chce? Potrebuje on základ, spraví tak (luskne prstom) a má všetky základy. On podľa toho, či sa pustíš do toho základu, si prečíta, či mu dôveruješ, a či si praješ spoluprácu s ním.

Nie, to čo rozprávaš, ale to, čo robíš a ten najlepší základ pre nadstavbu je modlitba. Ak sa začneme modliť, ak naozaj začneme sväté omše, modlitba, postavím naozaj ten dobrý základ, postavím základ a potom poviem, poď, pomôž mi Bože. Keď treba dačo zmeniť v našom živote, vždycky je to modlitba. Postavím ten základ, a vždy je to modlitba.

Tak aj my vo vzťahu ku tomu koronavírusu, dajme pozor, Boh pôsobil aj na nás. Upozorňoval nás cez mnohých kazateľov, cez mnohých duchovných otcov, hovorí pozor, ten bezbrehý egoistický liberalizmus, to je veľké zlo. Z neho vykvitla zabijácka ideológia gender, zabijácka ideológia potraty, zabijácka ideológia registrované partnerstvá, zabijácka ideológia eutanázie.

A prefíkane, tieto ideológie zlomyseľní ľudia vložili do Istanbulského dohovoru. Na toto upozorňovali kazatelia. Ak týchto umlčíme, nasleduje bratské napomenutie a teraz berme covid 19, korona. Čo to je?

Nasleduje po napomenutí kazateľov – bratské napomenutie. Nebudeme to rešpektovať? Príde na nás otcovský trest. Smelo to tu hovorím a predpovedám. Ak nepoložíme správny základ v ktorejkoľvek fáze! Pán Ježiš nás neprišiel odsúdiť, ale zachrániť.

Po napomenutí, keď sa opravíme, dáme dobrý základ, Boh zmení svoje rozhodnutie. Ako v Ninive. Po bratskom napomenutí, ak zmeníme, po bratskom napomenutí, Boh zmení svoje rozhodnutie. Po otcovskom treste, ak zmeníme rozhodnutie, aj Boh zmení svoje rozhodnutie, ak my zmeníme svoje postupy. A ak ani to, čaká nás nešťastie a katastrofa. A ja to smelo hovorím, že to takto pôjde.

Pamätajte si, tak pôsobí Najsvätejšia Trojica. Najprv jemné vnuknutie, nefunguješ na to? Bratské napomenutie. Nefunguješ na to? Otcovský trest. Nereaguješ na to? Tak prosím pekne, ide nešťastie a smrť.

V ktorejkoľvek fáze nás ešte Boh môže zachrániť, ak rýchlo postavíme ten správny základ. Postaviť. Nie sebavedomé zvládneme to, ale za zvládneme to nie výkričník, nie bodku, dáme tam čiarku, zvládneme to s Božou pomocou. Dôverujeme ti, môj Pane. To je správny postoj.

O. Kuffa - tajomstvo Najsvätejšej Trojice 1

Boh vypočuje každú prosbu, každú jednu. Neurobí presne ako ti chceš, ale urobí tak, ako je to dobré pre teba.
Napríklad, primitívna matka má syna, ktorý má veľmi zranenú nohu, je tam gangréna, silná otrava, a lekár vie kde, pozrie na to, keď neodrežem nohu, zomrie ten syn. Chytia toho syna, vytrhnú ho z matkinho náručia, odrežú mu nohu, ale syn žije. Tá matka bude celý život hovoriť, to tí lekári mi skaličili syna, skaličili mi syna. Ale múdri inteligentní ľudia povedia, to tí lekári zachránili syna.
Vidíš? Boh vypočuje prosbu, ale nie podľa tvojich predstáv. Keď je lepšie urezať nohu, aby si ty žil, tak bude urezaná noha. Aby si ty žil. Čiže, tie prosby, tie naše Boh naozaj vypočuje, ak položíme dobrý základ.

Dobrý základ je vtedy, ak naozaj s Ježišom počítame. Pozývame ho vtedy, ak za našimi prosbami robíme čiarku, nie však ako my chceme, ale ako ty chceš, môj Bože. Toto je východisko z kovidu. Toto tu. Toto je tabletka nie na kovid, to je tabletka na bezbrehý egoistický liberalizmus. Z neho vykvitol ten kopec zla, a následkom toho vznikajú tie nešťastia, atď.

Následkom hriechu prvých ľudí vznikla smrť, choroby, nešťastie a bolesť. No a tak je to aj dneska. Koreň každého zla, každej nemoci, každej smrti, každej neprávosti koreň má vždy v hriechu. V hriechu, tam to treba začať, samozrejme, týmto spôsobom.

Keď Nikodém hovorí, „vietor veje kam chce, nevieme odkiaľ vychádza a kam smeruje“. No naozaj, no kto si dovolí povedať, že vietor stade začal a tam ide? Nevieme odkiaľ vychádza, ani nevieme cieľ vetra. A tak je to aj s tým, kto reaguje na to prvé a to vnuknutie Ducha Svätého. Neviem cez ktorého človeka, cez ktorú osobu, cez ktorú udalosť s nami rozpráva Boh. Ale ak na to zareagujeme, ak porozmýšľame, prídeme na to.

Keďže je to Boží Duch, odkiaľ vychádza? Od Boha. A keďže je to Boží Duch, kam smeruje? K Bohu. No to je ono. Od Boha ide a k Bohu sa vracia. To je Boží Duch a preto reagovať na Ducha Svätého to je to najchytrejšie, čo môžeme urobiť. Bez bolesti a bez všetkého zareagujeme a skorigujeme svoj život. Ak to nie, bratské napomenutie, hovorím otcovský trest a potom katastrofa.

A keď hovorí Ježiš, musíte sa znova narodiť, a Nikodém hovorí, to mám znovu vojsť do tela svojej matky. Ježiš ho nevysmial, ty taký učenec a také hlúposti hovoríš. Znova mu to zopakoval. Znova sa musíte narodiť. Z vody a z Ducha Svätého. Čo je z vody a z Ducha Svätého? Voda zastupuje starý spôsob zmýšľania, egoistický, pyšný, zatopí, utopí, a Duch dáva nový spôsob myslenia. Voda staré zatopí a Duch dáva nový život. Nemôžeš jedno bez druhého. Keď povieš, že chcem zatopiť a nechceš ten nový život, nedobre. A keď poviem chcem nový život ale staré nezatopím, čo znamená pil som, drogoval som, smilnil a ďalej to chcem robiť, tak nemôže prísť ten nový život.

A ak ty netúžiš po novom živote, starý nezahodíš. Bo budeš aj v resocializačnom zariadení ďalej túžiť po fľaške, po droge, atď, nie. Obidva kroky naraz treba urobiť. Staré zamietnuť, na starý spôsob zmýšľania liberálny, egoistický, bez Boha, zabudnúť, kde Ježišovi hovoríme, môžeš spokojne spať, to my zvládneme, zvládneme to… výkričník, bodka. Nezvládneme. Starý spôsob života zamietame, a prosíme nový spôsob života. Aký je nový spôsob? S tebou, Pane Ježišu. To je ono. Ľutujeme svoje hriechy, a prosíme ťa, aby si vstúpil do našich životov a aby si nás ochránil pred nebezpečným koronavírusom, ale aj pred ešte nebezpečnejším egoistickým liberálnym zmýšľaním z ktorého potom vychádzajú všetky tie nezmyselné a diabolské odrody.

O. Marián Kuffa – ďalšie kázne si môžete prečítať/pozrieť TU.

(Text prevzatý z: http://alianciazanedelu.sk/archiv/7876)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás