Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 30. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke

30. deň – Márii zverím celý svet – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Lukáša

Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (Lk 11, 27-28).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Vtom som uzrela Pannu Máriu, ktorá mi povedala: „Ó, aká milá je Bohu duša, ktorá je poslušná vanutiu jeho milosti. Ja som dala svetu Spasiteľa a ty máš hovoriť svetu o jeho veľkom milosrdenstve a pripraviť svet na jeho druhý príchod, keď príde nie ako milosrdný Spasiteľ, ale ako spravodlivý Sudca. Ó, ten deň je strašný! Deň spravodlivosti, deň Božieho hnevu je určený. Trasú sa pred ním anjeli. Hovor dušiam o tomto veľkom milosrdenstve, kým je čas zľutovania. Ak ty budeš teraz mlčať, v ten strašný deň sa budeš zodpovedať za veľké množstvo duší. Ničoho sa neboj, buď verná do konca, ja spolucítim s tebou“ (Den. 635). Prežívam chvíle s najsvätejšou Matkou. Túžobne očakávam príchod Pána. Moje túžby sú veľké. Túžim, aby všetok ľud poznal Pána, túžim pripraviť všetky národy na prijatie vteleného Slova. Ježišu, daj, nech prameň tvojho milosrdenstva vytryskne s väčšou hojnosťou, lebo ľudstvo je veľmi choré, a tak viac ako inokedy potrebuje tvoje zľutovanie. Ty si nekonečným morom milosrdenstva voči nám hriešnym. Čím väčšia je naša úbohosť, tým máme väčšie právo na tvoje milosrdenstvo. Ty si prameň, ktorý obšťastňuje všetky stvorenia skrze svoje nekonečné milosrdenstvo (Den. 793).

Modlitba zasvätenia

Mária, moja milosrdná Matka. Dnes ti chcem obetovať celý svet a všetkých ľudí, ktorí v ňom žijú a ktorých Ježiš vykúpil svojou drahocennou krvou. Viem, že aj ty túžiš po ich spáse. Zverujem ti ich, pretože sú mojimi bratmi a sestrami. Prosím, ponor ich do hlbín Božieho milosrdenstva. Ponor aj mňa, pretože všetci to veľmi potrebujeme. Nech sa na nás vylejú zdroje Božieho milosrdenstva, ktoré prúdia z Kristovho boku. Nech uzdravia naše choré duše a telá. Pomôž nám, Matka, nám hriešnikom dnešnej doby, aby sme uverili v Božie milosrdenstvo. Sprav, aby sme všetci počúvali Boha a zachovávali jeho prikázania. Dnes ťa prosím, aby každý človek začal dôverovať Bohu, ktorý je Láska a Milosrdenstvo, pretože iba on nás môže uzdraviť a dať nám večný život.


Aby sme náležite oslavovali Pánovo milosrdenstvo,
spájame sa s tvojou Matkou nepoškvrnenou,
a vtedy náš chválospev hodne oslávi tvoje božstvo,
lebo ona je spomedzi anjelov a ľudí vyvolenou.


Cez ňu ako cez čistý krištáľ
prešlo k nám tvoje milosrdenstvo,
cez ňu sa človek milý Bohu stal,
cez ňu nám plynie milostí množstvo
(Den. 1746).Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás