Obnovte svoje srdcia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM )

Panna Mária nám vo svojich posolstvách v Medžugorí často hovorí o srdci. Srdce je centrom duchovnosti, ktorá sa rozvíja vďaka Máriinej prítomnosti. Srdce je dôležité. Vo Svätom písme sa srdce spomína tristo krát. Keď sa hovorí o srdci, myslí sa tým stred nášho života, našich pocitov a túžob.

Ľudské srdce je vo svojej prirodzenosti zlé, zradné a klamlivé. Jeremiáš hovorí: „Srdce je klamlivé nado všetko a rozjatrené, kto sa v ňom vyzná?“ (Jer 17, 9). Prvý pád človeka zasiahol najhlbšie časti nášho bytia. Naša myseľ, pocity a túžby sú poškvrnené hriechom.

V Markovom evanjeliu čítame Ježišove slová: „Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka“ (Mk 7, 21-23).

Náš problém nie je vonkajší, ale vnútorný. Potrebujeme vnútornú premenu, obnovu a zmenu srdca. Srdce je jadrom nášho bytia a Biblia kladie veľký dôraz na to, aby sme zachovávali naše srdcia čisté: „Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života“ (Pris 4, 23).

Z evanjelií vieme, že Ježiš sa často dostával do sporov s ľuďmi, ktorí z náboženských dôvodov považovali vonkajšiu čistotu za najdôležitejšiu.

A potom im Ježiš povedal: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka“ (Mk 7, 14-15).

Ježiš nás učí, že ľudské srdce je miestom, kde sa rodia zlé myšlienky. Tie úmysly sa neskôr postupne uskutočňujú. Všetko sa najprv začína myšlienkou, potom prejde do slov, neskôr do skutkov, a tak sú myšlienky viditeľné vo svete. Naše činy sa rodia v srdci.

Obnovte svoje srdcia (Páter Ljubo Kurtovič, OFM ) 1

Noviny a média sú preplnené radami o zdravej výžive. Ale žiadne médiá nehovoria o tom, aký jed vchádza do človeka cez média, cez zlý obsah, negatívne správy, smilstvo a pornografiu. Žiadne jedlo nás nemôže zničiť tak, ako zlo, ktoré vojde do ľudského srdca. Sú ľudia, ktorí v televízii narazili na ťažké a hrozné scény a roky sa nevedia zbaviť tých obrazov, pretože zostávajú v ich vnútri a vynárajú sa im v myšlienkach, v hlave a v srdci.

Ak sa budeme sýtiť duchovne otráveným jedlom, sami sa staneme otrávenými a svojím obsahom srdca nakazíme aj ostatných.

Panne Márii, ako matke, záleží na našich srdciach. Chce, aby boli čisté a schopné vzťahu s Bohom. Je nemožné mať dobrý vzťah s Bohom, ak je naše srdce otrávené a nečisté. Naše srdce je stvorené pre lásku. Naše srdce bude nasledovať ideál, Boha, milosť a lásku, ak sa očistí a obnoví, aby mohlo prijať čistotu Božej lásky.

Modlitba: Panna Mária, ty, ktorá si mala čisté a nepoškvrnené srdce, vypros nám u svojho Syna čistotu a obnovu našich sŕdc, ktoré nie sú vždy čisté. Chceme zveriť Pánovi svoje cesty a všetky svoje starosti. Chceme sa zahľadieť na Pána, vziať svoj každodenný kríž a ísť za Ježišom – ako nás to on učil a ako nás pozýva. Panna Mária, tebe zverujeme svoje srdcia a zvlášť tie, ktoré sú ranené, zatvorené a tvrdé. Nech z Božej milosti odpustíme svojím blížnym a sebe, ako nám s ľútostivým srdcom odpustil Boh. Pokorným srdcom sa chceme modliť aj za všetkých tých, ktorým sme ostali dlžní, ktorých sme ranili a vzdialili od Boha. Tvojmu materinskému príhovoru zverujeme všetkých zblúdených, ranených a stratených, aby našli cestu späť k pravde, radosti a pokoju, ktorý nám daruje len Pán. Amen.

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás