Nech je čas časom modlitby (Terézia Gažiová)

Čas modlitby v škole Kráľovnej pokoja je časom lásky. Dnes nás volá: „Nech sa stane tento čas časom modlitby“. To je pozvanie znovu si uvedomiť krásu jedného z jej hlavných posolstiev, ktoré sa najčastejšie opakuje a to je modlitba.

Spomeňme si, že prvá modlitba s vizionármi sa začala modlitbou sedemkrát Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu. Potom nás pozvala modliť sa ruženec najskôr jeden, a potom tri ružence každý deň. Ďalej nás viedla k modlitbe pod krížom, modlitbe poklony pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, modliť sa rozjímaním Svätého písma, postiť sa.

Opakuje nám, že dôležitá je modlitba osobná, ale aj spoločná. Dôležitá je modlitba rodinná i v modlitbových spoločenstvách. Vo svojich posolstvách nás povzbudzuje: „Modlitba je radosť; modlitba je to, po čom túži ľudské srdce; modlitba je základom vášho pokoja; modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť; nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha; pravá modlitba vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov; modlitba je rozhovor dieťaťa s Otcom; nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala; modlitba koná zázraky vo vás aj cez vás; modlitba je láska; modlitba vám dá silu pre vnútorný boj; modlitba vám pomôže, pretože vás zachraňuje, modlitba zachraňuje svet;

Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život; modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom; nech je vaša modlitba ešte silnejšia, nech utíchne každý nečistý duch rozdelenia a vojny; modlitba otvára srdcia a dáva nádej a rodí sa, aj posilňuje viera.“

Posledné roky svojich zjavení nás pozýva, aby sa náš život stal modlitbou, aby sa každý z nás stal modlitbou.

O Panne Márii môžeme povedať, že bola modlitbou. Dnešným posolstvom: „Nech je tento čas časom modlitby“ nás chce učiť prežívať pozemský život ako ona. Uprostred všetkého, čo sa deje vedieť, že v tichu srdca nás vždy čaká najlepší priateľ – MOCNÝ BOH.

Rozhodnime sa vytvárať svoj životný príbeh s ním a on bude konať v nás i prostredníctvom nás tak, ako konal v živote Panny Márie.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti, že nás prostredníctvom Márie pozývaš k modlitbe.
V jej volaní k modlitbe cítime tvoju nesmiernu túžbu darovať sa nám, milovať nás. Mária, pomôž nám uvedomiť si dôležitosť modlitby pre spásu našich duší. Pomôž nám premieňať príbeh našich životov, rodín i dejiny sveta na čas modlitby. Amen.

ZDROJ: https://svetlomariino.sk/nech-je-cas-casom-modlitby-terezia-gaziova/

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. I wonder how much work goes into creating a website this excellent and educational. I’ve read a few really good things here, and it’s definitely worth saving for future visits.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás