Naliehavé volanie Božieho milosrdenstva: pomoc umierajúcemu

👑 Niekoľko dní potom, pri modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva, som začula Pánov hlas: „Teraz sa sústreď na to, čo uvidíš. Neboj sa, ale je nutné, aby si to videla.“ V tej chvíli som mala ďalšiu víziu. Videla som nejakú izbu v nemocnici a v nej nejakého muža vo veku päťdesiat až šesťdesiatpäť rokov.

🩸Stálo pri ňom niekoľko ľudí. Ten muž sa zvíjal od bolesti a zúfalo plakal. Vedel, že umiera, bol podráždený a klial: „Prečo musím zomrieť! Ako môže Boh dopustiť, aby som zomrel…! Robte niečo… Nechcem zomrieť!“ Búril sa pred blížiacou smrťou. Avšak najviac ma prekvapovalo, že tí, čo boli s ním, nerobili nič pre pokoj jeho duše. Nikto sa nemodlil.

💧Potom som zbadala nejakú mníšku a Pán Ježiš mi povedal: „Poslala ju moja Matka.“ Panna Mária so slzami na tvári sledovala z diaľky túto scénu. Mala spojené ruky a modlila sa. Vedľa chorého stál anjel a bol veľmi smutný. Jednou rukou si zakrýval tvár a druhou sa dotýkal chorého muža. Potom sa anjel postavil a snažil sa rukami zahnať temné bytosti, ktoré sa približovali k tomuto mužovi. Tie bytosti boli znetvorené. Nevidela som ich jasne, lebo to boli iba tiene.

🩸Mníška vošla do izby a priblížila sa k posteli… Vzala umierajúceho za ruku a chcela mu dať nejaký obrázok, ale on zdvihol ruku na znak odmietnutia. Mníška sa ešte raz pokúsila dať mu obrázok, ale muž aj z posledných síl, ktoré mu ostávali, naznačil rukou, že oň nestojí a podráždene kričal. A tak mníška smutne odišla.

💧Na chodbe si vybrala ruženec a začala sa modliť: ,,Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný. Maj milosrdenstvo s nami aj s celým svetom.“ Ľudia sa na ňu pozerali a posmešne sa usmievali. Vôbec netušili, aké sú dôležité tie modlitby v tej chvíli. Vyzvala ich, aby sa tiež modlili, ale ich pohľady a výrazy tváre svedčili o nezáujme.

🩸O niekoľko minút ten muž zomrel. Videla som, ako sa v momente, keď sa jeho duša oddelila od tela, všetky tie temné bytosti vrhli na jeho dušu a trhali ju tak, ako šelmy trhajú svoju korisť. Zrazu sa pred nich postavil anjel, zdvihol ruku a prikázal: „Prestaňte! Pustite ho! Najprv musí predstúpiť pred Boží súd!“

💧Vtedy som pochopila, aký je rozdiel, keď odprevádzame dušu, ktorá je zmierená s Bohom a odchádza s nádejou v Božie milosrdenstvo.

……………………..

📖 V Denníčku sv. sestry Faustíny je možné stretnúť sa s prosbou Pána Ježiša o modlitbu za zomierajúcich. ,,Vyprosuj im dôveru v moje milosrdenstvo – povedal -, lebo oni najviac potrebujú dôveru a najmenej ju majú. Vedz, že milosť večnej spásy niektorých duší v poslednej chvíli závisela od tvojej modlitby.“ (Denníček 1777) Prikázal sestre Faustíne, aby často navštevovala očistec, lebo ju tam potrebujú (porov. Denníček 1738), teda aby sa modlila za zosnulých, aby im prejavila milosrdenstvo prostredníctvom modlitby a obety.

🩸Svätá sestra Faustína, ako aj všetci, ktorí prijímajú posolstvo Božieho milosrdenstva, by mali predovšetkým vyprosovať milosti pre hriešnikov, lebo sú v najväčšej biede a najviac potrebujú Božie milosrdenstvo. Preto Pán Ježiš často prosil o modlitbu na ich úmysel. Povedal: ,,Vyprosuj im milosť, aby aj oni zvelebovali moje milosrdenstvo.“ (Denníček 1160) ,,Strata každej duše ma ponára do smrteľného smútku. Vždy ma potešíš, keď sa modlíš za hriešnikov. Modlitba za obrátenie hriešnych duší je mi najmilšia. Vedz, dcéra moja, že táto modlitba je vždy vyslyšaná, lebo je v súlade s Božou vôľou.“ (Denníček 1397). Pán Boh po ničom tak netúži, ako po spáse všetkých ľudí, lebo stvoril každého z lásky. Ježiš dal svoj život za každého a chce byť s ním navždy v dome Otca.

💧Posolstvo milosrdenstva, ktoré máme žiť a zdieľať s ostatnými, je veľkým Božím darom pre našu dobu. Je darom, ktorý je znakom nádeje, zárukou spásy a svetlom, ktoré osvetľuje ľudské cesty v treťom tisícročí viery, a preto by sa malo prinášať vo veľkej pokore a v súlade s Ježišovým plánom. Toto posolstvo, ako povedal Svätý Otec Benedikt XVI., je skutočne hlavné posolstvo našej doby: ,, …milosrdenstvo ako Božia moc, ako Božia hranica zlu celého sveta.“

🙏 Preto je veľmi dôležité zdieľať tento dar čo možno najlepšie a s veľkou štedrosťou sa modliť za obrátenie hriešnikov, zomierajúcich, duše v očistci i za celý svet.

K tomu Vám ponúkame aj svedectvo Silvana Tossa, ktorému sa zjavovala sestra Faustína a na vlastné oči mohol vidieť, ako modlitba Korunky Božieho milosrdenstva zachraňuje duše. Prečítať si ho môžete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/…/zjavovala-sa-mi…/

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▪️Božia prozreteľnosť/Catalina Rivas: https://www.zachej.sk/produkt/2006/bozia-prozretelnost/

▪️Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás