Mexickí kardináli a biskupi boli odsúdení za pranierovanie propotratovej socialistickej vlády. Všetci máme autoritu a zodpovednosť hovoriť pravdu!

Dnes veriaceho poteší a povzbudí, keď vidí, že duchovní pastieri nekľučkujú, nie sú politicky korektní, stoja na správnej strane a za to, že si plnia svoju kresťanskú povinnosť, sú ochotní znášať aj prenasledovanie.

V týchto voľbách pôjde o veľa. Ak zvíťazia tí, ktorí sú pri moci, nastane diktatúra, to znamená, že sloboda bude stratená, pretože hovoríme o systéme, ktorý je komunistický, socialistický, ktorý zotročuje. Stačí sa pozrieť na krajiny, ktoré do nej spadli. Napríklad Venezuela.“

Dobro rodiny a (ľudského) života je ohrozené, pretože táto vláda prijala gender ideológiu, ktorá (…) môže zničiť rodinu, ako aj priniesť potraty, expresné rozvody, homosexualitu a homosexuálne manželstvá.“

Mexickí kardináli a biskupi boli odsúdení za pranierovanie propotratovej socialistickej vlády. Všetci máme autoritu a zodpovednosť hovoriť pravdu! 1
Kardinál Juan Sandoval Íñiguez v TV vysielaní o procese
zdroj: youtube.com

Sandoval vyzval „väčšinu Mexičanov, ktorí veria v Boha a v jeho Prozreteľnosť, aby sa veľa modlili, aby nás osvietil a pomohol nám“, aby prosili Pannu Máriu Guadalupskú o pomoc a aby sa modlili pred Najsvätejšou sviatosťou. Zároveň vyzval Mexičanov, aby si „plnili svoju občiansku povinnosť“ a volili a aby „nenechávali voľné pole zloduchom“.

Spolu s ním bol odsúdený aj kardinál Carlos Aguiar Retes, biskup a traja kňazi, pretože varovali verejnosť pred politikou vládnucej strany voči hodnotám ľudského života a rodiny, pred presadzovaním programu LGBT a pred propagáciou socializmu.

Odsúdenia vyvolali v Mexiku znepokojenie v súvislosti s ich dôsledkami na slobodu prejavu a právo kritizovať socialistickú vládnucu stranu „Morena“, ktorá je obviňovaná z podkopávania mexických občianskych slobôd.

Sudcovia sa odvolávali na mexickú ústavu z roku 1917 ako odôvodnenie týchto rozsudkov proti slobode prejavu. Táto ústava okrem iného zakazovala duchovným nosiť svoj odev na verejnosti, hlasovať vo voľbách, zasahovať do politiky a vyučovať deti predpubertálneho veku.

V každom čase a na každom mieste sa Cirkev vždy, keď bolo treba, stavala proti vládnucim silám svojej doby. V sporoch o arianizmus posielali cisári svätcov ako bol Atanáz do vyhnanstva za obranu ortodoxie. Svätý Ján Zlatoústy, uctievaný Cirkvou na Východe i na Západe, vyčítal vtedajšej cisárovnej jej hýrivý životný štýl. Bartolomé de las Casas naliehavo žiadal španielskeho kráľa, aby chránil domorodcov Nového sveta pred plienením zo strany Španielov, ktorí mu podliehali.

Dnes, bohužiaľ, Cirkev na Východe aj na Západe často zlyháva v plnení tohto vznešeného povolania.

Napriek tomu majú ako kresťanskí duchovní tak i laickí vodcovia povinnosť pred Bohom hovoriť proti zlu. Duchovným sú zverené duše – aby viedli ľudí k pravde a svetlu a odvádzali ich od lži a temnoty. Laickí kresťania by mali mať na pamäti: všetci máme autoritu a zodpovednosť hovoriť pravdu.

V dnešnej dobe je príliš málo kresťanov akéhokoľvek rangu, ktorí hovoria pravdu o manželstve, živote a rodine. Príliš málo kardinálov, biskupov, kňazov a laikov je ochotných vidieť, že všetky tieto horúce otázky sú súčasťou jednej hlavnej otázky: Aké je správne miesto sexu v spoločnosti? Cirkev hovorí, že správne miesto pre sexuálnu aktivitu je v rámci celoživotného manželského zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, na plodenie a výchovu detí, v prospech týchto detí a celej spoločnosti.

VIAC SA DOČÍTATE TU: https://www.christianitas.sk/mexicki-kardinali-a-biskupi-boli-odsudeni-za-pranierovanie-propotratovej-socialistickej-vlady-vsetci-mame-autoritu-a-zodpovednost-hovorit-pravdu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás