Manželia, iba ak sa odovzdáte do Pánových rúk, budete schopní čeliť tomu, čo sa zdá nemožné. Príhovor pápeža Františka

manželstvo manželia láska sdzr

Vatikán 31. decembra (RV) Prinášame vybrané myšlienky z listu Svätého Otca Františka adresovaného manželom v rámci Roka rodiny „Amoris laetitia“. Rok reflexie nad odkazom synody o rodine, zhrnutým v posynodálnej apoštolskej exhortácii pápeža Františka „Radosť lásky“ (Amoris laetitia), sa začal 19. marca a potrvá do 26. júna 2022, keď sa v Ríme bude konať Svetové stretnutie rodín.

V liste manželom, vydanom na sviatok Svätej rodiny v nedeľu 26. decembra 2021, pápež František okrem iného píše:

„Povolanie k manželstvu je povolaním riadiť nestabilnú loď – avšak bezpečnú vďaka realite sviatosti – na niekedy rozbúrenom mori. Koľkokrát by ste chceli podobne ako apoštoli povedať, alebo lepšie povedané zvolať: «Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?» (Mk 4,38). Nezabúdajme, že prostredníctvom sviatosti manželstva je Ježiš na tejto lodi prítomný. Dbá o vás, zostáva s vami v každej chvíli, v hojdaní lode rozbúrenej vodou.

V inom úryvku evanjelia, uprostred ťažkostí, učeníci vidia Ježiša, ako sa blíži uprostred búrky, a prijímajú ho na loď; tak aj vy, keď zúri búrka, dovoľte Ježišovi nastúpiť do lode, lebo keď «k nim vstúpil do lode  […], vietor utíchol» (Mk 6,51). Je dôležité, aby ste spoločne upierali svoj pohľad na Ježiša. Len tak dosiahnete pokoj, prekonáte konflikty a nájdete riešenia mnohých vašich problémov. Nie preto, že by zmizli, ale preto, že ich budete môcť vidieť v inej perspektíve.

Iba ak sa odovzdáte do Pánových rúk, budete schopní čeliť tomu, čo sa zdá nemožné. Cesta spočíva v uvedomení si a uznaní krehkosti a bezmocnosti, ktorú prežívate tvárou v tvár mnohým situáciám okolo vás, ale zároveň v tom, že ste si istí v tom, že takto sa Kristova sila prejavuje vo vašej slabosti (porov. 2 Kor 12,9). Práve uprostred búrky apoštoli spoznali, že Ježiš je kráľ a Boh a naučili sa mu dôverovať.“ …

Nenechajte sa premôcť únavou; sila lásky nech vás urobí schopnými hľadieť viac na iných – na manželského partnera, na deti – než na vlastnú únavu. Pripomínam to, čo som napísal v Amoris laetitia (porov. č. 90-119), keď som nadviazal na Pavlov hymnus na lásku (porov. 1 Kor 13,1-13). Naliehavo proste Svätú rodinu o tento dar; znovu si prečítajte chválospev na lásku, aby inšpiroval vaše rozhodnutia a skutky (porov. Rim 8,15; Gal 4,6).

Takýmto spôsobom spoločný život nebude pokáním, ale útočiskom uprostred búrok. Nech je rodina miestom prijatia a porozumenia. Uchovajte si v srdci radu, ktorú som dal manželským párom v troch slovách: „s dovolením, ďakujem, prepáč“.  A keď dôjde ku konfliktu, „nikdy nekončite deň bez uzmierenia sa“.  Nehanbite sa spoločne kľačať pred Ježišom v Eucharistii, aby ste našli chvíle pokoja a vzájomného pohľadu plného nehy a dobroty. Alebo chytiť toho druhého za ruku, keď je trochu nahnevaný, a vyčariť z neho spiklenecký úsmev. Azda vysloviť spoločne krátku modlitbu, nahlas, večer pred spaním, s Ježišom, ktorý je medzi vami prítomný.“

Celý List pápeža Františka manželom (vo svetových jazykoch)

Prevzaté z: tkkbs.sk

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás