Modlitby na záver roka

modlitba ruky ruzenec sdzr

Pane Ježišu, Pán života a smrti a Pán času, ďakujeme Ti

– za všetky milosti, ktoré si nám udelil v tomto roku, zvlášť za tie, ktoré považujeme za samozrejmosť a zabudli sme Ti za ne poďakovať,

– za všetkých ľudí, ktorých si nám dal stretnúť,

– za všetko dobré i zlé, čo nám tento rok priniesol,

– za všetky ťažkosti a problémy, ktoré si nám dal zvládnuť,

– za všetky radosti, ktorými si nás obdaroval;

zároveň Ti odovzdávame

– celý nasledujúci rok – každý jeden deň, ktorého sa nám dáš dožiť,

– všetkých ľudí, ktorých nám privedieš na cestu,

– všetko dobré i zlé, čo nám tento rok prinesie,

– všetky ťažkosti a problémy, cez ktoré nás chceš posilniť a posvätiť,

– všetky radosti, ktorými nás plánuješ obdarovať.

Premeň naše srdcia, sprav naše srdcia podľa tvojho tichého a pokorného Srdca, pretvor nás na tvoj obraz, urob nás vernými svedkami Tvojej lásky tam, kde sme, daj nám milosť pochopiť tvoju vôľu a odvahu i ochotu plniť ju.

Posilni nás, požehnaj nás a buď nám milostivý!

MODLITBA NA POSLEDNÝ DEŇ V ROKU

Nekonečný a večný Bože, všemohúci Stvoriteľ všetkého! O niekoľko krátkych hodín sa zas pominie jeden rok. Pominie sa so všetkými radosťami, na ktoré sa už ani nepamätáme. Milostivý Bože, Pán času a večnosti, teraz musíme skladať počet, k čomu sme použili tento rok, ktorého konca sa toľko našich blížnych nedožije. Bojíme sa toho účtovania, lebo sme si vedomí, že sme veľa ráz zhrešili. Preto Ťa pokorne prosíme o odpustenie. Málo je tých dní, na ktoré by sme spokojne mohli spomínať na svojej smrteľnej posteli.
Spravodlivý Bože, mnohé dni budú na nás žalovať pred Tvojím súdom, že sme ich premárnili, ba použili na páchanie hriechov a na pohoršenie svojich blížnych. Keď porovnáme to, čo sme spáchali, a to, čo dobrého sme vykonali, zahanbení musíme uznať, že nie sme hodní Tvojej lásky. Ale Tvoja trpezlivosť je väčšia ako naša nevďačnosť. Daroval si nám život, hoci sme si ho nezaslúžili. Ani nedokážeme spočítať, koľko milostí si nám tohto roku uštedril. A keď si ešte spomenieme na tie mnohé nebezpečenstvá tela i duše, ktoré si od nás odvrátil, musíme pokorne vzdychnúť a uznať: Ach, my nehodní služobníci, my nevďačné deti!
Milostivý Spasiteľ, najsladší Ježiš, Ty náš prostredník, koľkokrát si dvíhal svoje ruky k nebeskému Otcovi, aby nás netrestal za naše neprávosti, koľkokrát volala Tvoja presvätá krv o milosrdenstvo a odpustenie našich hriechov, koľkokrát sme obdržali rozhrešenie od kňaza, Tvojho sluhu a prostredníka Tvojich milostí, lebo sme sľubovali, že napravíme svoj život, ale aj na tieto predsavzatia sme často zabudli. Ostali sme takí, akí sme boli, dokonca sme sa stávali ešte horšími. Pane náš, nesúď nás! Veď keby si nás súdil pre naše neprávosti, Bože, kto by obstál? Nehľaď na naše hriechy, ale zmy ich krvou nevinného Baránka, veď ona bola za nás vyliata na kríži. Bože, zmiluj sa nad nami! Vrúcne si žiadame zmieriť sa s Tebou a úprimne Ti sľubujeme, že v nastávajúcom roku, ak nám dopraješ život, chceme sa polepšiť, chceme zbožne žiť a verne Ti slúžiť. Bože náš, čím sa Ti odplatíme za tie mnohé dobrodenia, ktorými si nás zahrnul v tomto roku?
Daj, aby veľkosť Tvojej lásky, ktorú si nám preukázal, hlboko prenikla naše duše teraz, keď kľačíme pred Tebou, a aby naše srdcia boli naplnené večnou vďačnosťou. Cítime, že aj tento cit našej vďačnosti, pochádza z Tvojej štedrosti. Preto v posledných hodinách tohto roku ponáhľali sme sa k Tvojmu svätému oltáru, kde si prítomný pod spôsobom chleba, aby sme svoje srdce, svoju dušu a všetko, čo máme a čím sme, položili na oltár ako obetu vďačnosti Tebe, dobrotivému Pánovi a svojmu Bohu, a velebili Ťa chválospevmi a klaňali sa Ti teraz i na veky vekov. Amen.

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás