Čo urobil Ján Pavol II. v deň svojho atentátu?

Čo urobil Ján Pavol II. v deň svojho atentátu? 3

Medzi ľuďmi sa zvyknú robiť rôzne ankety a v niektorých sa ľudí pýtajú, čo považujú za najväčšie šťastie vo svojom živote. Popri zdraví, práci, je bez nejakého náboženského rozlišovania uvádzaná rodina. Žiť šťastne je túžbou každého človeka. Táto túžba má Božský pôvod, Boh ju vložil do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju môže plne upokojiť. Jedine Boh nasycuje! Javy moderného pohanstva sú zahrnuté do pojmov kríza rodiny, kríza manželstva, kríza viery. Ako náhle človek preruší priateľstvo s Bohom, dochádza ku krízam…

Manželstvo uzatvorené medzi jedným mužom a jednou ženou dostalo pred dvetisíc rokmi sviatostnú pečať a je základom pre vytvorenie zdravej kresťanskej rodiny, kde sa trinitárnosť Boha – život Najsvätejšej Trojice – odráža najprv v spoločenstve manželov v communio personárum a neskôr sa láska prenáša na deti. Vytvára sa tak malá domáca cirkev – Domestica eclesia, v ktorej sa má odzrkadľovať život univerzálnej Cirkvi.

Na žiadnu inštitúciu dnes nie sú také útoky ako na rodinu. Rodina je jadrom sporu, preto že je nosným pilierom stvorenia. Je skutočným vzťahom medzi mužom, ženou a generáciami. Ako náhle sa zničí základný stĺp, zrúti sa celá budova. Toho svedkami sme práve v dnešnej dobe, dnes uš sme v tomto kľúčovom bode. Satan ako odveký nepriateľ Boha vždy iba napodobňuje. Stalo sa tak aj teraz ako upozornil už nebohý bolonský kardinál Carlo Caffara. „Satan hádže Bohu do tváre rukavicu, je to jeho „definitívna a hrozná výzva“, aby dokázal, že je schopný vytvoriť „anti-stvorenie“, ktoré oklame ľudstvo do takej miery, že si začne myslieť, že je lepšie než to, čo stvoril Boh.“ 

Satanovou parketou je zmätok, ktorý chce zaviesť do Božieho poriadku, ktorý jasne stanovil poslanie a postavenie muža a ženy v Božom pláne pri odovzdávaní života. Tak ako sa kresťanskí rodičia snažia čím skôr dať pokrstiť svoje dieťa, tak presadzovaním predčasnej sexuálnej výchovy chce Satan docieliť zapredanie detskej nevinnosti do jeho moci. Liberálna – proti náboženská politika považuje dieťa za sexuálnu bytosť, ktorá má sexuálne práva, usiluje sa o sexuálnu výchovu na školách bez účasti rodičov už čím skôr, aj v materských školách. Táto liberálna výchova je zameraná čisto na sexuálne techniky, sexuálnu zdatnosť, zatieňuje manželstvo a rodinu. Plánovanie rodičovstva navrhuje cez používanie antikoncepcie – po úmyselnom zlyhaní odporúča potrat, schvaľuje sebaukájanie a   homosexualitu. Vedie proti Božím príkazom do OTROCTVA HRIECHU. Liberálnou politikou tak profitujú farmaceutické spoločnosti (antikoncepcia) a potratové kliniky (úmyselne nastavujú užívanie antikoncepcie na nevhodný čas, aby došlo k otehotneniu – víkendové potratové kliniky).

Svätý pápež Ján Pavol II. navzdory ťažkému osudu, keď teplo rodiny poznal viac od blízkych, spolužiakov a kamarátov, sa svojim učením (Teológia tela, Osoba a čin, Familiaris consortio) horlivo zasadzoval o to, aby dieťa ako Boží dar pre manželov dostalo sexuálnu výchovu najprv od rodičov, katechétov, aby bolo vedené k sebaovládaniu, k výchove srdcom postupne s pribúdajúcim vekom. Kresťanská výchova má viesť k zodpovednému rodičovstvu za dodržiavania Božích prikázaní v kontexte prípravy na manželstvo v heterosexuálnom zväzku, k abstinencii predmanželského sexu, vernosti, ktorý vedie k životu v RADOSTI.

Sex je v prvom rade záležitosť mozgu a podľa učenia Jána Pavla II. sa jedná o adekvátnu antropológiu, adekvátnu sexulálnu výchovu, ktorá je integrálna – ako zdôrazňuje pápež Ján Pavol II. INTEGRUM HUMANUM, ktorej obsah má päť častí: osobu, sexualitu, lásku, manželstvo a plodnosť. Adekvátna sexuálna výchova je vyvážená a zahŕňa celého človeka s oblasťou telesno-zmyslovou, citovo-psychickou, personálnou a duchovno-náboženskou. Sexualita je základnou zložkou osobnosti, je to jej spôsob bytia. Ako sa prejavuje, ako komunikuje s inými. Čiže je potrebné zdôrazniť akú sexuálnu výchovu potrebujú naše deti a mládež? Takú, ktorá vedie k láske, k manželstvu a k rodičovstvu. Čo bráni lásku? Stud a čistota, cudnosť, pokora, sebaovládanie a záujem o dobro druhého človeka je cieľom tejto výchovy podľa kresťanských zásad.

Podľa učenia Karola Wojtylu stud vzniká keď niečo veľmi vnútorné vychádza navonok, či už dobré, alebo zlé. Stud existuje preto, lebo existuje žiadostivosť. Je potrebné zakrývanie tých častí tela, aby osoba nebola použitá ako predmet. Intímne vzťahy mimo manželstva prepadávajú egoizmu, vedú k morálnemu neporiadku.

V kresťanskom svete sa menej spomína udalosť, ktorá sa odohrala 13. mája 1981 v dopoludňajších hodinách vo Vatikáne, keď sa svätý otec Ján Pavol II. zúčastnil otvorenia Pontifikálneho inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny, pri zriadení ktorého mu pomáhal už v úvode spomínaný kardinál Carlo Caffara. Túto udalosť chcel pápež Ján Pavol II. oznámiť svetu na poobedňajšej audiencii, ale žiaľ, bol postrelený atentátnikom a nestihol to urobiť.

Jozefína Gajdovčíková

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás