Čo urobil Ján Pavol II. v deň svojho atentátu?

Medzi ľuďmi sa zvyknú robiť rôzne ankety a v niektorých sa ľudí pýtajú, čo považujú za najväčšie šťastie vo svojom živote. Popri zdraví, práci, je bez nejakého náboženského rozlišovania uvádzaná rodina. Žiť šťastne je túžbou každého človeka. Táto túžba má Božský pôvod, Boh ju vložil do srdca človeka, aby ho pritiahol k sebe, lebo len on ju […]