História úcty a modlitby k Srdcu Panny Márie

Srdce znamená v svätom Písme centrum celého duchovného, morálneho a náboženského života. Výraz „Srdce Panny Márie“ treba chápať v tomto biblickom význame – označuje osobu preblahoslavenej Panny Márie, jej najvnútornejšie, jedinečné bytie.

Úcta Srdca Panny Márie má biblický podklad, vychádza z výrokov: „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci (Lk 2,19).“; „A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci (Lk 2,51).“ A rovnako možno chápať text „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč (Lk 2,35),“ pričom prvé dva texty vyjadrujú, že Mária postavila do centra svojho rozjímania a úvah tajomstvá Ježišovho života a tretí text poukazuje, že čo všetko sa bude diať v trpiacom tele jej Syna, zasiahne aj dušu a srdce matky.

Svätí otcovia a cirkevní učitelia vyzdvihujú srdce Panny Márie ako miesto, kde sa vlastne rozhodlo o jej materstve. Svätý Augustín píše: „Materská príbuznosť by neosožila Márii, keby nenosila Krista viac v srdci ako v tele.“ Svätý Bonaventúra hovorí: „Pretože srdcom počala slovo viery, v lone počala Božieho Syna.“

Najväčším šíriteľom úcty Srdca Panny Márie bol svätý Ján Eudes. Dôvod úcty k Máriinmu Srdcu videl v úzkom vzťahu úcty k Ježišovmu Srdcu. Prvá liturgická slávnosť Srdca Panny Márie bola 8. februára 1648 v diecéze Autun, pre ktorú zostavil texty sám Ján Eudes. Pius VII. povolil v roku 1805 toto slávenie, ale texty sa mali použiť zo sviatku Panny Márie Snežnej. Túto úctu podporovali aj mnohé mimoriadne udalosti, ako napríklad niektoré udalosti vo Francúzsku v rokoch 1790 – 1800, zjavenie Panny Márie v roku 1830 na Rue de Bac, ako aj založenie rehoľných inštitútov zameraných na úctu Máriinho Srdca.

Pius IX. napokon 21. júla 1855 povolil osobitnú úctu omšu aj ofícium na počesť Srdca Panny Márie podľa textov Jána Eudesa. Medzitým sa šírilo aj hnutie zasvätiť sa Máriinmu Srdcu. Prvá krajina, ktorá sa s povolením Svätej stolice zasvätila Srdcu Panny Márie, bolo Taliansko v roku 1897. 

V 20. storočí úcta k Máriinmu Srdcu vrcholila. Významné sú zjavenia Berthe Petit o bolestnom a nepoškvrnenom Srdci Panny Márie, zjavenia vo Fatime aj mystické zjavenia Alexandrine Costa. Najznámejšie sú slová fatimského zjavenia, v ktorom Panna Mária povedala Lucii: „Pán Ježiš chce vo svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.“ 

Pápež Pius XII. 31. októbra 1942 zasvätil svet Srdcu Panny Márie a v roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Márie pre celú Cirkev a určil ho na 22. august. Nový pokoncilový kalendár (1969) dáva liturgické slávenie Nepoškvrneného Srdca na sobotu po slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Buď pozdravené, lásky najhodnejšie Srdce Márie. 

Pozdravujem ťa, živý chrám Najsvätejšej Trojice. 

Zvelebujem ťa, ctihodná svätyňa Ducha Svätého, 

ktorý založil v tebe Boží príbytok

a vylial na teba nevysloviteľné dary a milosti.

Buď pozdravené najláskavejšie Srdce Márie. 

Tebe, Mária, ako Kráľovnej všetkých sŕdc odovzdávam svoje srdce. 

Prijmi ho a oddaj ho svojmu Synovi, 

môjmu láskavému Pánovi a Spasiteľovi, 

aby mu slúžilo a milovalo ho.

Buď pozdravené, úcty najhodnejšie Srdce Márie. 

Matka svätá, ty si zaslúžiš, 

aby ťa ctili všetci anjeli a svätí v nebi a všetci ľudia na zemi. 

Kiež by som ťa tak mohol(a) ctiť a milovať, 

ako ťa ctil a miloval tvoj najčistejší ženích svätý Jozef 

a tvoji svätí rodičia Joachim a Anna. 

Na odčinenie mojej chladnosti v tvojej službe ti obetujem všetku úctu a lásku, 

ktorou ťa ctia a milujú všetky nábožné duše.

Prečisté Srdce Máriino, 

prijmi toto moje pozdravenie a ubezpeč ma, 

že si mojou Matkou, mojou Orodovníčkou, mojou Ochrankyňou 

v živote i v smrti. Amen.

Modlitba k prečistému Srdcu Panny Márie

Srdce Márie, Matky Božej a našej Matky; Srdce milovania najhodnejšie, v ktorom má zaľúbenie Najsvätejšia Trojica, ktoré je hodné všetkej úcty a nežnosti anjelov i ľudí; Srdce najviac podobné Srdcu Ježišovmu, ktorého si najkrajším obrazom; Srdce plné dobroty a toľkého zľutovania k našim biedam, dobrotivo rozpusť ľad našich sŕdc a urob, aby sa vnútorne obrátili k Srdcu božského Spasiteľa. Vlej do nich podobu tvojich cností, zapáľ ich tým požehnaným plameňom, ktorým sama horíš. Opatruj svätú Cirkev, stráž ju a buď jej vždy sladkým útočiskom a nedobytnou vežou proti všetkým náporom jej nepriateľov. Buď našou cestou k Ježišovi a prieplavom, cez ktorý dostaneme všetky milosti potrebné na spásu. Buď našou útechou v žiali, uľahčením v utrpeniach, posilou v pokušeniach, útočiskom v prenasledovaniach, pomocou vo všetkých nebezpečenstvách, ale najmä v poslednom boji nášho života, v hodine smrti, keď sa proti nám postaví peklo, aby v tom rozhodnom okamihu, v tej vážnej chvíli, od ktorej závisí naša večnosť, uchvátilo nám dušu. Ach, vtedy, ó, najsvätejšia Panna, daj, aby sme pocítili sladkosť tvojho materinského Srdca a silu tvojej pomoci, ktorú máš pri Srdci Ježišovom; poskytni nám bezpečné útočisko v samom prameni milosrdenstva, aby sme ho v nebi s tebou mohli chváliť na veky vekov. Amen.

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2023/06/historia-ucty-modlitby-k-srdcu-panny.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás