Choďte za Jozefom a nájdete…

Svätý Jozef bol po ľudskej stránke Ježišovým učiteľom a majstrom, jednal s ním s ohľaduplnou láskou a staral sa o neho obetavo a radostne. Nie je to snáď dostatočným dôvodom na to, aby sme považovali tohto spravodlivého muža, tohto svätého patriarchu, u ktorého vrcholí starozákonná viera, za učiteľa duchovného života? 

Duchovný život nie je predsa nič iné ako to, že sa snažíme o vytrvalé a dôverné stretávania s Kristom tak, aby sme sa neskôr s ním stotožnili. A Jozef nám toho bude vedieť povedať o Ježišovi veľa. Preto ho nikdy neprestávajte uctievať: Ite ad Ioseph (choďte k Jozefovi), ako hovorí kresťanská tradícia vetou zo Starého zákona (Gn 41, 55).

Učiteľ duchovného života, robotník oddaný svojej práci, verný Boží služobník, je stále s Ježišom: to je Josef. 

„Ite ad Ioseph.“ 

Od svätého Jozefa sa môže kresťan naučiť, čo to je byť z Boha a zároveň byť plne medzi ľuďmi, a tak posväcovať svet. 

Choďte za Jozefom a nájdete Ježiša. 

Choďte za Jozefom a nájdete Máriu, ktorá stále napĺňala prívetivú dielňu v Nazarete pokojom.

bl. Josemaría Escrivá de Balaguer

ZDROJ: https://sv-jozef.blogspot.com/2021/03/chodte-za-jozefom-najdete.html

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás