Aký bol život sv. Bernadetty po zjaveniach?

Bernadeta Soubirousová sa stala rehoľnou sestrou u rádu Milosrdných sestier a čelila veľkému utrpeniu a ponížovaniu, ktoré prijímala s trpezlivosťou a jemnosťou.

30. októbra 1867 v kláštore Milosrdných sestier vo francúzskom Nevers zložilo 44 noviciek slávnostné sľuby. Tieto mladé dievčatá sa stali členkami tejto komunity, pričom dostali svoje úlohy a boli rozdelené po komunitných domoch. Biskup ich volal jednu za druhou. Len jedna kandidátka ostala stáť na svojom mieste; bola zabudnutá alebo ešte horšie.

Biskup Forcade sa naklonil ku Generálnej predstavenej a spýtal sa: „A čo naša sestra Mária-Bernarda? „Vaša Excelencia, tá je úplne nanič!“ Vo vzduchu viselo ľadové ticho; sestra Mária-Bernarda vstala sivá v tvári. Pokľakla pred biskupom a počula, že jej pridelili túto výstrednú úlohu: Dobrá nanič.

„Dobrá nanič“

Biskup sa naklonil a spýtal sa: „Je pravda, moje úbohé dieťa, že si úplne nanič?“ „Áno, Vaša Excelencia.“ Potom sa jej hlas zlomil, keď povedala: „Povedala som Vám to už v Lurdoch a Vy ste mi povedali, že na tom nezáleží.“

Matka Josephine, rozčúlená, že ani biskup, ani mladé dievča nehrali jej úlohu, ktorú im určila, povedala: „Vaša Excelencia, ak chcete, môžeme si ju nechať tu v Materskom dome z dobročinnosti a zamestnať ju na ošetrovni. Bude upratovať a pripravovať bylinkové čaje. Keďže je vždy chorá, bude to pre ňu to pravé!“

Biskup Forcade sa obrátil k mladej rehoľníčke a jemne povedal: „Pokiaľ ide o mňa, sestra, ja vám dávam úlohu modliť sa.”

Sestra Mária Bernarda sa stiahla, pretože nerozumela o nič viac než ostatné sestry tomuto verejnému poníženiu, ktoré jej práve spôsobili. Okrem jej nadriadených nikto netušil, že ide v skutočnosti o výnimočnú poctu. Bol to spôsob, ako ju udržať v Materskom dome. To bolo v rozpore so zvykom, pretože prebývať v sídle komunity bolo zvyčajne vrcholným úspechom celoživotnej služby. Bol to dôkaz záujmu o túto drobnú ženu, vysokú len 142 centimetrov.

Chorá, ale duchovne obdarovaná

Bola sestra Mária Bernarda nanič? Samozrejme, od detstva bola astmatička, stav, ktorý až do posledných mesiacov skrýval tuberkulózu, ktorá ju zožierala a držala často na ošetrovni. Ešte pred rokom si jej nadriadení mysleli, že ju zabije vážnejší stav. V panike z predstavy, že ju stratia bez toho, aby schválili jej členstvo v Kongregácii, ponáhľali sa, aby ju prijali ako prípad in articulo mortis. Na druhý deň si však všimli jej uzdravenie a vzali späť čierny gázový závoj a profesný krížik, ako to vyžadovali rehoľné pravidlá.

Nikto – a ona jediná to nevedela – by ju neposlal preč, aj keď bola prijatá „bez vena“, a len „z lásky k blížnemu“, ako by povedala matka Josephine. V skutočnosti všetky kongregácie medzi sebou súperili o slávu pochádzajúcu z jej prijatia.

Aký bol život sv. Bernadetty po zjaveniach? 1

Šikanovanie a výčitky

Sestra Mária-Bernarda bola Bernadeta Soubirous, ktorá videla Pannu Máriu osemnásťkrát medzi 11. februárom a 16. júlom 1858. Zjavenia v Lurdoch boli také slávne a púť taká populárna, že mať Bernadettu v komunite „by nebolo bez prospechu,“ aby sme použili slová matky Josephiny krátko predtým, keď sa bála, že súperi „prídu a ukradnú“ jej privilegovanú novicku.

Ale akonáhle si boli istí, že Bernadeta u nich zostane, nadriadení jej zrejme nespôsobili nič iné, len šikanovanie a výčitky. Zjavne ju to malo umŕtviť a pomôcť jej posvätiť sa – a to všetko bezpochyby s dobrým svedomím. Ale jej umŕtvenia pravdepodobne pramenili aj zo skutočnosti, že toto dievča so svojou nespisovnou francúzštinou (jej prvým jazykom bola okcitánčina), ktoré dokázalo ledva čítať a písať a malo silný temperament, nezapadalo do predstavy, ktorú mali tieto ženy zo strednej triedy o dôverníčke Panny Márie. Prečo sa presvätá Panna sklonila tak nízko, že si vybrala toto hrubé a nevzdelané mlynárske dievča, keď bolo toľko „múdrych a cnostných“ rehoľníčok? Človeka to určite prekvapuje.

Zaobchádzanie, ktoré sa Bernadete dostalo od jej nadriadených, nebolo preto, že by ich sklamala. Predstavení boli dostatočne inteligentní, aby ocenili cnosť, zbožnosť a tiché prijímanie krížov a utrpenie, ktoré ju charakterizovalo. Bolo to hlavne preto, že jej nerozumeli a ako čas plynul, mali čoraz menšiu túžbu porozumieť jej.

Diabol sliedi, ale je porazený

Aký bol život Bernadety v Nevers? „Poníženie a umŕtvovanie“ v podstate zhŕňa jej každodenný život. Ale od chvíle, keď vstúpila do kláštora, ktorý uprednostňovala pred vonkajším svetom a dokonca aj pred manželstvom, vybrala si kríž a jeho strasti, ktoré znášala a povedala, že všetko vydrží „za veľkých hriešnikov“.

To jej nebránilo, aby sa posvätila; naopak. Keď bola pridelená na ošetrovňu, mala úžasný súcit a jemnosť. Bez odporu obväzovala rany, pomáhala umierajúcim a čistila telá zosnulých – aspoň tak dlho, ako mala silu.

V roku 1875 jej tuberkulóza napadla kosti. Spôsobilo jej to mučivé utrpenie a odsúdilo ju to byť pripútaná na lôžko. Preležaniny sa pridali k jej trápeniu. Začiatkom roku 1879 požiadala, aby boli odstránené zbožné obrazy, ktoré zdobili jej celu a boli zdrojom jej meditácie. Na vysvetlenie ukázala na svoj krucifix: „Tento mi stačí.“

Okrem fyzických bolestí ju sužovala aj duchovná úzkosť. Bernadeta toľkokrát povedala, že zle reagovala na milosti, ktoré dostala, že sa presvedčila o svojej nehodnosti a takmer o svojom zatratení. „Bojím sa, veľmi sa bojím! Dostala som toľko milostí a tak málo som z nich využila!“ zastonala.

Diabol obchádzal, ale nedokázal prekonať neuveriteľný boj tejto drobnej ženy. Nepoškvrnená mu nedovolila zvíťaziť nad jej dôverníčkou. „Som rozomletá ako pšeničné zrno,“ povzdychla si dcéra mlynára z Moulin Boly. Ale ak zrno neodumrie, nemôže priniesť ovocie a Bernadeta to pochopila.

Jej posledné slová

Okolo poludnia 16. apríla 1879 komunita videla, že sa blíži jej smrť. Sestre, ktorá navrhla, aby požiadala Pannu Máriu o „útechu“, odpovedala: „Nie, žiadna útecha. Ale sila a trpezlivosť.“ Zomrela o 15:00 hod na Veľkonočnú stredu. Jej posledné slová odrážajú slová ukrižovaného Krista, ktoré tak milovala: „Žíznim…“

„Nesľubujem, že ťa urobím šťastnou na tomto svete, ale na tom budúcom,“ povedala jej raz Panna Mária. Teraz, po celú večnosť, Bernadeta pozerá na tvár Nebeského otca.

ZDROJ: https://modlitba.sk/aky-bol-zivot-sv-bernadetty-po-zjaveniach/

podporte nás sdzr

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Aký bol život sv. Bernadetty po zjaveniach? 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás