AKÁ ÚCTA PATRÍ SV. JOZEFOVI

⛪ LATRIA, HYPERDULIA, PROTODULIA, DULIA alebo AKÁ ÚCTA PATRÍ SV. JOZEFOVI ⚜️💚

Od počiatku kresťanstva všetci Ježišovi nasledovníci uznávali absolútnu svätosť Panny Márie, Jezišovej matky. V dogmatickej konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu Lumen gentium sa píše, že Mária má v Cirkvi po Kristovi najvyššie miesto. Ak Márii prináleží takáto úcta, tak po Najsvätejšej panne žiaden svätý nežiari tak mnohonásobnou nádherou ako sv. Jozef, ktorý zastáva miesto hneď po Márii a pred všetkými ďalšími svätými a náleží mu forma úcty s gréckym menom protodulia, teda ,,prvý uctievaný“ spomedzi všetkých ostatných svätých. Nasledujúce rozlíšenie vytvorili teológovia Katolíckej cirkvi pre spoznanie toho, aká úcta prináleží Bohu a jeho svätým.

Latria – klaňanie sa, patrí len Bohu

Hyperdulia – najvyššia úcta patrí Božej Matke

Protodulia – prvá úcta patrí sv. Jozefovi

Dulia – úcta patriaca ostatným svätým.

⚜️ To, že Panna Mária patrí do inej kategórie, je medzi veriacimi známe, ale prečo sa vyjadrujú o svätom Jozefovi ako o najväčšom svätom?

💚 V 16. storočí svätý Vavrinec z Brindisi ponúkol zrozumiteľnú a logickú odpoveď na túto konkrétnu otázku:

Hoci [svätý Jozef] nebol jeho [Ježišovým] rodným otcom, bol jeho otcom vo výchove, starostlivosti a láske svojho srdca. Preto sa mi Jozef javí nesporne najsvätejší zo všetkých svätých, svätejší než patriarchovia, než proroci, než apoštoli, než všetci ostatní svätí. Nie je opodstatnená námietka, že Pán povedal o Jánovi Krstiteľovi: ,Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján‘ (Lk 7, 28; porov. tiež Mt 11, 11). Ako to nemožno chápať v tom zmysle, že Ján je ešte svätejší než Kristus alebo preblahoslavená Panna Mária, tak to nemožno chápať ani o blahoslavenom Jozefovi, manželovi Panny Márie a Kristovom otcovi, lebo tak ako manžel a manželka sú jedno telo, aj Jozef a Mária boli jedno srdce, jedna duša, jeden duch. A tak ako v prvom manželstve Boh stvoril Evu, aby sa podobala Adamovi, aj v tomto druhom manželstve stvoril Jozefa, aby sa podobal preblahoslavenej Panne vo svätosti a spravodlivosti.“

Uvažovanie svätého Vavrinca je teologicky brilantné a bezchybné. 💎

⚜️ Svedectvo o prvenstve sv. Jozefa vo svätosti vydávajú viacerí svätci i pápeži: sv. Bernardín Sienský, sv. Terézia od Ježiša, sv. František Saleský, Franeisco Suarez SJ, sv. Alfonz Mária Liguori… Sv. Gregor Naziánsky tak vysoko hodnotil jeho svätosť, že nazval svätého Jozefa najjasnejším zo všetkých svätých. Napísal: ,,Všemohúci sústredil vo svätom Jozefovi ako v slnku najdokonalejšieho lesku spoločné svetlo a nádheru všetkých ostatných svätých.“

💚 K nim sa pripája aj hlas magistéria, keď Lev XIII. v encyklike Quamquam pluries píše: ,,Dôstojnosť Matky Božej nesporne stojí tak vysoko, že nemôže byť nič vznešenejšieho. Ale keďže medzi najsvätejšou Pannou a svätým Jozefom bol uzatvorený manželský zväzok, nedá sa pochybovať o tom, že sa svätý Jozef priblížil ako nikto iný k tejto najvyššej dôstojnosti, akú Bohorodička nesmierne vyniká nad všetky tvory…. Ak teda Boh dal svätej Panne Jozefa za manžela, dal jej ho iste nielen ako životného druha, svedka jej panenstva, a ochrancu jej cti, ale tiež preto, aby mal svojím manželským zväzkom podiel na jej vynikajúcej dôstojnosti, ktorú mala.“

Veľmi silné teologické tvrdenie pápeža Leva XIII.

Svätý Jozef je potešením svätých i pápežov. Mal by byť aj vaším potešením.

⚜️👉 Na záver príklad úcty svätých, ktorá vyzdvihuje svätosť svätého Jozefa:

„Okrem našej milujúcej Matky je to svätý Jozef, ktorý vyniká nad všetkých svätých.“

SVÄTÝ MAXIMILIÁN KOLBE

,,Dôstojnosť svätého Jozefa je taká veľká, že nik nemôže byť väčší.“

SVÄTÝ GEORGE PRECA

,,Všetci svätí v sláve si určite zaslúžia úctu a osobitný rešpekt, ale je zrejmé, že po preblahoslavenej Panne má svätý Jozef nárok na sladšie, dôvernejšie a prístupnejšie miesto v našich srdciach, ktoré patrí len jemu.“

SVÄTÝ PÁPEŽ JÁN XXIII

„Svätý Jozef je po Márii najväčším a Ježišovým najdrahším svätým.“

BLAHOSLAVENÝ BARTOLO LONGO

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▪️Duchovný Pastier, č. 10/2021/vydáva Spolok sv. Vojtecha | Trnava 2021

▪️ Zasvätenie sa svätému Jozefovi/Donald H. Calloway – https://www.zachej.sk/produkt/34699/zasvatenie-sa-svatemu-jozefovi/

▪️www.kbs.sk (dokumenty)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás