Zjavenia Panny Márie v Litmanovej

litmanova

??Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Zdroj: https://www.litmanova.info/LitPrstr03big.jpg

Hostia: otec Martin Dudok – rektor chrámu na Hore Zvir, Erik Zbiňovský
Téma: Zjavenia Panny Márie v Litmanovej


Martin Dudok: Zjavenia na Hore Zvir v Litmanovej začali v roku 1990 a trvali do roku 1995. Konali sa
vždy na prvú nedeľu po prvom piatku. Panna Mária odovzdávala posolstvá 11 ročnej Ivetke Korčákovej a
12 ročnej Katke Češelkovej v drevenom zrube, na lúke obkolesenej lesom.
V Lurdoch sa zjavila ako „Nepoškvrnené Počatie“, vo Fatime ako „Nepoškvrnené Srdce“ a tu, na Hore
Zvir, sa predstavila ako „Nepoškvrnená Čistota“. Panna Mária týmto kladie dôraz na čisté srdce.
Tieto zjavenia miestna Gréckokatolícka cirkev, Prešovská archieparchia, uznáva. Náš biskup ich posunul
do Ríma a tam na schválenie ešte čakáme.
Prvé zjavenie sa udialo 5. augusta 1990. Dievčatá sa vybrali na celodenný výlet na Horu Zvir a k večeru
vošli do dreveného zrubu, nakoľko vonku začuli nebezpečný hluk, podobný búrke… V strachu sa začali
modliť modlitby, ktoré poznali. Modlitbu „Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť!“ – dodala
Ivetka v pevnej dôvere, že ich Panna Mária ochráni a tak sa aj stalo. V tej chvíli k nim Panna Mária prišla.
S dievčatami bol aj chlapec približne v ich veku. O ňom sa nehovorí, lebo on nevidel tieto zjavenia.
Panna Mária všetky tri deti potom sprevádzala cestou dolu do dediny, keďže samotná Hora Zvir je
nejakých 5 km od dediny Litmanová. Sprevádzala ich po most, ktorý oddeľuje potok ku asfaltke a pri
kríži zmizla. Prosila ich, aby prichádzali na miesto zjavenia a potom im začala dávať posolstvá.

24. februára 1991 sa Panna Mária zjavila v čiernych šatách. V tom čase bola vojna v Perzskom
zálive a ona sama hovorila, že je veľmi smutná, lebo mnoho duší prichádzalo do pekla. Počúvala ich
strašné výkriky bolesti.
Za celých 5 rokov zjavení odovzdala niekoľko posolstiev a vo viacerých z nich sa vyjadruje v zmysle, že
to, čo sa deje vo svete, je dielo diabla. Hriech, ktorý vládne v ľudských srdciach je príčinou toho,
prečo diabol vládne vo svete.


Erik Zbiňovský: Panna Mária poučila dievčatá, aby pri sebe nosili posvätené veci, pretože diabol potom
nemá takú veľkú moc.
Martin Dudok: Áno, priala si, aby bola každú nedeľu po prvom piatku slávená sv. liturgia alebo sv.
omša na jej česť. Vyjadrila aj túžbu, aby boli zhotovené medailóniky, na ktorých na jednej strane bude jej
srdce, pod ním biela ľalia, nad ním monogramy vyobrazenia písmen NČ ako Nepoškvrnená Čistota a na
druhej strane ona s dieťatkom Ježiša na rukách. Tieto medailóniky sa dnes dajú kúpiť v informačnom
centre priamo na hore Zvir.
Istý čas prebiehali zjavenia pár dní po sebe. Bolo to práve v období Vianoc, kde v jednom z posolstiev
prisľúbila víťazstvo. Práve tu, ako aj vo Fatime, sa predstavila ako Kráľovná ruženca. Zjavenia
nasledovali 23. 24. 25. 26. a 30. decembra 1990. Vizionárkam 23. decembra povedala: „Som
Nepoškvrnená Čistota, ale aj Kráľovná ruženca. Kto sa modlí ruženec, vyprosuje si všetky
potrebné milosti.“

Posledné posolstvo, ktoré bolo 6. augusta 1995, znie: „Moje drahé deti, toto moje zjavenie je posledné.
Milujem vás a ďakujem za všetko, čo ste pre mňa urobili. Moje milované deti, takto som to chcela
spraviť, aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Ostávam na
tejto hore prítomná. Začnite teraz uvažovať o mojich posolstvách. Ostaňte v mojom Srdci pre túto dobu,
lebo potrebujete byť jednoduchší a ostražitejší. Potrebujete ostať deťmi, úplne slobodnými pre Boha…“

Panna Mária sa väčšinou zjavuje deťom, lebo sú jednoduché srdcom a majú prirodzenú túžbu týmto
veciam veriť. Nám, dospelým, to častokrát nejde. Tým, že máme racionálne skúsenosti a svoje predstavy,
tak nám bránia, aby sme jednoducho ako deti verili. Ona sama ďalej hovorí: „Prosím, rozmýšľajte nad
tým, čo hovorím. Milujem vás a čakám vás v nebi.“
Je to veľmi nádherné, lebo jej posledné slová boli
skoro totožné so slovami Ježiša Krista, ktorý povedal: „Hľa, ja som s vami po všetky dni…“
Pozoruhodné je, že sa zjavila ako Nepoškvrnená Čistota. Poznanie Božej vôle a čistota srdca je to, čo
prináša pokoj v srdci a pokoj srdca je to, čo potrebujeme mať, aby sme boli ochotní svoj život
zmeniť.
Špeciálne posolstvo pre Slovensko bolo 11. novembra 1990: „Nemôžem sa pozerať na hriechy
Slovenska. Moje deti majú príliš veľa všetkého a preto si nectia môjho Syna, ani mňa. Môj Syn zošle na
Slovensko pohromu, ale ak sa ľudia obrátia, začnú sa vrúcne modliť, bude sa pohroma odďaľovať. Toto
posolstvo rozširujte po celom Slovensku. Prosím, aby sa celé Slovensko chodilo modliť na horu, ktorú
som posvätila.“
Deväťdesiate roky, boli roky, kedy sa demokracia ešte len formovala. Vieme, čo sa dialo,

mafiánske praktiky a pod. … Ďalej hovorí: „Moje deti majú príliš veľa všetkého a preto si nectia môjho
Syna, ani mňa.“ Keď si uvedomíme, že to bolo už v roku 1990 – je rok 2020 – 30 rokov odvtedy prešlo.
Kde sme teraz?
Neskôr povedala: „Moje deti majú toľko hmoty, že by sa navzájom vyzabíjali. A môj Syn kázal a učil, že
sa ľudia majú mať navzájom radi a majú si odpúšťať, ale tu to nie je.“
Hovorí nielen o Slovensku, ale aj o
celom svete. V akej miere sa rozhojnil materializmus a honba za hmotou, v takej miere srdce
človeka začalo tvrdnúť. Hmota samotná nie je schopná srdce človeka nasýtiť.


Erik Zbiňovský: Vnímam cez mariánske zjavenia, že sa naozaj končí jedna epocha ľudstva a začína sa
druhá. V Akite je už dosť tvrdo povedané Pannou Máriou, že Boh dopustí na zem trest a jedna tretina
ľudstva zahynie. Zahynú dobrí, zahynú zlí, živí budú závidieť mŕtvym… Ale zase na druhej strane hovorí,
že tí, čo sa zasvätia Panne Márii, ako svojej Matke a budú jej dôverovať, prežijú. Dostanú silu aj múdrosť
všetko zvládnuť. Ivetka v Litmanovej k tým posolstvám dodala: „Panna Mária prichádza, zjavuje sa a
dáva ti posolstvá, ale teba to nezaujíma. Potom príde a plače. Plače krvavé slzy, ale teba sa to netýka. Čo
myslíš, čo iné ťa preberie? Všetko to, čo príde, Boh dopustí iba z lásky, pretože ty nie si schopný
obrátiť sa vtedy, keď ťa Boh o to prosí. Očistenie znamená, že nebudú existovať vlažní. Buď som pre
Boha, alebo proti Bohu. Neexistuje nič medzi tým. Buď – alebo. Toto je očistenie. V tomto období zomrú
mnohí zlí a mnohí dobrí. Nehovorím to preto, aby si sa bál, ale preto, aby keď ten čas príde, zachoval si
pokoj. Ona to hovorí len preto, lebo vidí, čo prichádza. Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet
bude také veľké, že otrasie aj najsilnejšími. Naozaj najsilnejšími. Bude to klamstvo, ktoré tento svet
ešte nezažil, pretože Cirkev sa potrebuje očistiť. Ale keď ostaneš pri svojej Mame, vtedy ťa to
klamstvo nemôže strhnúť. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať.“


Martin Dudok: Pravdepodobne naráža na to, že antikrist vnikne do Cirkvi. Vidíme, čo celá LGBTI
propaganda robí s najsilnejšími štátmi sveta. Dokonca mnohí pohŕdajú niektorými mocnými zeme, len
preto, že nemajú v úmysle rovnako ako celý svet s nimi pritakávať a súhlasiť. Panna Mária vo Fatime
hovorí, že posledný boj bude boj o rodinu, takže istým spôsobom to klamstvo o rodine, ktoré sa
momentálne šíri, otriasa aj najmocnejšími vládcami sveta.


Erik Zbiňovský: Jeden z biskupov povedal, že to, čo sa teraz deje, je antropologická heréza a že my sme
sa dostali do takého stavu, kde človek chce rozhodovať o stvorení sám. Čiže nie Boh, ale človek bude
hovoriť, kto je muž a kto žena. Sme naozaj v štádiu, kde sa už Pán Boh nemôže na to pozerať a zjavne
začínajú prichádzať časy, keď sa tie veci budú nejakým spôsobom riešiť.


Martin Dudok: V jednom posolstve Panna Mária vraví: „Moje drahé deti, som veľmi smutná, lebo ste sa
odnaučili ďakovať svojmu Nebeskému Otcovi. Prichádzam preto, aby som vás upozornila na to, na čo
zabúdate. Hovorím vám posolstvo preto, aby ste ho žili. Naučte sa zaň ďakovať. Keď nebudete ďakovať,
môj Syn ma sem už viac nepustí. Naučte sa ďakovať Nebeskému Otcovi za všetko, čo vám dáva.“

Istým spôsobom to pokúšanie človeka byť Bohom, je staré už od raja. Práve tam sa kdesi zrodila
myšlienka, že ak ja som Bohom, nepotrebujem Bohu ďakovať. Každý jeden z nás si uvedomujeme, že ani
tento náš ľudský život nie je samozrejmosť. Aj súčasná koronakríza nám môže poukázať na veci, ktoré
sme považovali za samozrejmé, ako je prijímanie Eucharistie a sviatostná spoveď, že nemusia byť
samozrejmé. Tie časy sú veľmi pokročilé. Panna Mária hovorí: „Dávam vám posolstvá preto, aby ste
ich žili.“ Mnoho ľudí má tendenciu Pannu Máriu počúvať, ale nežiť jej posolstvá. A to je problém celého
sveta.

V Litmanovej je viacero zdokumentovaných zázrakov. Ale lekári nie sú schopní uznať tieto zázraky,
lebo nevedia ich vysvetliť prirodzenou lekárskou vedou. Nie sú ochotní uznať, že je tu nejaká
nadprirodzená sila. V akej miere sa človek začne klaňať rozumu, v takej miere zanecháva vieru.
Ako kňaz vnímam jednu úžasnú vec. Ľudia chcú duchovne napredovať aj vďaka tomu, že prichádzajú na
toto miesto. Zažil som obrátenia po mnohých rokoch, v mnohých spovediach. Mnoho ľudí plače, mnoho
ľudí si uvedomuje toto pozvanie a práve toto ma teší, keď vidím, že márnotratný syn sa vracia domov.
Ticho a pokoj na Hore Zvir je tak silné, že sa zarýva pod kožu. Ak začneme v tichu počúvať Boha – a
vieme, že Boh sa prihovára v tichu ako Eliášovi – tak začneme vnímať skutočnosť, že sme prijatí a
milovaní. To je hlavná zvesť evanjeliového posolstva. Tým, že je tu spojená služba skoro nonstop v
denných hodinách, tak človek má kedykoľvek možnosť pristúpiť ku sviatosti pokánia. Boh sa nedotýka
srdca preto, aby človeku ukázal jeho hriech, ale aby mu ukázal ako veľmi ho miluje aj s jeho
hriechom.


Erik Zbiňovský: Môžem len potvrdiť ten obrovský progres v Litmanovej, aj podľa ovocia vidno, že je to
sväté miesto. Človek, ktorý bol v Litmanovej pred 15-20 rokmi a príde tam teraz, tak uvidí tú nádheru
okolia. Kedysi tam bola len drevenica a teraz je tam postavený pekný chrám. Sú tam miesta na spovede,
pripravené je infocentrum, sú tam kňazi, prameň je pekne upravený, dá sa z neho načerpať voda… Nie je

až tak veľa krásne upravených miest na Slovensku, kde by chodilo 3000 – 5000 ľudí na púte.


Martin Dudok: Áno, stále viac a viac ľudí prichádza na toto miesto. Turzovka a Litmanová sú práve také
miesta, kde vnímame, že môžeme duchovne načerpať a troška sa stíšiť. Mnoho ľudí si uvedomuje, že ten
Boží hlas nie sú v sebe schopní umlčať a práve v tomto tichu o to intenzívnejšie načúvajú a sú ochotní
podľa neho žiť.


Erik Zbiňovský: S týmto miestom sú spojené aj plnomocné odpustky. Skús nám o tom niečo povedať.


Martin Dudok: Sme spojení duchovným putom s bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, čo je prvá a
najväčšia mariánska bazilika na svete. My, kňazi, tu máme právomoc rozhrešovať všetky hriechy, okrem
tých, ktoré sú rezervované Apoštolskej Stolici. Ľudia majú možnosť zjednotiť sa s Ježišom Kristom
vďaka tomu, že sa tu denne slávi Eucharistia a získať plnomocné odpustky. Ovocie hriechu je vina a trest.
Na získanie plnomocných odpustkov sú potrebné tieto podmienky: prijatie sviatosti zmierenia,
Eucharistia, modlitba na úmysel sv. Otca a návšteva tohto pútnického miesta.


Erik Zbiňovský: Ty si kňazom mariánskeho kňazského hnutia už 4 roky od okamihu vysviacky. Mal
som možnosť počuť tvoju prednášku – „Prečo Panna Mária plače?“ Povedz nám, prečo ťa napadlo
rozprávať o slzách Panny Márie?


Martin Dudok: Bol som spolu s inými kňazmi a laikmi na púti vo Svätej Zemi. Navštívili sme baziliku
Božieho narodenia v Betleheme pri hviezde, ktorá je dole v podzemí, kde sa podľa tradície narodil Ježiš
Kristus. Boli sme tam v tichu, v rozjímaní a v modlitbách. Prišli pútnici, ktorí podľa výzoru pochádzali z
Indonézie a na vlastné oči som videl ako jeden z pútnikov vytiahol Ikonu Božej Matky, veľkosti formátu
cca A4, ktorá plakala krvavé slzy. Mňa, ako kňaza, to ohromilo, lebo vedel som, že Panna Mária plače a
pozýva k pokániu, ale tam som to prvý krát zažil.
Musím konštatovať s veľkou ľútosťou, že Panna Mária plače nado mnou aj nad každým jedným z nás.
Ako Matke je jej ľúto, kam smerujeme a robí všetko, čo je v jej silách, aby nás zachránila. Ale stále
naráža len na jednu jedinú prekážku a tou je sloboda človeka, tvrdého srdca, ktoré počúva, ale nepočuje –
tak ako hovorí Božie slovo: majú uši a nepočujú, majú oči a nevidia…
V závere rozhovoru udelil všetkým poslucháčom otec Martin svoje kňažské požehnanie.

Na záver pridávame modlitbu ochrany:

Otče náš, Stvoriteľ sveta, všemohúci a milosrdný Bože, z lásky k nám si poslal na svet svojho Syna, lekára našich duší a tiel. Zhliadni na svoje deti, ktoré sa v tejto ťažkej dobe zmätku a strachu v mnohých regiónoch Európy a sveta obracajú k Tebe a hľadajú silu, spásu a úľavu. Zachráň nás pred chorobou a strachom, uzdrav našich chorých, uteš ich rodiny, daj múdrosť našim vládcom, energiu vnútornú silu a pokoj našim lekárom, zdravotným sestrám a dobrovoľníkom. Zosnulým daruj pokoj a večný život.

Neopúšťaj nás v týchto ťažkých chvíľach, zbav nás od všetkého zla. Daj nám v tejto dobe ducha pokánia, obrátenia a návratu k Tebe, aby sme si uvedomili našu ľudskú ohraničenosť. Zbav nás modiel tohto sveta a všetkého čo nás odvracia od plnenia tvojej vôle.

Naša milosrdná Matka, Matka uzdravenia, Matka ustavičnej pomoci, Matka Spolutrpiaca svojím ochranným plášťom prikrývaj všetky svoje deti, ktoré potrebujú tvoju pomoc, lebo ty nikdy neopúšťaš svoje deti. Nech tvoje Nepoškvrnené srdce, ktorého víťazstvo si prisľúbila, zvíťazí v našich rodinách aj v týchto časoch, ktoré ťažko doliehajú na každého z nás.

Božské srdce Ježišovo a Nepoškvrnené srdce Matky Božej, zasväcujeme vám naše rodiny i celý svet. Prijmite svoje deti, ktoré sa nachádzajú v nebezpečenstve a veďte nás po ceste k večnosti. Prosíme, ťa, Všemohúci Bože, na mocný príhovor Našej Nepoškvrnenej Čistoty, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa !

Ak si chcete pozrieť video z tohto rozhovoru nájdete ho tu:

Zjavenia Panny Márie v Litmanovej 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás