Anjel Pána na 4. adventnú nedeľu: Povedzme aj my „áno“ Bohu

papez

??Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Vatikán 21. decembra (RV) Máriino „áno“ Bohu nie je pasívne, ale vyjadruje silnú, živú túžbu po ňom s ochotou bezodkladne plniť jeho vôľu. Ona je „tou zaľúbenou, ktorá je ochotná slúžiť vo všetkom a ihneď svojmu Pánovi“. O tom hovoril Svätý Otec František pri modlitbe Anjel Pána na dnešnú Štvrtú adventnú nedeľu 20. decembra.

Pri poludňajšom stretnutí s veriacimi pápež František tiež vyzval k solidárnosti s mnohými námorníkmi, ktorí sa v dôsledku pandémie ocitli zablokovaní v rôznych kútoch sveta a nemôžu sa vrátiť k svojim rodinám.
Svätý Otec na záver pozval veriacich k vizuálnej forme katechézy, akú ponúkajú umelecké betlehemy vystavené vo Vatikáne pod Berniniho kolonádou na podujatí s názvom „100 jasličiek“, zorganizovanom Pápežskou radou pre novú evanjelizáciu.

Stovky veriacich zachovávajúcich rozostupy sa na poludnie zhromaždili na Vatikánskom námestí, ktorému v strede dominuje už vyzdobený vianočný stromček. Na poludnie sa im Svätý Otec prihovoril z okna Apoštolského paláca a pozval ich k uvažovaniu nad odkazom evanjelia dnešnej nedele týmito slovami:
Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Túto štvrtú a poslednú nedeľu Adventu nám Evanjelium ponúka rozprávanie o Zvestovaní. «Zdravas‘» [Raduj sa; v gréckom origináli], hovorí anjel Márii, «počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš» (Lk 1,28.31). Zdá sa to byť zvestovanie čistej radosti, ktorého cieľom je urobiť šťastnou Pannu Máriu: veď ktorá žena v danej dobe nesnívala, že by sa stala matkou Mesiáša? Avšak, spolu s radosťou, tieto slová Márii vopred oznamujú veľkú skúšku. Prečo? Lebo v danom momente ona bola „panna zasnúbená mužovi“ (porov. v. 27). Pre takú situáciu Mojžišov zákon predpisoval nežiť spolu či pod jednou strechou. Preto by Mária majúc dieťa prestúpila Zákon, a tresty pre také ženy boli hrozné: nasledovalo by ukameňovanie na smrť (porov. Dt 22,20-21). Bezpochyby Božie posolstvo naplnilo Máriino srdce svetlom a silou; avšak, ocitla sa pred rozhodujúcou voľbou: povedať „áno“ Bohu a riskovať tak všetko, vrátane vlastného života, alebo odmietnuť pozvanie a ísť si svojou bežnou cestou.

Čo urobí? Odpovie takto: «Nech sa mi stane podľa tvojho slova» (Lk 1,38). Nech sa stane (fiat – [po latinsky]). Ale v jazyku, v ktorom bolo Evanjelium napísané, to nie je iba jednoduché „nech sa stane“. Slovesné vyjadrenie naznačuje silnú túžbu, označuje vôľu, aby sa niečo zrealizovalo. Povedané inými slovami, Mária nehovorí: „Ak sa to má stať, nech sa stane…, ak sa inak nedá… “. Nejde o rezignáciu. Nevyjadruje to slabú a ústupčivú akceptáciu, ale vyjadruje to silnú túžba, živú túžbu. Nie je pasívna, ale aktívna. Nemá trpný postoj voči Bohu, ale sama sa hlási k nemu. Je tou zaľúbenou, ktorá je ochotná slúžiť vo všetkom a ihneď svojmu Pánovi. Mohla žiadať trochu času na rozmyslenie alebo dôkladnejšie vysvetlenie, čo by sa to malo stať; azda aj dať nejakú podmienku… Ona však nenaťahuje čas, nenecháva Boha čakať, neodkladá to.

Koľkokrát – teraz sa zamyslime nad sebou – koľkokrát je náš život plný odkladania, aj duchovný život! Napríklad: viem, že je dobré pre mňa sa modliť, ale dnes na to nemám čas… „Zajtra, zajtra, zajtra, zajtra…,“ odkladáme veci: urobím to zajtra. Viem, že pomôcť niekomu je dôležité – áno, mám to urobiť: ale odložím to na zajtra. A zas je to ten istý sled opätovného „zajtra“ – odkladania vecí. Dnes, s Vianocami predo dvermi, Mária nás pozýva neodkladať veci, ale povedať „áno“: „Treba sa mi modliť? – Áno.“ A modlím sa. „Treba pomôcť druhým? – Áno, čo treba spraviť?“ A urobím to. Bez odkladania. Každé „áno“ niečo stojí. Každé „áno“ niečo stojí, ale vždy menej ako stálo ju to odvážne „áno“, to odhodlané „áno“, to „nech sa mi stane podľa tvojho slova“, ktoré nám prinieslo spásu.

A my, aké „áno“ môžeme povedať my? V tomto ťažkom čase, namiesto lamentovania nad tým, v čom všetkom nás pandémia obmedzuje, urobme niečo pre toho, kto má menej ako my: nie entý darček pre nás a pre našich priateľov, ale pre núdzneho, na ktorého nik nemyslí! A ešte ďalšia rada: aby sa Ježiš narodil v nás, pripravme si srdce: poďme sa pomodliť. Nenechajme sa „poháňať vpred“ konzumizmom: „musím nakúpiť darčeky, musím urobiť to a hento…“ Ten chvat stihnúť toľko vecí… To, čo je dôležité, je Ježiš. Konzumizmus nám, bratia a sestry, ukradol Vianoce. V jasličkách v Betleheme nie je nijaký konzumizmus: tam je realita, chudoba, láska. Pripravme si srdce, ako urobila Mária: nech je slobodné od zla, pohostinné, pripravené na návštevu Boha.
«Nech sa mi stane podľa tvojho slova». Je to posledná veta Panny Márie v túto poslednú nedeľu Adventu, a aj pozvanie urobiť konkrétny krok vpred k Vianociam. Lebo ak sa Ježišovo narodenie nedotkne nášho života – môjho, tvojho, všetkých –, ak sa nedotkne života, vyjde naprázdno. V modlitbe Anjel Pána teraz aj my povieme „nech sa mi stane podľa tvojho slova“: Panna Mária nech nám pomáha, aby sme to povedali svojím životom, naším postojom po tieto záverečné dni, aby sme sa dobre pripravili na Vianoce.

(Preklad: Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

Solidarita s námorníkmi odrezanými pandémiou od rodín

Po spoločnej modlitbe Anjel Pána a udelení požehnania Svätý Otec pripojil niekoľko výziev a povzbudení.

Najprv pripomenul ťažkú situáciu mnohých námorníkov:

„Pandémia koronavírusu spôsobila osobité ťažkosti pracovníkom v námorníctve. Mnohí z nich – odhaduje sa okolo 400 tisíc celosvetovo – sú zablokovaní na lodiach poza rámec ich kontraktov a nemôžu sa vrátiť domov. Prosím Pannu Máriu, Hviezdu morskú (Stella Maris) o posilu pre tieto osoby a pre všetkých, ktorí prežívajú ťažké situácie, a povzbudzujem vlády, aby urobili čo sa dá pre umožnenie ich návratu k svojim drahým.“
Pozvanie na výstavu „100 jasličiek“

Ďalší podnet pápeža Františka bol pozvaním na výstavu betlehemov vo Vatikáne:

„Tento rok mali organizátori šťastlivú myšlienku umiestniť výstavu „100 jasličiek“ pod kolonádu. Toľké betlehemy sú priam katechézou viery pre Boží ľud. Pozývam vás navštíviť betlehemy pod kolonádou, tam vidno, ako sa človek cez umenie snaží znázorniť, ako sa narodil Ježiš. Tie betlehemy pod kolonádou sú jednou veľkou katechézou našej viery.“

V súvislosti s dnešnou výzvou Svätého Otca pripomeňme, že výstava „100 jasličiek“ je tento rok po prvý raz nainštalovaná priamo na Vatikánskom námestí, a to pod ľavou kolonádou. Výstava má dhoročnú tradíciu. Kedysi bývala desiatky rokov v pristoroch pri mariánskej bazilike na Námestí Piazza del Popolo a bola prístupná za vstupné. Posledné roky sa dostala pod patronát Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a presunula sa bližšie k Vatikánu do veľkej sály na Via della Conciliazione a bola prístupná zdarma.

Tento rok je výstava vďaka jej umiestneniu v otvorenom priestore pod Berniniho stĺporadím Námestia sv. Petra prístupná napriek režimu prísnych protipandemických opatrení, keďže ide o prechádzku na čistom vzduchu s dodržiavaním rozostupov.

Výstavu „100 jasličiek“ otvorili 13. decembra a je voľne prístupná až do 10. januára, denne od 10. do 20. hodiny. Výnimkou sú len dni 24. decembra a 31. decembra, keď sa zatvorí o 17-tej. Kolekcia stovky umeleckých betlehemov pozostáva z klasických i moderných originálnych stvárnení tajomstva Narodenia Spasiteľa v rozličných štýloch a materiáloch a vystavené diela pochádzajú z rozličných krajín a kultúr.

Fotogaléria z výstavy „100 jasličiek“ – Facebook Vatican News SK

Živé jasličky: Ježiš prítomný v človeku v núdzi

Nakoniec Svätý Otec oslovil jednotlivé skupiny prítomné na námestí, domácich Rimanov i pútnikov zo zahraničia, rodiny, farské skupiny, združenia i jednotlivých veriacich:

„Vianoce, ktoré sú už blízko, nech sú pre každého príležitosťou k vnútornej obnove, k modlitbe, k obráteniu, k pokročeniu vo viere a v bratstve medzi nami. Hľaďme okolo seba, všímajme si predovšetkým tých, čo sú v biede: brat, ktorý trpí – kdekoľvek sa nachádza -, ten brat, ktorý trpí, patrí k nám. Je to Ježiš v jasličkách: kto trpí, je Ježiš. Popremýšľajme nad tým.

A nech sú Vianoce blízkosťou k Ježišovi v tomto bratovi a v tejto sestre. Tam, v núdznom bratovi, sú tie jasličky, ku ktorým nám treba prísť so solidárnosťou. Toto sú živé jasličky: jasličky, v ktorých sa opravdivo stretneme s Vykupiteľom v ľuďoch, čo sú v núdzi. Kráčajme preto smerom k Svätej noci a očakávajme uskutočnenie tajomstva spásy.“

Prevzaté z: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20201221023

Anjel Pána na 4. adventnú nedeľu: Povedzme aj my „áno“ Bohu 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás