Piotr Glas: Počúvame posledné Máriino volanie?

Piotr Glas

??Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme? za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás??❤

Hostia: otec Piotr Glas, Erik Zbiňovský

Téma: Mariánska úcta a dôležitosť zasvätenia Panne Márii

Otec Piotr Glas: Mariánska úcta je veľkým problémom aj pre katolíkov. V katolíckej cirkvi hľadáme to, čo nás spája s inými cirkvami a Panna Mária prekáža ekumenickému hnutiu.  Jeden z argumentov je, že o Panne Márii sa vo Svätom Písme veľa nehovorí. Je potrebné venovať sa iba tomu, čo existuje. Môžme prijať skutočnosť, že bola Ježišovou matkou, ale inak ju máme stavať do úzadia. Vraj prílišným zvelebovaním Panny Márie zmenšujeme úctu Pánu Ježišovi.

Piotr Glas: Počúvame posledné Máriino volanie? 1

Vieme, že zohrávala veľkú úlohu v dejinách Cirkvi a v súčasnosti bojuje o záchranu našich duší.

Vo Svätom Písme máme viaceré kľúčové argumenty, ktoré vyjadrujú, že Pannu Máriu si ctíme ako Božiu Matku a nikdy ju nestaviame na roveň Pánu Bohu. Bola a je človekom a nikdy nie Bohom.

Sv. Maximilián Kolbe povedal tieto slová: „Nikdy sa neobávaj, že budeš príliš uctievať a milovať Pannu Máriu, lebo ju nikdy nebudeš milovať tak ako Pán Ježiš.“ Nemusíme sa preto obávať, že ju budeme príliš uctievať.

Panna Mária je najväčšou hrozbou pre satana. Nenávidí Pannu Máriu, pretože ona má nad ním obrovskú moc. Ako sa píše v knihe Genezis, kde Mária a jej potomstvo rozšliape satanovi hlavu… Je to obrovské poníženie, keď žena poráža najčistejšieho ducha, ktorým je sám Lucifer.

Satan v dnešnej dobe robí všetko preto, aby sme sa nezaoberali Pannou Máriou. Môže v našich mysliach existovať, ale nemáme sa ňou príliš zaoberať.

Pre mňa – ako exorcistu – vždy bola takým lakmusovým papierikom skutočnosť, že keď sa v náboženskom hnutí nehovorilo o veľkosti Panny Márie, jeho učenie bolo falošné. V Poľsku je veľa charizmatických hnutí, ktoré vôbec nehovoria o Panne Márii. V prípade protestantských hnutí sa jej rúhajú a odmietajú ju.

Panna Mária je pre mňa a pre ľudí žijúcich v pravde svetlom na ceste k Ježišovi.

V Izraelskej kultúre mladý človek v 17-tich rokoch odchádzal od rodiny. Ale Pán Ježiš žil 30 rokov so svojou Matkou, bol ňou vychovávaný a len 3 roky sa venoval verejnému pôsobeniu. Táto skutočnosť nám môže veľa povedať o ich vzťahu. 

Erik Zbiňovský: S mariánskou úctou súvisí aj ďalšia téma, ktorá je často vnímaná kontroverzne a tou je zasväcovanie sa Panne Márii. Ako sa na to pozerať?

Otec Piotr Glas: Dnes potrebujeme zasvätenie ako vodu pre život. Odkazujem na dielo sv. Ľudovíta Grigniona z Montfortu o pravej úcte k Panne Márii. Nezasväcujeme sa Panne Márii, ale zasväcujeme sa Ježišovi skrze jej Nepoškvrnené Srdce.

Panna Mária je archou záchrany. Don Gobbi hovorí, že iba v nej nájde záchranu tento svet.

Dnes učím kňazov a laikov ako vykonať zasvätenie, aby sa ľudia zachránili. Keď sa niekto zasvätí Panne Márii, tak sa stáva pre satana nepriateľom č. 1. Preto ľudia musia byť krištáľovo čistí, musia dbať o čistotu svojich sŕdc.

„Posledné Máriino volanie“ – je kniha, ktorá sa teraz na Slovensku prekladá. Hovorí sa  v nej, ako z rôznych miest zjavení nás Panna Mária volá, ale my sme už takí hluchí, že ju vôbec nepočúvame. Spravili sme z kresťanstva inštitúciu a zabudli sme, že kresťanstvo je predovšetkým zápas. A preto tento zápas prehrávame.

Pozrime sa napr. na sviatosť birmovania. To nie je len také pohladenie po hlave, kde dostávame Ducha Svätého, ktorého na druhý deň zase zanecháme. Vo sviatosti birmovania sme povolaní ísť do duchovného boja, ale v Cirkvi dnes vidíme že tento duchovný zápas sa stavia do úzadia. V popredí sú len spoločenstvá a príjemnosti. Počujeme od biskupov a kňazov, že Boh je láska, že máme všetkých milovať, či už sú to lesbičky alebo homosexuáli atď. Rovnako i od Svätého Otca počujeme: „Kto som ja, aby som druhého súdil?“ My sme však v centre boja, predovšetkým o záchranu rodín. Hovoril som ako exorcista so satanom, povedal mi všetko… 

Ľudia sú dnes duchovne spútaní. Čo z toho, že kňaz slúži sv. omšu, ale nevedie s diablom duchovný zápas! Chodenie do kostola nie je o tom, že na sv. omši dostaneme nejakú dobrotu. Ale máme sa tam vyzbrojiť do duchovného boja.

Viedol som duchovné cvičenia pre kňazov. Oni vôbec netušili, v čom spočíva duchovný zápas! Nikto ich to neučil ani v seminároch! Neuvedomovali si, čím kňazstvo je; boli len úradníkmi Cirkvi. Dnes chce mať Panna Mária svojich kňazov, ktorí sú ochotní bojovať, počúvať pravdu, mať Matku Božiu v srdci a keď sú jej navyše zasvätení, stávajú sa diamantami v jej rukách. Zasvätenie je veľmi dôležité, lebo jeden zasvätený kňaz môže pôsobiť na tisícky ďalších duší.

Dnes už nie som psychicky a fyzicky schopný pomáhať ľuďom, ale keď príde kňaz, veľmi rád mu pomôžem, aby bojoval v tomto duchovnom zápase. Vedie sa silný duchovný boj o rodinu, o manželstvo aj o kňazstvo. Vidíme to aj na západe pri zatvorených kostoloch. Nie je tu žiadne logika, lebo kostoly sú zatvorené a obchody otvorené. Zamýšľajme sa, o čo tu vlastne ide? V knihe „Posledné Máriino volanie“ sa hovorí, aby sme zachránili svoje duše, zastavili zlo, lebo čas je krátky. Uvedomme si koľko krát za posledné roky prišla Panna Mária k nám a vyzývala nás konať pokánie a modliť sa ruženec. Hovorí o obrátení. Neznamená to len ísť na sv. spoveď, ale ide o radikálnu zmenu života.

Satan prekrútil Božie milosrdenstvo, keď povedal, že môžeme hrešiť, robiť všetko možné, Pán Ježiš nám aj tak odpustí. Toto je hriech proti Duchu Svätému. Rovnako aj v roku Božieho milosrdenstva sa hovorilo iba o milosrdenstve a nie o spravodlivosti. V spisoch sv. Faustíny však vládne rovnováha medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom.

Väčšina spútaností má pôvod v hriechu nečistoty, či sú to kňazi alebo laici. Najmä hriechy pornografie, homosexuality, pedofílie, rôzne zvrátenosti, otvárajú dvere satanovi. Dnešná mládež žije hriechom nečistoty. Na Youtube je film „Démoni sexu“, kde som robil exorcizmus nad jednou 17-ročnou dievčinou. Bola veľmi spútaná odpornými démonmi nečistoty. Počas niekoľkých hodín sa mi ju podarilo trošku oslobodiť, ale satan stále kričal: „Táto dievčina je ako prostitútka moja.“ Keď som povedal: „Nie, táto dievčina patrí Bohu!“ – tak satan spustil veľký krik. Film mal milión zhliadnutí a mnohým ľuďom otvoril oči.

Ďalej nasleduje vyššie spomínaný dokumentárny film, s autentickými zvukovými nahrávkami z exorcizmu, konanom o. Piotrom Glasom, ktorý pomohol tisícom mladých ľudí dostať sa zo závislosti od sexu.

Tento veľmi silný záznam odporúčame do vašej pozornosti.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás