Trnavský arcibiskup Orosch: Boh nás dnes pozýva k živému vzťahu

Trnava 29. decembra (TK KBS) Boh nás dnes pozýva k živému vzťahu. Vo vianočnom pozdrave to napísal trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Pozdrav prinášame v plnom znení.

Milí bratia a sestry,

prišiel čas, na ktorý sme sa všetci spoločne tešili a počas adventného obdobia pripravovali. Mnohí z vás veriacich pristúpili k sviatosti pokánia a kňazi vás povzbudzovali, aby ste v predvianočných prípravách okrem pozemských dobier nezabudli na tie duchovné. Rovnakú osobnú prípravu prežívali i samotní Boží služobníci. Z Betlehema akoby pramenila zvláštna sila a prenikala do ľudských sŕdc dokonca aj teraz, keď vo Svätej zemi stoja proti sebe znepriatelené armády vedľa seba žijúcich národov. Sám Boh v osobe Ježiša Krista prišiel viac ako pred 2000 rokmi na tento svet. Prišiel v tichu, v maštali, v podobe malého dieťaťa. Prišiel ako dar pre každého, ponúka nám svoju lásku a záleží len na nás, či ho prijmeme.

Do tejto atmosféry zaznieva Božie slovo trochu prekvapujúco. Svätý Ján evanjelista píše: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh.“ (Jn 1,1) Je to jeden z najhlbších textov celej Biblie. Keby sme v ňom vynechali len to jediné slovíčko – SLOVO, rozpadla by sa celá konštrukcia zmyslu Božieho stvorenia a spásy sveta. „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14) Táto udalosť predstavuje v kresťanskom svete, ale aj medzi neveriacimi stále veľkú radosť.

Radostná správa o príchode Spasiteľa sveta – dlho očakávaného Mesiáša – patrí totiž všetkým ľuďom, každému jednému človeku. Osobitným spôsobom však všetkým chudobným a trpiacim. Všetkým, ktorí pociťujú nedostatok a sú odkázaní na pomoc druhých, ktorí sú zoslabnutí chorobou a starobou, ktorí sú často v spoločnosti považovaní za prebytočných. Patrí aj ešte nenarodeným ľudským bytostiam v lonách svo­jich matiek, opusteným deťom a mládeži, ktorí sú azda najviac ohrození rozličnými deštrukčnými vplyvmi spoločnosti poznačenej nedostatkom pravej lásky, pravdy a spravodlivosti. Tým, že sa Pán Ježiš narodil v chudobnej betlehemskej maštali, mimo svojej domoviny, stotožňuje sa so všetkými, ktorí vo svojom živote pociťujú núdzu, sú pútnikmi na nebezpečných cestách plných nástrah a katastrof sveta, uprostred ktoré­ho žijeme.

Milí bratia a sestry, Boh nás dnes pozýva k živému vzťahu. On sám je vyzývateľom a riskuje našu neochotu odpovedať mu. Každoročne už počas dvoch tisícročí sa pokúša znova a znova nadviazať s nami dialóg a chce, aby sme pochopili, že dovtedy budeme mať srdcia bez poko­ja, pokým nespočinú v jeho betlehemskej láske.

Bratia a sestry, prajem každému jednému z vás milostiplné a požehnané vianočné sviatky a celý nový rok 2024. Pri vianočnom stromčeku a betlehemských jasličkách vás všetkých otcovsky žehná

+ Ján Orosch, trnavský arcibiskup

Zdroj: Trnavská arcidiecézahttps://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20231229015

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás