HALLOWEEN – NIE ! ! !

Anton Lavey zakladateľ Satanovej cirkvi a autor Satanskej Biblie napísal: ,,Halloween je jeden z troch najväčších satanistických sviatkov.“

👫 Nadšené deti preoblečené za bosorky, démonov, duchov a iné príšery chodia od domu k domu a kričia: ,,Trick or Treat“, čo znamená: ,,Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme“.

👿 Oslavovať Halloween je ako oslavovať diabla!

🎃 HISTÓRIA HALLOWEENU

Halloween je náboženský, nie však kresťanský deň. Svoj pôvod má v splne mesiaca. Rozvinuli ho Druidi minimálne 2 000 rokov pred Kristom. Druidi v keltských krajinách oslavovali koniec leta tým, že prinášali obete Samhainovi. Kelti považovali 1. november za deň smrti, pretože padalo lístie, začínalo sa ochladzovať a klesali teploty. Verili, že Muck Olla, ich boh slnka, strácal silu a Samhain, pán smrti, získava nad ním moc. Ďalej verili, že 31.októbra Samhain zhromaždil duchov všetkých, ktorí zomreli počas predchádzajúceho roka. A preto v tú noc chodili Druidi z domu do domu a žiadali dieťa alebo pannu ako ľudskú obeť (treat). Tým, ktorí im vyhoveli, sľubovali úspech. Ako vďaku za obeť nechali pred domom vyrezanú tekvicu s tvárou a v nej sviečku, ktorá bola vyrobená z ľudského tuku. Toto malo ochrániť všetkých v dome v tú noc pred démonmi smrti. Keď nejaký nešťastník neuspokojil ich požiadavky, prišiel čas na nepríjemné prekvapenie (trick). Na vchodové dvere nakreslili symbolický šesťuholník. Následne Druidskí kňazi niekoho v dome zabili, pretože verili, že iba ,,ovocie tela“ je dostatočné za ,,hriechy duše.“

🕰️ HALLOWEEN a SÚČASNOSŤ

Tá istá vec sa deje i dnes, ale iným spôsobom. ,,Trick or Treat“ (Obdarujte nás, lebo vám niečo vyvedieme“) je tak novodobým uskutočňovaním druidských praktík. Ľudské obete nahradili sladkosti, ale uspokojovanie nenásytných zlých duchov zostalo. Tí, ktorí nie sú obdarovaní, totiž na odplatu vyvedú niečo zlé. „Keď dáte počas Halloweenu sladkosť, v skutočnosti prinášate obeť falošným bohom. Tým sa zúčastňujete na modloslužbe,“ povedal najvyšší kňaz v keltskej tradícii Wicca (witchcraft) Tom Sanguinet.

Aj vyrezané tekvice majú pôvod v týchto pohanských praktikách. V knihe Occult Conceit autor hovorí: ,,Tekvica so sviečkou je znakom, ktorý slúži ako označenie tých fariem a domov, ktoré sympatizujú so satanistami a žiadajú o zmilovanie, keď sa začne diať pohroma noci (trick or treat).“ Svetová knižná encyklopédia hovorí: ,,Na prvý pohľad nevinná tekvica so zapálenou sviečkou s vyrezanou tvárou je pôvodným symbolom prekliatej duše.“

☠️ HALLOWEEN UBLIŽUJE, PRETOŽE je ZAMERANÝ na OKULTNÉ VECI

Dva najnebezpečnejšie spôsoby, ktorými sú deti zoznamované s okultizmom, je rocková hudba a Halloween. Je tragické, že čím ďalej viac detí sa s okultnými vecami zoznamuje cez svojich učiteľov v školách. Gabriel Amorth bol pravdepodobne najznámejší exorcista na svete. Odsúdil oslavy Halloweenu a varoval pred nebezpečenstvom pre deti, kvôli nárastu okultnej aktivity. Na otázku: Mali by katolíci oslavovať Halloween? Odpovedal jasne: ,,Oslavovať Halloween je ako oslavovať diabla.“ Proti Halloweenu sa v roku 2009 postavil aj pápež Benedikt XVI. Uviedol, že ide o ,,antikresťanský a nebezpečný sviatok.“ Halloween ,,podporuje kultúru smrti“ a ,,tlačí novú generáciu do mentality ezoterickej mágie, útočiacej na posvätné a duchovné hodnoty, cez otrasnú iniciáciu prostredníctvom okultných obrazov.“

😇 ALTERNATÍVY

Stále väčšie množstvo ľudí vidí nebezpečenstvo, ktoré je spojené s oslavou Halloweenu. Kresťania sa rozhodnú neoslavovať tento deň, lebo vedia, že sa to nepáči Pánovi Ježišovi Kristovi. Múdri rodičia nahradia Halloween inou alternatívou. V tejto súvislosti Pápež František navrhuje nahradiť túto sekulárnu tradíciu bezpečnou zábavou ,,Holyween“, kde sa deti môžu prezliecť za svätých a zúčastniť sa ,,bálu všetkých svätých.“ Zároveň si Svätý otec myslí, že Halloween by mal byť zakázaný!

✍️ Buďme veľmi opatrní pri všetkom, čo má súvis s duchovným svetom, pretože máme dušu a satan chce, aby bol každý zavrhnutý. A preto nedovoľme svojmu dieťaťu oslavovať Halloween, teda vzdať slávu satanovi, ale zasväťme svoje dieťa Najsvätejšiemu Srdcu Ježiša Krista a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Je to malý, veľký čin lásky a len v nebi pochopíme, čo sme urobili pre svoje dieťa.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️💙

Zdroje:

▪️ Povery ničiace rodiny/o. Maretta

▪️ Videoblok/o. Teodor

▪️ Reuters

Otec Francesco Bamonte, prezident exorcistov:

„Halloween nie je jednoduchá hra pre deti, ale nebezpečná praktika, ktorá privádza mladých ľudí do kontaktu so sektárskym svetom.“

Je Halloween aj duchovnou udalosťou, ktorá môže poškodiť našu dušu?

Otec Bamonte: „Halloween je rozsiahly projekt, ktorý kontrastuje s kresťanstvom“

Podľa predsedu exorcistov Halloween nie je len párty alebo komerčná udalosť, ale premyslený plán, cez ktorý chcú zoznámiť mladých ľudí s magickými praktikami a pohanstvom: „Halloween je súčasťou veľkého projektu, ktorý výrazne podporujú masmédiá, a to nie z komerčných dôvodov, ale hlavne kvôli ovplyvňovaniu verejnej mienky, najmä u deti, dospievajúcich a mladých ľudí, aby sa takto zoznámili s okultnými a magickými praktikami, cudzími a nepriateľskými voči kresťanskej viere a kultúre“, tvrdí Otec Bamonte, ktorý potom dodáva: „Chcú, aby kresťanská vízia života zmizla a vrátila sa k tej pohanskej.“

Návrat k pohanskej kultúre by bol len prvým krokom k vstupu duchov a diabolskej prítomnosti do života každého človeka, pretože toto oboznámenie sa s okultnými praktikami môže mať dôsledky aj na duchovnej úrovni pre tých, ktorí ich praktizujú: „Výročie Halloweenu vrátane celého obdobia príprav  na tento deň,  – tvrdí otec Bamonte – je v skutočnosti pre niektorých mladých ľudí privilegovaným momentom kontaktu so sektárskymi praktikami alebo kontaktom so svetom okultizmu, s vážnymi dôsledkami nielen na duchovnej úrovni, ale aj na úroveň „psychofyzickej integrity“.

Ak by bola pravda to, čo tvrdil exorcista, naše deti by boli vo vážnom nebezpečenstve, a to bez toho, aby si to ich rodičia uvedomovali.

https://www.lalucedimaria.it/padre-bamonte-halloween-festa-pericolosa/amp/

Matúš Marcin o HALLOWEENE:

AKÉ SÚ NEBEZPEČENSTVÁ HALLOWEENU PRE NAŠE DETI??

Odpovedá o. Matúš Marcin:

Odpoviem tak, ako to vníma Medzinárodná asociácia exorcistov v Ríme, ktorej som členom. Bol som v Ríme na fakulte Regina Apostolorum, na kurze pre exorcistov začínajúcich i tých pokročilých, ktorý vedie Francesco Bamonte, nasledovník Gabriela Amortha na pozícii predsedu tejto asociácie ako aj na pozícii hlavného exorcistu rímskej diecézy. Aj táto problematika tam bola viackrát z rôznych strán prezentovaná, avšak vždy s negatívnym záverom. Halloween ako taký asociácia exorcistov považuje za veľmi škodlivý a nebezpečný pre kresťanov. Podobne sme sa zhodli aj my slovenskí exorcisti a kňazi venujúci sa modlitbám oslobodenia na svojom treťom stretnutí v Marianke, kde sme vyjadrili svoje negatívne skúsenosti a obavy z tohto pohanského a okultného sviatku, ktorý sa z nevedomosti a ľahkovážnosti veľmi rozšíril aj medzi kresťanmi. Zhodli sme sa na tom, aby bola čím skôr preložená a na Slovensku vydaná odborná publikácia ohľadom Halloweenu, ktorú odporúčala na svojich konferenciách Medzinárodná asociácia exorcistov v Ríme. Aby v prvom rade kňazi ale aj celá kresťanská obec sme mali dôveryhodné informácie ohľadom tohto pohanského a veľmi škodiaceho sviatku, ktorý s obľubou milujú veštci, čarodejníci, mágovia a satanisti. Napr. zakladateľ satanistickej cirkvi v USA Anton Szandor LaVey sa takto vyjadril: „Dva hlavné sviatky, HALLOWEEN a Walpurgisnacht, oslavuje satanská cirkev.“ Slávna čarodejnica Doreen Valiente zase vydáva takéto svedectvo: „Halloween je jedným zo štyroch veľkých sabatov čarodejníc, o ktorých všetci počuli. Pre čarodejnice je Halloween vážnou príležitosťou, ktorá sa ale veselo oslavuje.“ Iná známa čarodejnica hovorí: Margot Adler „Všetky veľké festivaly pohanstva, nech sa nachádzajú kdekoľvek, korešpondujú so slnovratmi, rovnodennosťami a inými prirodzenými ročnými cyklami života. Väčšina z nich dnes ostáva viac-menej maskovaná ako … májový deň (Beltane), Deň vďakyvzdania (Harvest Home), Halloween (Samhain) …“ Čarodejnica – Sharon Graham: „Salem (Massachusetts) je mekka, najmä okolo Samhainu ( Hallowen ). Je to náš sviatok, náš nový rok a veľa čarodejníc sem prichádza z celého sveta.“ Múzeum woodoo v New Orleans ponúka špeciálny rituál Halloweenu, v ktorom ľudia môžu vidieť skutočné voodoo rituály. Už len z tohoto krátkeho pohľadu je zrejmé, že čarodejnice a satanisti milujú Halloween. Okolo tohto ročného obdobia dostávajú veľké mediálne pokrytie. Je to pre nich dobrá reklama, ktorá ich zobrazuje v priaznivom svetle. Okrem toho Halloween vyvoláva záujem o „remeslo“ a je vhodný na účely náboru. Napriek mediálnej kampani, ktorá sa snaží vykresliť Hallowen ako neškodný, tradičný a kresťanstvu neodporujúci sviatok, predsa len si treba uvedomiť, že moderné čarodejnice a satanisti stále uctievajú démonských bohov a bohyne, kúzla, praktizujú bizarné a nemorálne sexuálne rituály a orgie a niektorí jednotlivci a skupiny ponúkajú dokonca týmto zlým duchom zvieracie a ľudské obete. Texe Marrs, známy výskumník New Age, povedal o aktivitách čarodejníc na Halloween: „Náš vlastný výskum potvrdzuje, že v túto nesvätú noc [Halloween] sa čarodejnícke sabaty stretávajú, pijú, tancujú, vypľúvajú kliatby a kúzla, zaklínajú duchov, praktizujú sexuálne orgie, navádzajú nových členov obetovať zvieracie a ľudské obete. Je zrejmé, že Halloween je náboženská oslava, ale určite nie kresťanská oslava. Bol a stále je sviatkom čarodejníc, satanistov a okultistov. Pozorne si prečítajte nasledujúce slová bývalého veľkňaza v keltskej tradícii Wiccy – „Halloween je čisto a absolútne zlý a neexistuje nič, čo by sme kedy urobili alebo neurobili, čo by ho urobilo prijateľným pre Pána Ježiša.“ Myslím že všetkým rozumným kresťanom tieto vyjadrenia stačia na to, aby sa od Hallowenu jasným spôsobom dištancovali a chránili pred týmto pohanstvom a okultizmom zvlášť svoje deti, ktoré ešte nemajú jasné poznanie v týchto veciach. Zvlášť vyzývam kresťanských a katolíckych pedagógov, vychovávateľov, či riaditeľov škôl, zamestnancov kultúry a médií, všetkých tých , ktorí môžu ovplyvňovať verejnú mienku, aby k tomuto problému pristúpili zodpovedne a chránili zvlášť deti pred touto formou okultizmu a mágie. Nevyhovárajme sa, že ide len o neškodné tekvice, masky, či detinské žarty. Neotvárajme deťom vstupné brány do satanizmu. Pamätáte si ešte svedectvo ťažko posadnutého taliana Francesca Vaiasusa, napísal knihu, v ktorej rozpráva o svojej minulosti, keď ho ako dieťa jeho teta čarodejnica vzala na obrad satanistov? Navštívil aj Slovensko. Vyšla jeho kniha Posadnutý diablom, kde opisuje všetky svoje poblémy s tým spojené. Ako dieťa si ani neuvedomoval, kde bol a čo s ním robili. Podľa talianskeho exorcistu Alda Buonaiuta, autora odbornej publikácie o Halloweene, ktorú odporúča aj Medzinárodna asociácia exorcistov v Ríme, v ostatných rokoch prudko vzrástol počet démonických posadnutí. Možno to podľa neho pripísať aj oslavám Halloweenu. Tiesňová linka Medzinárodnej asociácie exorcistov prijíma stovky telefonátov od rodičov, ktorí sa na ňu obracajú s obavami, že ich dieťa prepadlo okultizmu. V období pred 31. októbrom sa počet volaní vyšplhá aj na štyridsať za deň. „Mnohí sú presvedčení o tom, že v prípade Halloweenu ide len o nevinnú zábavu v maskách. V skutočnosti je ale oveľa nebezpečnejší. Spája sa so škodlivými rituálmi, ktorých súčasťou sú zvieracie obete, znesväcovanie cintorínov a vyhrabávanie kostí z hrobov mŕtvych,“ upozorňuje Buonaiuto. Dodal, že niektorí chápu Halloween ako príležitosť upísať sa okultizmu. Pre mnohé okultné sekty je to čas náborov nových členov. „Otvárajú sa tým dvere diablovi. Preto by sme nemali tento problém bagatelizovať.“ Milánsky arcibiskup kardinál Carlo Maria Martini kritizoval rastúci trend oslavovať Halloween aj v katolíckych krajinách. Povedal: „Halloween je sviatok, ktorý je našej tradícii cudzí” a vyzval katolíkov, aby na sviatky Všetkých svätých a Spomienku zosnulých pestovali tradičnú úctu k zosnulým návštevou hrobov a obnovovali vieru vo vzkriesenie. (TK KBS) Biskupi Anglicka a Walesu prišli s výzvou, aby sme my všetci dopomohli znovu objaviť pravý zmysel kresťanskej slávnosti Všetkých svätých. Ide o aktivitu, ktorá je zameraná proti okultistickému sviatku „Halloween“, ktorý sa stal komerčnou záležitosťou i v tradične katolíckych krajinách. Osvetľovanie tekvíc, masky čarodejníc či strašidiel sa stalo dobrým obchodom. „Halloween“ sa stal po Vianociach a Veľkej noci ekonomicky najvýnosnejším sviatkom. Britskí veriaci sú vyzvaní k oslave vigílie tejto slávnosti účasťou na svätej omši a adoráciou Najsvätejšej sviatosti. Deti sa môžu preobliecť za svätých, alebo si obliecť biely odev na znak svojej vernosti Kristovi, ktorý je Svetlom sveta. Pozývam a vyzývam aj kňazov, aby o tejto téme prehovorili počas kázní ešte pred samotným Hallowenom a aby počas sviatkov Všetkých svätých pripravili dôstojný tradičný katolícky program, skutočnú oslavu všetkých svätých. Nech sú to oslavy neba, svetla, dobra, lásky a pravdy. Pamätajme že len Ježiš je Cesta, Pravda a Život. Svätí si tou cestou už prešli a dnes nám nádherným spôsobom pomáhajú v našom každodennom živote a aj mne ako exorcistovi pri vyháňaní toho Zlého. Mohol by som hodinami hovoriť, ako na príhovor svätých či blahoslavených démoni kričali od strachu a báli sa dotyku relikvií, či ich príhovoru. Svätí sú Božími deťmi a v tieto dni by sme mali naše deti učiť ako sa stať svätými, vysvetľovať im prečo by sme sa mali stať svätými. Priblížiť im životy svätých, pomáhať im spoznať a naučiť uctievať si relikvie svätých, ich obrazy, ikony, sochy, naučiť ich ako sa ku nim modliť, ako ich vzývať, ako ich spoznať. Bude to tá najlepšia katechizácia a evanjelizácia, na ktorú nezabudnú a ktorá prinesie ovocie Svätého Ducha do ich života.

HALLOWEEN - NIE ! ! ! 1

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás