Nebojme sa, pretože víťazstvo patrí Ježišovi a Márii! (Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí 1. časť)

medjugorje

,,Keď sme na zemi, ešte nie sme narodení. Narodíme sa keď vstúpime do neba. Ale pokiaľ sme na zemi, sme v lone našej Matky.” Sv. Bernard

Sme vďační Panne Márii za to všetko, čo pre nás robí?

,,V prvom rade ďakujem našej mamke za to že bola verná a aj napriek tomu, že mnohí sa k nej nesprávali tak, ako by mali.” Toto boli hneď prvé slová sestry Emmanuely z Medžugoria.

 Vďaka našej matke Márii lepšie spoznávame jej syna Ježiša. Panna Mária je predovšetkým naša skutočná mama. Všetky jej posolstvá preukazujú jej obrovskú materinskú lásku k nám. Zakaždým keď prichádza k nám na zem, je to z lásky. Nebeská Matka sa trápi kvôli dnešnému svetu a Ježiš ju posiela, aby nám podala opäť pomocnú ruku. Tak ako každá mama, stále stojí pri nás. Aj keď nie každý príjme jej pomoc. No aj napriek tomu nám Mária hovorí : ,,Drahé deti, milujem každého z vás tak veľmi ako milujem svojho syna Ježiša.” Už len tieto slová stačia na to aby sme boli šťastní. Ďalej nám Mamka hovorí : ,,Ako som nosila svojho Syna v mojom materskom lone tak chcem rovnakým spôsobom nosiť každého jedného z vás na ceste k svätosti.” Všetci sme pozvaní byť v jej materskom lone, v jej srdci, v nej, aby nás formovala, vyživovala a dala nám všetko potrebné na to, aby sme rástli. ,,Drahé deti, chcem vás vziať do náručia ale vy nechcete. Chcem pohladiť vaše duše, chcem vás všetkých priviesť so sebou do neba. Nasledujte ma a ja vás budem sprevádzať na ceste k svätosti. Chcem vás vziať pod môj materinský plášť, aby ste boli chránení pred zlým duchom”.  No Mária v roku 1984 prežíva smútok a hovorí nám : ,, Nedovolíte mi drahé deti zotrieť slzy krvi kvôli dušiam, ktoré sa stratili v hriechu… Keď sa na vás pozerám drahé deti, moje srdce žiali smútkom, pretože sa strácate.” Márií na nás veľmi záleží. Malej vizionárke Lucii z Fatimy povedala: ,,Neboj sa! Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojím útočiskom.”  Každým jedným slovom nám naša Matka hovorí ako veľmi nás miluje. Tak dovoľme Márii zotrieť všetky naše slzy. Je životne dôležité aby sme si uvedomili, že patríme Márii. Sám Ježiš na kríži nám dal svoju matku. Ďakujme Bohu za to. Jej materinská láska zachránila a zachraňuje milióny ľudí.

Svedectvo sestry Emmanuely… 

Prvýkrát som prišla do Medžugoria v 1984, len na púť… V roku 1989 som sa tu usadila. Zažila som vnútornú skúsenosť, skúsenosť môjho srdca.  V Medžugorí som sa cítila ako v maternici  našej matky. Nedokázala som prijať to, že by som  toto miesto opustila. Nemala som žiadne zvláštne zjavenia. Ale v mojej duši som cítila Máriinu lásku, jej pokoj, prítomnosť… Raz mi jedna prorokyňa z Belgicka povedala: ,,Sestra Emmanuela, Pán mi ukázal, že jedného dňa odložíš tento misionársky stav a budeš cestovať po celom svete aby si rozšírila posolstvo o našej Pani.” Povedala som jej: ,,Nemôžeš byť vizionárka…” Nikdy by som neopustila Medžugorie. Chcela som ostať pri našej Matke. No o dva roky neskôr som zanechala misionársky stav a začala som po svete robiť rôzne rozhovory. Zázrakom bolo to, že už som nepotrebovala Medžugorie stále, pretože Medžugorie mi ostalo v mojom srdci. 

40 rokov zjavení…

Štyridsať rokov je dosť dlhý čas. Ak si spomenieme tak aj Noel prežil 40 dní potopy. No tento čas, ktorý prežil bol len prípravou… Taktiež izraeliti 40 rokov putovali cez púšť. Bola to príprava na to, aby sa dostali do zasnúbenej zeme. Aj sám Ježiš bol 40 dní na púšti kde sa postil a bojoval proti satanovi. Toto všetko robil, aby sa pripravil na svoje verejné účinkovanie. Ďalej máme 40 dní medzi zmŕtvychvstaním a nanebovstúpením. Tieto dni boli prípravou na veľké vyliatie Ducha Svätého… Takže 40 rokov zjavení je len prípravou. Prípravou na nové časy, ktoré nám prisľúbila Mária. Ona nás pripravuje pomocou doby, ktorú teraz prežívame. V dnešnom svete je veľký zmätok, je to veľmi náročný čas. Veľa ľudí trpí, žije v strachu a mnohí sa pýtajú čo bude nasledovať. Boja sa, že čo sa s nimi ďalej stane. Ale 40 rokov zjavení je prípravou na to čo má prísť. Predstavme si to ako let v lietadle, ktoré letí cez veľmi tmavý mrak. Nič nevidíme, ani slnko, ani oblohu… No to neznamená, že slnko tam nie je. Znamená to, že sa nachádzame v mrakoch, v temnote. Dnešný svet je v temnom mračne. Panna Mária prisľúbila, že prídu nové časy, že mraky pominú. Neviem ako dlho to bude trvať, ale nebude to trvať dlho. Keď ten čas príde, bude to nádherné. Sama Mária povedala: ,,Bude to ako čas jari, čas pokoja.” V dnešnom svete niet pokoja, no časy – ktoré prídu – budú krásne.

Na konci bude víťazstvo Ježiša a Márie!

Toto posolstvo dáva do sŕdc pocit radosti. Panna Mária povedala vizionárke Miriane v roku 1983: ,,Keď sa uskutočnia všetky tajomstvá z Medžugoria, bude to koniec moci satana.” Toto nám odkázala naša Matka.  Musíme byť  iba trpezliví v tomto náročnom čase a musíme chváliť Pána za nové časy, ktoré prichádzajú. Príchod týchto časov, príchod jari, príchod porážky satana môžeme urýchliť modlitbami. Najdôležitejšie a najväčšie proroctvo našej Pani, ktoré predpovedá budúcnosť je z Fatimy. Panna Mária odkazuje: ,,Na konci moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.” Nepovedala na konci čoho, ale je dôležité že boj, ktorý teraz vedieme bude víťazstvom. No pred každým víťazstvom je boj, vojna, problém… Ale my zvíťazíme spolu s Máriiným Nepoškvrneným Srdcom.

Mystička a svätica z Maďarska, Natália Magnolda, ktorá je veľmi známa no ešte nebola kanonizovaná, sa dokázala veľmi jednoducho rozprávať s Máriou, ktorá jej odovzdala tieto slová : ,,Keď si satan bude myslieť, že  zvíťazil, keď si bude myslieť, že so sebou stiahol mnoho duší, keď bude vo svojej obrovskej pýche a bezhraničnej arogancií veriť, že je schopný zničiť dobrotu a všetko Božie stvorenie, zahŕňajúc aj duše. Keď svetlo viery bude svietiť len pre niekoľko duší, vtedy bude Božie milosrdenstvo a milosť definitívne víťaziť. Bude to koniec lži a bude to začiatok cesty, ktorá prinesie svetu Boží pokoj. Konečné víťazstvo bude patriť iba môjmu Synovi a mne.” 

My sa nachádzame v prechodnom období. Je to medziobdobie, ktoré otvorí brány úplne inému času, času pokoja. Mnoho ľudí má strach z “mocných tohto sveta”. Mocní ľudia chcú aby bola viera v jedno náboženstvo, chcú nové zákony… V dnešnej dobe sme veľmi manipulovaní. No naša Pani nám neustále opakuje : ,, Nebojte sa !” Ak cítime, že sme manipulovaní, že sme uvedení do omylu… Toto všetko pominie. Plán nepriateľa nevydrží, aj keď budeme musieť chvíľu trpieť. Nebojme sa, pretože víťazstvo patrí Ježišovi a Márii!

Prosme teda a modlime sa k našej Matke, prosme ju o požehnanie. Prosme za to, aby ostala s nami, aby nás naďalej povzbudzovala, aby neodišla z Medžugoria. Pretože sme slabí, hriešni a veľmi ju potrebujeme, potrebujeme našu Mamku Máriu. 

„Žalm 33 Pán marí úmysly pohanov, navnivoč privádza myšlienky národov. Ale Pánov úmysel trvá naveky, myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. Blažený národ, ktorého Bohom je Pán.

Spracovala Soňa Jurčišinová

Z prednášky: Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí 1. časť

CELÚ PREDNÁŠKU SI MÔŽETE POZRIEŤ TU: 

(12) Online vo svete – Emmanuela – Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí – YouTube

Nebojme sa, pretože víťazstvo patrí Ježišovi a Márii! (Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí 1. časť) 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás