PIATOK 22.3. od 21:00 Noc milostí – ruženec za Slovensko z Pruského

Urobte si čas v piatok 22.3.2024 a príďte sa modliť za sobotu 23.3. aby sa uskutočnila Božia vôľa.

Slovenský Dohovor Za Rodinu Vás pozýva k osobnej účasti na modlitbu sv. ruženca z Pruského ( pri Ilave).

Vysielanie TU:

História farského kostola:

Modlíme sa v Pruskom (pri Ilave) – farský kostol sv. Petra a Pavla:

PROGRAM v Pruskom:

  • ️️21:00 Krížová cesta
  • 22:00 vyloženie sviatosti oltárnej ( začiatok prenosu)
  • 22:05 moderovaná adorácia, modlitba sv. ruženca
  • ️24:00 sv.omša
  • 1:00 – 5:15 modlitba sv.ruženca
  • ️5:15-5:30 Eucharistické požehnanie

Možnosť svätej spovede v priebehu podujatia.

➡️ Skupina na Whatsapp pre rýchle info klikni TU: https://chat.whatsapp.com/GhSenfLubTXAPQ8VubaZMN

➡️ GPS NAVIGÁCIA: https://g.co/kgs/8qCXon

Kostol sv. Petra a Pavla – zaujímavosti:

Hlavný oltár + bočné oltáre – vytvorené neznámym umelcom z okruhu Rafaela Donnera, viedenského kráľovského sochára.
Hlavný oltárny obraz vyobrazuje sv. Petra a Pavla, patrónov kostola, autor F. A. Maulbertsch.
Ľavý bočný oltár – zasvätený sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie. Obraz nad týmto oltárom – Šimon Štok prijíma škapuliar od Panny Márie.
Pravý bočný oltár – zasvätený sv. Jánovi Nepomuckému, autor Jozef Zanussi. Sochy predstavujú sv. Augustína a sv. Karola Boromejského. Tento oltár dal na vlastné náklady vybudovať vtedajší farár Anton Dattel, neskorší nitriansky biskup
V kaplnke je oltár s obrazom sv. Františka Xaverského spolu s hrobom sv. Vincenta.
Krásnym umeleckým dielom je kazateľnica, ktorá predstavuje loďku na mori života (na lodi učil aj Ježiš) a citlivo umelecky spracovaná krstiteľnica, ktorá zobrazuje krst Ježiša v Jordáne Jánom Krstiteľom.
Veľmi hodnotným je pôvodný barokový organ so skriňou, ktorý zhotovil známy slovenský organár Juraj Pažický z Rajca.

Budeme odpovedať na prosby našej matky Panny Márie:

👉🙏Darujte mi modlitbu ruženca! Modlite sa ho ešte intenzívnejšie a častejšie. (MKH 1983)
😭 Plačem, lebo duše mojich detí hynú vo veľkom počte, idú do zatratenia.
😭 Plačem, lebo je primálo tých, ktorí prijímajú moje pozvanie k modlitbe, pokániu, utrpeniu a obetovania sa.
😭 Plačem, lebo som k Vám prehovorila a nevenovali ste mi pozornosť. Dala som Vám podivuhodné znamenia a neuverili ste mi…(MKH15.9.1987)

▶▶▶▶ Úmysly modlitieb za odprosenie a odčinenie urážok Božského Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, na jej úmysly, za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.:

  • každý piaty desiatok sv. ruženca sa budeme modliť už tradične za úmysly modliacich (v súlade s Božím zámerom), ktoré píšu do komentárov počas online prenosu.

️️Tešíme sa na Vás! Dajte vedieť svojím známym, sme vďační za každé zdieľanie.

Buďte požehnaní, buďte svätí – Váš Slovenský Dohovor Za Rodinu SDZR.SK

Galéria Pruské:

PIATOK 22.3. od 21:00 Noc milostí – ruženec za Slovensko z Pruského 12
podporte nás sdzr

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Pridajte sa k nepretržitému pôstu za Slovensko, klikni TU: pôst za Slovensko

Nikdy nehovor, že nemáš čas na modlitbu…:

✅pomôžte nám ZDIEĽANÍM🙏 nech sa nás modlí čo najviac.

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Stiahnuť modlitby v PDF (budeme sa modliť z tohoto zoznamu): Hájiček modlitby sv.ruženca

Ukončenie modlitby sv.ruženca:

Modlitba – Ježiš požiadal cez Myrnu Nazzour všetkých, aby sa ju modlili každý deň po sv. ruženci.

Milovaný Ježišu, daj mi v tebe spočinúť.
Nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých tvojich anjelov.
Nad všetku chválu, nad všetku radosť a jasot.
Nad všetku slávu a česť.
Nad všetky nebeské zástupy.
Lebo ty jediný si najvyšší.
Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý.
Príď a utíš ma. Osloboď ma od mojich pút.
A daruj mi slobodu.
Lebo bez teba moja radosť nie je úplná.
Bez teba je môj stôl prázdny.
Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osväcuje, Duch Svätý ma oživuje.
Nemám sa čoho báť.
Otče pre zásluhy rán tvojho milovaného Syna spas nás. (3x)

Zdravas, Kráľovná:

Zdravas‘, Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas‘.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Oroduj za nás, Kráľovná posvätného ruženca
aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

zasvätenie sa Ježišovi skrze Máriu:

Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Vzývanie Panny Márie: Mária, Kráľovná pokoja, oroduj za nás i za celý svet! (3-krát)

Modlitba ku Kristovi Kráľovi

Pane Ježišu Kriste, teba za Kráľa uznávam,
Všetko čo bolo stvorené, pre teba je určené.
Uplatňuj nado mnou práva svoje!
Obnovujem si svoje krstné sľuby:
Zriekam sa zlého ducha i všetkej jeho pýchy,
i všetkých jeho skutkov a sľubujem,
že budem žiť ako príkladný kresťan katolík.
Obzvlášť sa zaväzujem, že vynaložím všetko úsilie,
aby som právam svätej cirkvi tvojej k víťazstvu dopomohol.

Božské Srdce Ježišovo,
obetujem Ti skromné skutky svoje s tým úmyslom,
aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo,
a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete.
Amen.
(Pri recitovaní tejto modlitby sa získavajú plnomocné odpustky 1 krát denne, za obvyklých podmienok)
Imprimatur Nitriae, die 17.11.1943 Carolus m. p. episcopus

Modlitba za kňazov

Môj milovaný Ježiš, zahliadni na mňa: znova k Tebe prichádzam a prinášam Ti v srdci všetkých kňazov.
Prosím Ťa, požehnaj ich dnes a udeľ im všetky potrebné milosti, aby žili sväto a s čistým srdcom.
Naplň ich Duchom Svätým, nech poznávajú a milujú, učia a slúžia podľa priania Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, aby sa ich život čo najviac zhodoval s Tvojím životom, aby ich srdce bilo len z lásky k Tebe.

Nech sa učia pozerať na svet Tvojím pohľadom, pohľadom Tvojho Najsvätejšieho Srdca.
Prosím Ťa, daj, aby Tvoje Najsvätejšie Srdce navrátilo všetkých poblúdených kňazov k Tebe, k jedinej Pravde.
Žehnaj zo svätostánku všetkých kňazov a priveď ich do nebeského kráľovstva. Amen
( Z brožúrky prosby k Pánovi žatvy – Imprimatúr Mons.Ján Orosch Trnava 27.02.2012, č. 1523/12)

…všetko konať z lásky…

Miluj bez prestania, nikdy neustávaj. Každú vec konaj len z lásky.
Kríž, ktorý musíš niesť – z lásky.
Ťažkú prácu, ktorú musíš vykonať – z lásky. Vrúcnu modlitbu, ktorú od teba žiadam – z lásky.
Utrpenie, ktoré od teba denne žiadam – z lásky.
Únavu, ktorá sa ťa zmocňuje – z lásky. Vyčerpanie, ktoré ťa zráža k zemi – z lásky. Tvoje obmedzenia, ktoré ťa pokorujú – z lásky.
Nedostatky, ktoré ťa sprevádzajú – z lásky. Celý svoj život, ktorý mi ako dar prinášaš – z lásky.
Len vtedy budeš na zemi slávou Máriinou. Len vtedy budeš môcť splniť poslanie, ktoré som ti zverila a dáš vykvitnúť vo svojej osobe, vo svojom živote a vo svojom diele, záhrade mojich najväčších a najmimoriadnejších divov.

S láskou a radosťou ťa žehnám… MKH 22. marca 1988

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Prosíme Vás pridajte sa k pôstu

…“modlitbou a pôstom je možné odvrátiť vojny aj prírodné katastrofy…

Ak nám chcete pomôcť a podporiť nás jednorázovým finančným príspevkom môžete tak urobiť tu ▶️: podporte nás Ďakujeme za každý príspevok. Prosíme modlite sa za nás❤

Modlíme sa za ochranu našich detí, pripojte sa k nám.
ZDIEĽAJ-LIKE-pošli ďalej❤️
Budeme sa snažiť celú modlitbu nonstop vysielať – všetko je závislé od techniky, či toľko vydrží – my vydržíme 🙂
▶▶Pre každý národ je dôležitá rodina, zvyky a tradície a je na nás aby sme odkaz našich kresťanských predkov odovzdávali ďalej naším deťom nech budúcnosť našich deti aj budúcnosť ma taške chvíle sa dajú prekonať len v súdržnej rodine kde modlitba spája všetkých a bezpečnosť našich deti vie zabezpečiť len súdržný národ posilnený modlitbou posvätného ruženca.

Dominik Chmielewski – škola ruženca – slávnostný ruženec:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – bolestný:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – ruženec svetla:

Dominik Chmielewski – škola ruženca – radostný ruženec

Nefunguje Vám modlitba??? Možno robíte aj vy túto chybu – pozrite si aspoň 45min z videa:

Klikni TU: pridaj sa k Slovenskému Dohovoru Za Rodinu

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás