Kontakt na nás:

Korešpondenčná adresa

Slovenský dohovor za rodinu, poštová adresa: Inštitút Krista Veľkňaza, Žakovce 30,  PSČ: 059 73

E-mail

Email: info@slovenskydohovorzarodinu.sk

Kam písať predstaviteľom vlády?

Najefektívnejší spôsob, ako dať vedieť verejným činiteľom čo si myslíte, je priamo im napísať.

Nižšie je kontakt na premiéra SR.

Korešpondenčná adresa

Vážený pán predseda vlády SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

E-mail

premier@vlada.gov.sk,  uvsrinfo@vlada.gov.sk

(údaje prevzaté zo stránky – http://www.vlada.gov.sk/zakladne-kontakty/)