Kardinál Duka udelil záštitu nad modlitebnými procesiami českých partnerov SDZR 2

Kardinál Duka udelil záštitu nad modlitebnými procesiami českých partnerov SDZR

Hlava rímsko-katolíckej cirkvi v Čechách, predseda ČBK kardinál Dominik Duka udelil záštitu nad aktivitami českých partnerov SDZR  http://www.veceradlo.cz/

Kardinál Duka udelil záštitu nad modlitebnými procesiami českých partnerov SDZR 3