ZNAKY Dobrého Pastiera: Kríž – Eucharistia – Panna Mária a Bojovnosť

Prirovnávať kňaza k rytierovi, Rambovi či k Statočnému srdcu môže vyznieť čudne, ale keď sa trochu zamyslíte, ani to také čudné nie je. Vedeli ste, že vojenskí kňazi sa za čias vojny považovali za ,,multiplikátorov síl ?“ Vojsko od týchto kňazov očakávalo nielen to, že zabezpečia duchovné potreby všetkých oddielov a budú slúžiť ako morálny kompas v situáciách života a smrti, ale takisto aj to, že budú zhromažďovať jednotky pripomínajúc im, že bojujú za to, čo je hodné ich mužnej obety. Kňazi ,,multiplikátori síl“ dodávajú mužom odvahu ísť do boja a brániť to, čo je dobré, pravdivé a nádherné. A aj preto sa kňazstvo zakladá na mužnosti.

BOJOVNÍK

⚔️ Kňazi sú vojaci, rytieri a bojovníci. Práve to znamená vziať vojenské zbrane, nasadiť si brnenie a vybrať sa čeliť nepriateľovi. Ježiš zabezpečí všetko, čo kňaz potrebuje na splnenie svojho poslania: zbrane, brnenie, neporaziteľnú Kráľovnú. Sám Ježiš je Kráľ – bojovník a vie, čo treba zabezpečiť na zdolanie nepriateľa.

KRÍŽ

✝️ V Starom zákone čítame: „Pán je bojovník, Pán je meno jeho.“ (Ex 15, 3) Bojovník Bohočlovek si ako zbraň vyberá kríž a túto nebeskú zbraň zdieľa so svojimi bratmi spolubojovníkmi – kňazmi. A preto je kríž najsilnejšou zbraňou na porazenie nepriateľa v duchovnom živote. Kňaz ho preto musí verne nosiť a nikdy ho nezložiť. Akonáhle ho zvesí, nepriateľ pôjde po jeho hrdle a po jeho stáde.

✝️ Vysvetľuje to, prečo svätí kňazi so sebou nosia ruženec. Keď majú pri sebe ruženec, nesú na sebe doslova zmenšeninu kríža. Ruženec, ako uvádza mnoho svätcov, predstavuje zbraň, ktorá útočí proti silám temna. Kňaza bez ruženca možno prirovnať k rytierovi bez meča. Touto zbraňou, môžu premôcť pekelné mocnosti.

PANNA MÁRIA

Ⓜ️ Tu sa dostávame k dôležitosti Panny Márie – Kráľovnej. Bol to práve Ježiš, ktorý z kríža zveril svoju matku Cirkvi a istým spôsobom ju zveril svojmu milovanému učeníkovi a kňazovi Jánovi. A keďže Ján dal Márii svoje srdce, a miloval ju oddanou láskou, tak aj kňazi majú konať podobne.

Ⓜ️ Všetci kňazi sú povolaní stať sa mariánskymi kňazmi. Nezáleží na tom, či sú dominikáni, karmelitáni, františkáni či diecézni kňazi. Všetkých Boh povoláva, aby boli rytiermi presvätej Kráľovnej!

podporte nás sdzr

EUCHARISTIA

⚪ Láska kňazov ku Kráľovnej sa má v spoločnosti prejavovať ako každá iná skutočná láska. Každý farník by si mal všimnúť lásku, ktorú ich kňaz prechováva k Panne Márii. Takéto správanie by sme mali vídať bežne, pretože ak kňaz opustí Máriu, bude len otázkou času, kedy opustí aj Eucharistiu a život. Bez Márie by sme nemali Eucharistiu, a teda ani život. Mária a Eucharistia idú ruka v ruke.

⚪ Kňaz, ktorý vzdáva Márii úctu a prejavuje jej lásku, ten sa klania Ježišovi v Eucharistii prítomnému vo svätej omši a vo svätostánku. A naopak, ak kňaz slávi svätú omšu s veľkou láskou a úctou, môžete si byť istí, že má synovský vzťah s Máriou.

⚪ Kňaz s mariánskym srdcom nielenže slúži svätú omšu s veľkou úctou, ale aj adoruje Najsvätejšiu sviatosť a od iných bude chcieť, aby robili to isté. Mária je prvou obdivovateľkou Kristovho tela v jasliach a praje si, aby ho všetky jej deti, zvlášť kňazi, uctievali ako eucharistického Emanuela.

BOJOVNÍK

⚔️ Keďže Satan nenávidí Ježiša a rovnako tak Máriu, nenávidí takisto Katolícku cirkev a kňazstvo. Priam sa vyžíva v tom, keď kňaz padne. Naskytá sa mu tak príležitosť zosmiešniť všetko, čo ako služobník Kráľa a Kráľovnej predstavuje. Z tohto dôvodu kňazstvo nie je pre slabé povahy. Muž je ako kňaz povolávaný bojovať s drakmi – démonmi. Ak nie je na túto úlohu vyzbrojený krížom, eucharistiou, Kráľovnou a bojovým duchom – dostane od Satana nakladačku. A rovnako ako jeho čestní rytierski bratia, aj on by sa mal usilovať obrániť slabých a bezbranných a zbaviť svet temnoty, hoci aj svojím vlastným životom.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️Ⓜ️

Zdroj: Pod ochranným plášťom Márie – Donald H. Calloway

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

ZNAKY Dobrého Pastiera: Kríž - Eucharistia - Panna Mária a Bojovnosť 1
ZNAKY Dobrého Pastiera: Kríž - Eucharistia - Panna Mária a Bojovnosť 2
ZNAKY Dobrého Pastiera: Kríž - Eucharistia - Panna Mária a Bojovnosť 3

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás