ŽENSKÉ SPOLOČENSTVO RYTIERSTVA NEPOŠKVRNENEJ – RYTIERKY SRDCA POZÝVAJÚ NA 1. STRETNUTIE

Drahé sestry v Kristovi, pozývame vás prihlásiť sa do ženského spoločenstva Rytierstva Nepoškvrnenej /MI – z latinského Militia Immaculatae/ založeného sv. Maximiliánom Kolbem, ktorý ponúka štýl kresťanského života, založeného na tajomstve Máriinho života, objavovaného prostredníctvom Jej Nepoškvrneného Počatia. Preto najdôležitejšou a v podstate jedinou podmienkou do tohto vstupu /podľa sv. Maximiliána Kolbeho/ je úplné a bezhraničné zasvätenie sa Nepoškvrnenej Panne ako nástroj v Jej nepoškvrnených rukách a aby sme tak  v nás obnovili jej dielo. Od chvíle, keď sa stávame členmi Rytierstva Nepoškvrnenej, všetko čo robíme, o čom snívame, po čom túžime, to všetko musí byť orientované na Jej osobu a cez Ňu na Boha a spásu celého sveta.

Hlavný cieľ Rytierstva Nepoškvrnenej /MI/ odpovedá na výzvy pápežov na prelome storočí – Leva XVIII. a Pia X. – k väčšej angažovanosti katolíckych laikov v apoštoláte a k ich zapájaniu sa do riešenia spoločenských problémov. MI zároveň plní výzvy II. Vatikánskeho Koncilu k organizovaniu spoločenského apoštolátu laikov – Apostolicam Actuositate.

Mariánsky charakter MI spĺňa aj iné požiadavky koncilu, ktoré sa týkajú apoštolátu laikov v organizovaných hnutiach: „Dokonalým vzorom takéhoto duchovného a apoštolského života je Najsvätejšia Panna Mária, Kráľovná Apoštolov, ktorá počas pozemského života, podobného životom iných, plného rodinných starostí a práce, sa vždy najužšie zjednocovala so svojím Synom a celkom osobitným spôsobom sa zúčastnila na diele Spasiteľa; /…/ Nech Jej všetci s veľkou nábožnosťou vzdávajú česť a nech zveria pod Jej materskú ochranu svoj život a apoštolát“ /AA,4/

Existujú 3 stupne Rytierstva Nepoškvrnenej: MI1, MI2, MI3.

Stupeň MI1 zahŕňa tie členky, ktoré uskutočňujú základné podmienky obsiahnuté v Diplomčeku Rytierstva Nepoškvrnenej; t.j.:

 1. Úplne sa zasvätiť Nepoškvrnenej – Matke, Prostrednici a Kráľovnej
 2. Nosiť zázračnú medailu
 3. Zapísať sa do knihy Rytierstva v jeho kánonicky zriadenom sídle

Podľa možnosti sa aspoň raz denne modliť strelnú modlitbu, ktorú zostavil a odporučil sv. Maximilián:

Ó Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame, i za všetkých, ktorí sa k tebe neutiekajú, najmä za nepriateľov Svätej Cirkvi a tebe odporúčaných. Amen

Pre každého člena MI je dôležitý základný úmysel: všetko čo robí, robím pre Nepoškvrnenú.

Stupeň MI2:

 1. Ašpirantská doba pre vstup je jeden rok. Realizácia zasvätenia je na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie každý rok
 2. Absolvovanie duchovnej obnovy 1x ročne
 3. Členstvo v 1. stupni MI
 4. Účasť na modlitbových stretnutiach min. 1x v mesiaci

Odporúčané: 

 • Zasvätenie sa Ježišovi Kristovi rukami Panny Márie – 33.dňová príprava podľa sv. Ľ.M. Grigniona z Montfortu. Každý rok obnovenie zasvätenia.
 • Snažiť sa žiť podľa 5 – tich kameňov z Medžugoria: Eucharistia,  Sv. písmo, modlitba sv. ruženca /tri ružence každý deň/, spoveď /aspoň 1x mesačne/, pôst /streda a piatok/

Stupeň MI3:

Do tejto skupiny patria členovia MI, ktorí sú ochotní a schopní venovať seba a všetok svoj čas apoštolátu, v súlade s ideálom Rytierstva Nepoškvrnenej.  Pretože apoštolát je významným prejavom činnosti MI. Títo členovia slúžia v Niepokalanowe, vo vedúcich centrách, mariánskych domoch, mužských a ženských inštitútoch, či kongregáciách, ktoré sú inšpirované myšlienkami sv. Maximiliána Kolbeho.

Okrem toho sa ženské spoločenstvo bude zdokonaľovať v hlavných čnostiach Panny Márie formou krátkych prednášok alebo rozjímaní. /laici aj kňazi/

Hlavné čnosti Panny Márie:

 • Hlboká pokora
 • Živá viera
 • Slepá poslušnosť
 • Neustála vnútorná modlitba
 • Všestranné umŕtvovanie
 • Božská čistota
 • Trpezlivosť mučeníkov
 • Anjelská vľúdnosť
 • Božská múdrosť

Prihlásiť sa je možné v rámci celého Slovenska.

Prvé spoločné stretnutie sa uskutoční:

Deň: 29. august 2023

Miesto: Kláštor minoritov v Levoči

Čas: od 10.00hod do cca 17.00hod.

V rámci programu sa uskutoční:

 • Výstup na Mariánsku horu /procesia a modlitba sv. ruženca/
 • Večeradlo
 • Svätá omša
 • Moderovaná adorácia
 • Obrad prijatia do Rytierstva a zápis do knihy
 • Obed
 • Prednáška
 • Zostup z Mariánskej hory /procesia a modlitba sv. ruženca/
 • Korunka k Božiemu milosrdenstvu
 • Agapé a záver 

„ Pred nami je pekná vojna, bez prelievania krvi. Jediné, čo sa bude prelievať je láska. Nie je na čo čakať. Láska hynie. Ak láska umrie, prestaneme žiť. Rytierstvo Nepoškvrnenej je v tvojom záujme, v záujme tvojej rodiny, známych, kolegov, susedov,….všetkých ľudí“/sv. Maximilián Kolbe/

Drahé sestry v Kristovi, ak vás toto pozvanie oslovilo, chcete sa dozvedieť viac a stať sa Rytierkami, ste srdečne vítané. Prosím vyplňte tento formulár:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIbbIWoJUNAJG0oyFshH_k12HOJz72-jEqVMpZfux-c-rY8w/viewform?usp=sharing

Vyplnením formulára sa zaväzujete prísť na stretnutie 29.8. v Levoči a chcete vstúpiť do ženského spoločenstva Rytierstva Nepoškvrnenej. Na mieste Vám bude vysvetlené, kto bude chcieť pokračovať vo formácii a dosiahnuť 2. stupeň, ako bude táto formácia prebiehať a bude na Vašom zvážení, či nastúpite do formácie.

Pochválený buď Ježiš Kristus! Ave Mária!

Beata Zbiňovská

ohľadne informácií môžete napísať na aidapca@gmail.com alebo volať na t.č. 0907 932 400

ŽENSKÉ SPOLOČENSTVO RYTIERSTVA NEPOŠKVRNENEJ – RYTIERKY SRDCA POZÝVAJÚ NA 1. STRETNUTIE 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás