Zelený škapuliar Nepoškvrneného Srdca: Málo známa sviatosť Panny Márie na uzdravenie a obrátenie

Počuli ste už o Zelenom škapuliari Nepoškvrneného Srdca? K tejto sviatosti zasvätenej Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sú pripojené mnohé zázračné uzdravenia a obrátenia.

Zelený škapuliar je darom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre záchranu hriešnikov. Zverila nám ho Nebeská Matka prostredníctvom sestry Justíny Bisqeyburu – dcéry kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v roku 1840.

Sestra Justína sa narodila v roku 1817 vo Francúzsku do rodiny, kde dostala dobrú kresťanskú výchovu. Boh mal s ňou veľké plány a ona pohotovo odpovedala na volanie milosti. Ako 22-ročná vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Tam sa jej viackrát zjavila Panna Mária. Po ukončení formácie bola sestra Justína poslaná do Blangy, kde vyučovala v tamojšej škole. Tam sa jej 8. septembra 1940 znovu zjavila Panna Mária. V pravej ruke držala svoje srdce celé v plameňoch a v ľavej ruke mala istý druh škapuliara – bol to obdĺžnikový kúsok zelenej látky.

Na jednej strane bol obraz znázorňujúci Pannu Máriu ako ju sestra videla aj v skutočnosti a na druhej strane videla srdce prebodnuté mečom, žiariace jasnými lúčmi, skvejúce sa ako slnko a priezračné ako krištáľ. Okolo srdca bol oválny nápis: „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej.“ V strede nápisu vyčnieval zo srdca zlatý kríž.

Vnútorný hlas jej súčasne vysvetľoval: „Tento znak má prostredníctvom dcér kresťanskej lásky prispieť k obráteniu hlavne neveriacich a pripraviť ich na dobrú smrť.“

Pri novom zjavení v roku 1846 Panna Mária slová upresnila: „Tento škapuliar nie je ako ostatné. Stačí, keď kňaz posvätí škapuliar, a potom ho niektorý hriešnik alebo neveriaci nosí; možno mu ho dať aj bez jeho vedomia do šiat, do postele, či do izby. Nech sa denne pomodlia povzdych uvedený na škapuliari: ‚Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej!‘ Ak sa osoba, ktorá nosí škapuliar, nemodlí túto modlitbu, má sa ju namiesto nej pomodliť ten, kto jej ho dal. Ku škapuliaru sa viažu mnohé milosti, ktoré sú úmerné stupňu dôvery – to znázorňujú lúče rôznej veľkosti, vychádzajúce zo srdca Presvätej Panny.“

Medzitým otec Aladel usiloval o to, aby škapuliar dostal cirkevné schválenie od svätého otca Pia IX.  Pápež si ho prehliadol a povedal: „Je to krásny, zbožný obraz, napíšte tým dobrým sestrám, že ich splnomocňujem k vyhotovovaniu škapuliarov.“ Len čo ľudia bližšie spoznali Zelený škapuliar, rýchlo sa rozšíril a mnohým dušiam sprostredkoval obrátenie a záchranu.

Zjavenie Zeleného škapuliara je jedným z prejavov lásky Panny Márie k hriešnikom. Vyzýva nás, aby sme sa celkom oddali jej Nepoškvrnenému Srdcu a vo svojich srdciach neochvejne dôverovali jej mocnému príhovoru u Pána Boha. Zelený škapuliar, ktorý môže účinne vhodne poslúžiť dušiam, o ktoré sa obávame, že ich zlý duch drží vo svojej moci, chorým, ktorí sú v nebezpečenstve života a  nie sú  zmierení s Pánom Bohom. Zároveň môžeme prosiť za tieto drahé duše, aby ich Nepoškvrnené Srdce Panny Márie pomaly premieňalo, priviedlo na cestu pravdy a sprevádzalo do večného života.

Ako sa používa Zelený škapuliar? Pri posvätení nie je potrebná žiadna osobitná formulka, ani špeciálna modlitba. Zelený škapuliar môže posvätiť každý kňaz. Osoba, ktorú zverujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ho má mať pri sebe. Ak by sme sa domnievali, že ho osoba neprijme, môžeme ho aj bez jej vedomia dať do šiat, do postele alebo stačí, keď je v izbe. Modlitba je len jedna a stačí, keď sa modlí raz za deň: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej! Ak osoba, ktorú chceme priviesť k Bohu, odmieta túto modlitbu alebo už nie je schopná modliť sa ju kvôli vážnemu zdravotnému stavu, je potrebné modliť sa túto modlitbu s dôverou namiesto nej.

Zelený škapuliar sa nerozdáva ľuďom tak bežne ako Zázračná medaila, pretože Panna Mária ho určila špeciálne na obrátenie hriešnikov, zvlášť tých, ktorí sú už blízko Najvyššieho sudcu, no odmietajú sa zmieriť s ním.

Generálny prokurátor Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul,  Mons. Borgogno, urobil potrebné opatrenia pre obdržanie cirkevného schválenia Zeleného škapuliara. V liste z 3. apríla 1870 píše:“ Informoval som Svätého Otca Pia IX. o Zelenom škapuliari a o milostiach obrátenia niekoľkých zaťatých hriešnikov.  Požiadal ma, aby som mu ukázal jeden Zelený škapuliar. Pozorne si ho poprezeral a povedal:  „Je to pekný náboženský obraz!“ 

Napokon dodal: „A čo si želáte v tomto ohľade?“ 

„Nič iné, Svätý Otče, len aby  dcéry kresťanskej lásky mohli tieto škapuliare zhotovovať a rozdávať.“ Pápež Pius IX. láskavo vyhlásil: „Dajte vedieť týmto dobrým sestrám, že schvaľujem zhotovovanie a rozdávanie Zeleného škapuliara !“

Počas zjavenia 8. septembra 1840 vnútorný hlas sestre Justíne vysvetlil, že Zelený škapuliar má prispievať k obráteniu duší, najmä neveriacich a zároveň im zaručí dobrú smrť a má sa zhotovovať a najmä rozdávať s veľkou dôverou.

Príbeh muža, ktorý objavil zázračný Zelený škapuliar

„Dovoľte mi povedať vám príbeh o tom, ako som objavil Zelený škapuliar. Toto je môj jediný spôsob, ako sa pokúsiť šíriť pravú a nežnú lásku Jej Nepoškvrneného Srdca a zaplatiť Jej dlh. Pred niekoľkými rokmi, predtým, ako sa začal používať penicilín, som ležal v nemocnici veľmi chorý so zápalom pľúc. Začal som krvácať a lekári sa ma rozhodli operovať. Potom do mojej izby vošla malá mníška.

„Pane, máte veľkú vieru v Matku Božiu, najmä v Jej Nepoškvrnené Srdce? Ak áno, môžete sa vyliečiť,“ povedala mi.

Spozornel som. „Ako, sestra?“

„Skrze Zelený škapuliar.“

„Čo je to?“ pýtal som sa, lebo o ničom takom som nepočul.

Mníška sa pousmiala a rozprávala: „Pred štyrmi rokmi ma operovali na rakovinu. Bola som tým však tak naplnená, že ma ma otvorení hneď zavreli a poslali preč zomrieť. Potom som sa modlila k Panne Márii Zeleného škapuliara a vyliečila som sa. Chceš, aby som ti dala škapuliar?“

Prikývol som: „Prosím, sestra.“

Mníška mi ho položila na hlavu a hneď sa do mňa vlial pocit obrovskej sebadôvery, pričom sa krvácanie zastavilo. O dva dni neskôr sa po röntgene pýtali, kedy krvácanie prestalo. Keď som odpovedal, že je otázka zopár dní, boli veľmi prekvapení. Vraveli, že mám ranu, ktorá je zahojená šesť mesiacov a okrem nej žiadnu inú známku. Dnes sú preč aj jazvy a preto sa netreba čudovať, že hovorím o nesplatiteľnom dlhu Jej Nepoškvrnenému Srdcu. Odvtedy som urobil všetko možné, aby som podporil túto oddanosť. K mojej veľkej radosti a úžasu sa tí, ktorým som hovoril o Zelenom škapuliari, stali horlivejšími ako ja. Nikdy som nevidel rovnakú vieru a dôveru ako majú títo noví apoštoli Márie.“

Pokiaľ máte záujem o Zázračnú medailuZelený, resp. Červený škapuliar, kontaktujte spoločnosť Dcér kresťanskej lásky (vincentky), Oravská 10, 94901 Nitra, email: sekretariat@vincentky.sk

ZDROJ: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/2023/10/zeleny-skapuliar-neposkvrneneho-srdca.html

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

One Response

  1. +! S.I.CH

    Zelený ani inej farby škapuliar NIE JE SVIATOSŤ! – opravte to prosím.
    Je to svätenina a veľmi účinná.

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás