V čom spočíva podstata pobožnosti prvých sobôt

Čo také sa ukrýva v pobožnosti prvých piatich sobôt, že pápež Benedikt XVI. vyhlásil, že úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je záchranou pre svet, že sa v ňom skrýva moc silnejšia než zbrane všetkých druhov? Satan sa tejto pobožnosti bojí a robí všetko, čo je v jeho moci, aby ostala len v myšlienkach Božej prozreteľnosti.

💎 Za zmienku stojí niekoľko skutočností. Zázračná medaila – veľký dar neba – potrebovala na svoje rozšírenie šesť rokov. Posolstvo Božieho milosrdenstva – nádherný prejav milosti – potrebovalo trochu viac času. A pobožnosť prvých sobôt? Od fatimských zjavení uplynulo už viac ako sto rokov a história pobožnosti prvých sobôt je takmer na mŕtvom bode. Toto oneskorenie je však dôkazom satanovho strachu z tejto pobožnosti. Odpoveď na otázku, prečo je to tak, nájde každý z nás sám, keď sa pobožnosť prvých sobôt pre neho stane cestou k stretnutiu s Bohom, ba čo viac – cestou k svätosti.

Ⓜ️ Pridajme niekoľko doplňujúcich faktov, ktoré súvisia so vznikom pobožnosti prvých sobôt. Keď vyšlo najavo, že predstavená sestry Lucie „bola pripravená ju šíriť, ale spovedník vyhlásil, že sama si neporadí“ a že ,,sama nedokáže, aby táto pobožnosť mohla byť známa širšiemu okruhu“, na toto obvinenie Ježiš tiež odpovedal okamžite a jeho slová majú osobitnú váhu: „Je pravdou, že predstavená sama nič nezmôže, ale s mojou milosťou je možné všetko. Stačí, že ti to spovedník dovolí a tvoja predstavená to oznámi a určite to bude prijaté aj bez uvedenia, komu to bolo zjavené.“

✝️ Toto učenie je pre nás zrejmé. Ježiš tvrdí: „S mojou milosťou je možné všetko.“ To je dobrá správa. Jedinou otázkou zostáva, prečo sa pobožnosť skladá z prvých piatich sobôt? Odpoveď nájdeme v liste sestry Lucie, ktorý adresovala svojmu duchovnému sprievodcovi Josému Bernardovi Concalvesovi.

podporte nás sdzr

Dňa 12. júna 1930 mu vizionárka poslala list:

Drahý otče,

po vzývaní Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie odpoviem do takej miery, ako dokážem, na Vaše otázky, týkajúce sa pobožnosti prvých sobôt.

1️⃣ Kedy? 10. decembra 1925. Ako? Zjavil sa mi náš Pán a Panna Mária, ktorá mi ukázala svoje Nepoškvrnené Srdce obklopené třním a žiadala o zadosťučinenie. Kde? V Pontevedre.

2️⃣ Požadované podmienky: Na prvé soboty počas piatich mesiacov prijať sväté prijímanie, pomodliť sa ruženec, pätnásť minút sprevádzať Pannu Máriu rozjímanim o ružencových tajomstvách a ísť na spoveď s úmyslom odčiniť hriechy. Sviatosť zmierenia sa môže uskutočniť aj v iný deň, pokiaľ je človek v stave posväcujúcej milosti a môže prijať Eucharistiu.

3️⃣ Prisľúbenia: „Dušiam, ktoré sa takto snažia o vynáhradu (hovorí Panna Mária), sľubujem, že ich budem sprevádzať v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu.“

4️⃣ Prečo to má byť päť sobôt a nie deväť či sedem? Keď som bola časť noci z 29. na 30. mája 1930 v kaplnke s naším Pánom a rozprávala som sa s ním, bolo mi odhalené nasledovné:

„Dcéra moja, motív je jednoduchý: existuje päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Po prvé: Rúhania proti jej nepoškvrnenému počatiu.

Po druhé: Proti jej panenstvu.

Po tretie: Proti Božiemu materstvu, keď sa uznáva len ako Matka človeka.

Po štvrté: Rúhania tých, ktorí sa snažia otvorene vštepovať do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie a dokonca nenávisť k Nepoškvrnenej.

Po piate: Rúhania tých, ktorí ju priamo urážajú v jej svätých obrazoch.

,,Hľa, drahá dcéra, to je dôvod, ktorý kázal Nepoškvrnenému Srdcu Márie, aby ma požiadalo o tento malý skutok zadosťučinenia. Pre ňu som chcel rozšíriť svoje milosrdenstvo, aby odpustilo tým dušiam, ktoré ju urazili. Pokiaľ ide o teba, neustále prinášaj modlitby a obety, aby ma pobádali prejaviť milosrdenstvo týmto úbohým dušiam.“

5️⃣ Ak niekto nemôže splniť podmienky v sobotu, môže ich splniť v nedeľu? ,,Rovnako bude prijaté praktizovanie tejto pobožnosti v nedeľu po sobote, ak to moji kňazi z oprávneného dôvodu dušiam dovolia.“

⛪ Už chápeme, prečo sa pobožnosť skladá z piatich prvých sobôt. Je tu päť urážok, ktoré spôsobujú Kristovi a jeho Matke najväčšie bolesti.

Ⓜ️ Možno ste prekvapení, že najviac bolia hriechy, ktoré sú zdanlivo okrajové: urážky spojené s Máriou. Prečo nebo radšej nehovorí o odklone sveta od viery, ignorovaní prikázaní, plánovanej dekristianizácii celých národov? Prečo sa zameriava na mariánske dogmy a na mariánsku úctu; na niečo, čo sa aj v katolíckych kruhoch často považuje za druhoradé?

Odpoveď je jednoduchá, hoci sa trochu opiera o mystiku. Pre Boha je veľmi bolestivé uraziť Tú, ktorú miluje. Posmešky na svoju adresu znesie, ale urážky voči Márii si vyžadujú spravodlivý zásah. To je dôvod, prečo sestra Lucia v listoch spomína trestajúcu ruku Syna, ktorá visí nad svetom. Preto aj scéna trestu, ktorá sa nachádza v tretej časti fatimského tajomstva. No ak bude Mária rešpektovaná a milovaná, Boh nám dá všetko!

Každý jeden človek dostal pozvanie na stretnutie s Máriou počas prvých sobôt v mesiaci. Toto osobné pozvanie je čoraz naliehavejšie. Odpovieš naň?

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Mária Lipták – Rytier Nepoškvrnenej ⚔️Ⓜ️

Zdroj: Pobožnosť prvých sobôt v mesiaci/Wincenty Łaszewski

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás