V Bardejove sa už túto sobotu uskutoční Pride – Bardejov i celé Slovensko sa spojí v modlitbe za ochranu rodín

V sobotu 10.6.2023 sa uskutoční prvý ročník dúhového pochodu v Bardejove. Toto oznámenie prišlo len pred niekoľkými dňami, napriek tomu, že akcia sa chystá už niekoľko mesiacov. Dúhový pride sa stretol s veľkým pohoršením občanov mesta, ktorí si takýto pochod v meste neprajú. Aj samotní organizátori sa obávajú reakcie občanov, preto s propagáciou čakali do poslednej chvíle a na samotnom pochode naplánovali len krátky program. 

“Program nebude príliš dlhý, organizátorský tím zatiaľ nevie, či má očakávať nejakú protireakciu, preto sa rozhodli najprv pre nahustenejšiu dramaturgiu.“ uvádza portál Dúhový rok.(1)

Jeden z účastníkov pridal v deň pochodu na svoj facebookový profil tento status, názor na klamstvá o vodných delách, alkohole a bitke nech si každý čitateľ spraví sám:

V Bardejove sa už túto sobotu uskutoční Pride - Bardejov i celé Slovensko sa spojí v modlitbe za ochranu rodín 1
Zdroj: Facebook

Samotní organizátori chcú z pochodu Pride Bardejov spraviť každoročnú tradíciu. Pripúšťajú, že v prípade tohto prvého ročníka nečakajú, že zmenia “bigotné názory obyvateľov mesta” no očakávajú „postupné obrusovanie hrán”, ako povedal jeden z organizátorov pochodu Adam Dzamba. (2)

Veriaci sú pevne rozhodnutí ukázať svoj nesúhlas a využijú na to tie najsilnejšie zbrane – modlitbu. V kostoloch po celom Bardejove budú presne v čase pochodu prebiehať modlitby, na ktoré sú pozvaný všetci občania mesta, ktorým to nie je ľahostajné. V noci z piatka na sobotu bude prebiehať taktiež celonočná adorácia v kostole sv. Michala. Pred plánovaným pochodom sa v piatok 9.6.2023 spojí v 24 hodinových modlitbách a pôste za ochranu a požehnanie rodín celé Slovensko – viac info tu: 24 hodín modlitieb a pôstu za ochranu a požehnanie rodín na Slovensku pred plánovaným dúhovým pochodom v Bardejove – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)    

Organizátori plánujú počas pochodu niesť dúhovú vlajku, vlajku Slovenska aj mesta Bardejov. Ako hlavný reklamný bilboard uviedli fotografiu, na ktorej sú radnica mesta Bardejov a Bazilika sv. Egídia vysvietené v dúhových farbách. V rozhovoroch avizujú, že tento pochod mesto Bardejov prijalo (3). My sme preto kontaktovali priamo mesto Bardejov aby nám dalo vyjadrenie k plánovanej akcii a uvedeným faktom.

“Obce a mestá sú v takýchto prípadoch povinné postupovať výslovne v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä so zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Z uvedeného vyplýva, že mesto nemá zákonnú možnosť podporovať, či nepodporovať podobné aktivity, keďže ak zvolávateľ dodrží všetky podmienky stanovené zákonom (a v tomto konkrétnom prípade tomu tak aj s doplnením bolo), samospráva konanie takéhoto zhromaždenia – podčiarkujem – iba berie na vedomie. Zakázať ho môže iba za presne vymedzených a taxatívne určených podmienok, pričom v tomto prípade na uvedené nevznikol žiadny zákonný dôvod. Povinnosťou mesta je však podľa príslušných ustanovení zákona oznámiť informáciu o konaní takéhoto zhromaždenia Policajnému zboru a zároveň zvolávateľ zhromaždenia je, okrem iného, povinný riadiť priebeh zhromaždenia tak, aby sa podstatne neodchyľovalo od účelu zhromaždenia uvedeného v podanom oznámení a dbať o pokojný priebeh zhromaždenia a robiť opatrenia, aby sa nenarušoval.

Zároveň uvádzame, že keďže v čase medzi podaním oznámenia o konaní tohto zhromaždenia a dátumom jeho konania vyvstali nové skutočnosti, samospráva s prihliadnutím na miestne pomery zvolala pracovné stretnutie svojich zástupcov so zástupcami organizátorov predmetného zhromaždenia. Navrhli sme im – využijúc ust. § 8 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov – iné miesto konania, než je Park Emila Korbu, ako aj mierne modifikovanú trasu samotného pochodu.  Zdá sa, že obe strany nakoniec dospeli  k dohode – samospráve vždy išlo o udržanie zmieru, nevyvolávanie kontroverzií a zachovanie ekumény, a tak sa snaží postupovať aj v tomto prípade. Jej kroky sú však vždy limitované platnou legislatívou“.    

Stanovisko k plánovanému pochodu pre Slovenský dohovor za rodinu vydal Mgr. art. Štefan Hij – hovorca mesta Bardejov.

Z uvedeného vyplýva, že mesto nepodporuje toto zhromaždenie. Mesto organizované zhromaždenie iba berie na vedomie a má povinnosť zabezpečiť jeho hladký a nerušený priebeh. Preto tvrdenie organizátorov, že Pride sa deje s podporou mesta Bardejov je veľmi zavádzajúce.

Priebeh zhromaždenia ako aj modlitbové aktivity budeme monitorovať a prinesieme Vám aktuálne informácie.

Autor: Natália Senderáková

REPORTÁŽ Z PRIDE BARDEJOV NÁJDETE TU: Odkaz Bardejovčanov účastníkom dúhového pochodu (reportáž z Pride Bardejov) (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Zdroj:

1,2 – Pride prvý raz v Bardejove: Queer ľudí sa zastanú hetero rodičia | QYS (duhovyrok.sk)

—————————————————————————————————————

Na problematiku gender ideológie Slovenský dohovor za rodinu poukazuje už dlhodobo. Iniciatíva Slovenský dohovor za rodinu vznikol ako reakcia na Istanbulský dohovor, ktorý sa pod rúškom ochrany týraných žien snažil na Slovensku presadiť gender ideológiu. Po niekoľkoročnej iniciatíve tisícov ľudí na Slovensku bol Istanbulský dohovor vďaka Bohu na Slovensku odmietnutý, no ako vidíme – gender ideológia sa k nám snaží vplížiť rôznymi spôsobmi. Slovenský dohovor za rodinu sa bude vždy snažiť robiť všetko čo bude v našich silách aby sme tejto devastujúcej ideológii zabránili usídliť sa aj na Slovensku.

,,Dnes je veľkým nepriateľom manželstva genderová teória. Je to svetová vojna, ktorá sa snaží zničiť manželstvo. Nesnaží sa ho zničiť armádou, ale ideami, iným spôsobom myslenia, ideologickou kolonizáciou.“ (pápež František v Gruzínsku 1.10.2016)

,,Boli ste zasiahnutí cunami gender (ideológie). A čo ste urobili? NIČ! Mali ste odsúdiť Gender ideológiu a neurobili ste to. Gender je devastujúca. Devastuje vedomie a srdce nášho ľudu. Mlčanie v tomto prípade, je prejav absolútneho nedostatku viery.“ (pápež František pri stretnutí s 250 talianskymi biskupmi v r. 2014)

,,Gender je dokonca horší ako marxizmus.“ (pápež Benedikt XVI.) 

,,Gender je ideológia smrti.“ (pápež Ján Pavol II.) 

POZRITE ČO HOVORIA TRAJA PÁPEŽI O GENDER IDEOLÓGII:

O. KUFFA . ČO TO JE GENDER:

O. KUFFA – RODOVÁ ROVNOSŤ:

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás