Zosmiešňovanie a útoky na kresťanov očami odborníčky na ľudské práva JUDr. Marica Pirošíková ( bývalá dlhoročná zástupkyňa vlády SR pred Európskym súdom pre ľudské práva )

Stanovisko k rozhodnutiu Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ktorým uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi TV LUX, s. r. o. (programová služba TV LUX), v súvislosti s tým, že dňa 16. 11. 2019 odvysielal program Trnavská novéna

Z ustanovenia zákona podľa ktorého je vysielateľ povinný zabezpečiť informačnú všestrannosť a názorovú pluralitu vyvodila Rada povinnosť katolíckej televízie zabezpečiť v primeranom časovom horizonte po kázni venujúcej sa kultúrno-etickým otázkam priestor na vyjadrenie názorov zástupcov liberálnych ideológií. Keď zhodnotím tento krok Rady z pohľadu judikatúry ESĽP, musím najskôr poznamenať, že takýto zásah Rady do práv televízie nebol predvídateľný. Zákon nie je dostatočne jasný v tom, aby mohla z neho televízia podobnú povinnosť vopred vyvodiť a z medializovaných vyjadrení hovorkyne Rady nie je ani jasné akým spôsobom by ju mala splniť. Už tento fakt má za následok porušenie práv televízie. Berúc do úvahy ústavne garantovanú slobodu náboženského vyznania takýto zásah nebol nevyhnutný v demokratickej spoločnosti pretože nespĺňa vzhľadom na okolnosti kritérium primeranosti a to bez ohľadu na miernosť uloženej sankcie. Stotožňujem sa s pánom advokátom Chovanom, ktorý uviedol, že politicky dozrel čas na legislatívnu zmenu, aby viac nevznikali takéto nezmyselné situácie a zbytočne sa neregulovala informačná všestrannosť a pluralitu názorov v podobných televíznych a rozhlasových programoch. Podobne ako on by som privítala prísnejšiu reguláciu v oblasti ochrany maloletých a mládeže pred nevhodným obsahom, ako je násilie, pornografia na internete či reklama na nezdravé jedlá a nápoje.

Pokiaľ ide o galavečer OTO 2020 obmedzím sa na citáciu časti Správy Benátskej komisie o vzťahu medzi slobodou prejavu a slobodou náboženstva, ktorú môžete nájsť v plnom znení v slovenskom jazyku na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky: „Európsky súd pre ľudské práva sa s cieľom zabezpečenia náboženského mieru uzniesol na rozhodnutí, že štáty sú
povinné,
ak je to možné, zabrániť prejavom, ktoré sú bezdôvodne útočné voči iným, čím porušujú ich práva, a ktoré preto neprispievajú k žiadnej forme verejnej diskusie podporujúcej progres v ľudskoprávnych otázkach. Rešpektovanie náboženského cítenia veriacich môže byť oprávnene označené za porušené, a to v prípadoch provokatívneho vyobrazenia predmetov
náboženského uctievania alebo útočného napadnutia náboženských princípov a dogiem, čo môže byť v niektorých prípadoch vnímané ako nezákonné porušenie ducha tolerancie, ktorá musí taktiež byť jedným zo znakov demokratickej spoločnosti. Existuje názor, že vzhľadom na to, že náboženské presvedčenie jednotlivca je spojené s metafyzikou, môže ovplyvniť najintímnejšie pocity a môže byť také komplexné, že útok voči nemu môže spôsobiť vážnu emocionálnu ujmu. V tomto zmysle je preto potrebné oddeliť tieto pocity od ostatných politických a filozofických presvedčení a z tohto dôvodu si náboženské presvedčenie vyžaduje vyššiu mieru ochrany.“

JUDr. Marica Pirošíková
bývalá dlhoročná zástupkyňa vlády SR pred ESĽP

Súvisiace články:

Dokedy budeme toto trpieť? Žiadame o verejné ospravedlnenie!

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás