Toto je posledný moment na obranu manželstva v Európe

Milí priatelia,

ak veríte – ako väčšina Poliakov – že manželstvo je zväzok muža a ženy a právo na adopciu detí by mali mať len manželské páry, tak dnes pre vás nemám dobrú správu. Sme vo veľmi ťažkej pozícii. Mnohé krajiny prijali inú definíciu. Pozostalé k tomu môžu byť prinútené politickým tlakom alebo právne hotovou vecou. Medzinárodné lobby nás zaviedli do mimoriadne presnej pasce. Máme riešenie, ale vyžaduje si tlak na vlády a dodať im odvahu.

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) koncom mája nariadil Rumunsku, aby inštitucionalizovalo vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia. Súd uznal, že nedostatok právnej možnosti formalizovať takéto vzťahy porušuje Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP). Dvaja zo siedmich sudcov odovzdali nesúhlasné hlasy, pričom súhlasili s argumentmi Inštitútu Ordo Iuris predloženými v tomto prípade.

Ide už o druhé takéto rozhodnutie v tomto roku. V januári Veľká komora ESĽP rozhodla, že každý štát Rady Európy má povinnosť „zákonne uznávať a chrániť zväzky osôb rovnakého pohlavia“. V tom čase poľský sudca vyslovil rázne odlišné stanovisko, v ktorom obvinil Tribunál, že rozhodol mimo zákona a rozhodol prípad týkajúci sa 17 štátov Rady Európy bez toho, aby ich vypočul, a že vytvoril nové normy v prípade, v ktorom sa väčšina štátov ani nevedela vypovedať. Ako uviedol sudca Jakub Wojtyczek, „nemožno pripisovať precedentnú hodnotu rozsudkom vydaným proti Rusku po 16. septembri 2022 (dátum, kedy Rusko vystúpilo zo systému Európskeho dohovoru o ľudských právach) a takéto rozsudky nemajú účinok erga omnes (na všetkých).“

Ak vlády členských štátov dnes nepodporia stanovisko poľského sudcu a neodmietnu záväznosť rozsudku, čoskoro budú všetky nútené priznať osobám rovnakého pohlavia žijúcim v spoločnej domácnosti rovnaké práva ako manželským párom – vrátane adopcie detí. Séria podobných rozsudkov proti menším alebo výhodným štátom vytvorí líniu judikatúry, ktorá sa stane záväznou. Potom budú ústavy krajín, ktoré definujú manželstvo ako „zväzok medzi mužom a ženou“, považované… za porušovanie ľudských práv.

Potenciálny počet takýchto odsúdení ukazuje náš nerovný boj proti mocnej globálnej lobby schopnej posielať tisíce sťažností v koordinovanej medzinárodnej kampani. Začiatkom júna sme uspeli v prípade sťažností poľských potratárok, ktoré chceli, aby tribunál uznal, že zákaz eugenických potratov sa rovná mučeniu žien. Úspešní sme boli aj v prípade dvoch sťažností z Nemecka, v ktorých sťažovatelia žiadali, aby do rodných listov ich detí boli zapísané údaje nezhodné s biologickým pohlavím rodičov. Výsledky týchto konaní jasne ukazujú, že náš hlas môže zvíťaziť vo veciach dôležitých pre obranu základných hodnôt našej civilizácie. Avšak len proti jednému Poľsku podali potratári… viac ako 1000 podobných sťažností.

Právnici Ordo Iuris pred ESĽP roky vystupujú proti genderovej ofenzíve. V rámci tzv. strategických súdnych sporov radikáli z celej Európy zaplavujú súd sťažnosťami na súvisiacimi s životom, manželstvom a rodinou. Dúfajú, že Súd nebude uplatňovať ustanovenia EDĽP, ale vytvorí nový, ideologický výklad Dohovoru.

V našej podrobnej analýze januárového rozsudku vysvetľujeme, že chápanie rodiny prijaté sudcami Súdneho dvora je v rozpore s EDĽP, a najmä s jeho čl. 8, ktorý je podľa preambuly dokumentu potrebné vykladať vo svetle čl. 16 ods. 1 a 3 a čl. 25 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Vo svetle týchto ustanovení je rodina zväzkom muža a ženy, ktorí sa túžia stať rodičmi. 

Zdôrazňujeme, že zmena tejto definície by si vyžadovala zmenu a doplnenie EDĽP zmluvnými štátmi, ktoré sú na to splnomocnené. Upozorňujeme, že ignorovaním tohto štrasburský súd prestáva byť vykladačom Dohovoru a stavia sa do role jeho spoluautora.

Experti Ordo Iuris vypracovali analýzu venovanú limitom kompetencií tribunálu. Ukazuje, že ak si Tribunál dlhodobo a dôsledne uzurpuje niektoré kompetencie, toto uzurpovanie nadobúda právnu silu, ak nenarazí na námietky členských štátov Rady Európy. Stáva sa to podľa medzinárodného zvyku.

Podľa medzinárodného práva existuje len jeden spôsob, ako sa vyhnúť tejto pasci. Po každom takomto rozsudku by mali príslušné štáty vydať interpretačné vyhlásenia vyjadrujúce svoj nesúhlas s tými rozsudkami Súdu, ktoré prekračujú hranice Dohovoru a podkopávajú ich vnútroštátny ústavný poriadok. Zároveň by sme mali vybudovať koalíciu opozície, zahŕňajúcu všetky štáty Rady Európy, ktoré chránia manželstvo ako zväzok muža a ženy, ako aj štáty, ktoré sú proti vnucovaniu právnych riešení proti svojej vôli.

Ordo Iuris poskytol poľskému ministerstvu zahraničných vecí vzorovú interpretačnú deklaráciu a rozbor judikatúry orgánov Rady Európy, Európskej únie a OSN. Vysvetľujeme tam, že štáty Rady Európy sa môžu účinne postaviť proti vytvoreniu nových noriem ESĽP tým, že sa budú neustále a výslovne stavať proti ideologickým rozhodnutiam Tribunálu.

Nemôžeme sa však spoliehať na to, že vlády budú konať samy, pretože napriek ďalšiemu rozsudku ESĽP, ktorý spochybňuje tradičné chápanie manželstva, s tým doteraz nič neurobili. Európania, ktorí si uvedomujú túto hrozbu, sa musia zorganizovať a vyvinúť účinný tlak na svojich demokraticky zvolených zástupcov, aby bránili manželstvo a rodinu.

Sme jedinou európskou organizáciou, ktorá sa tak angažuje v práci ESĽP a obhajuje život, rodinu a slobodu. Bez dôslednej pomoci našich Darcov a Priateľov by sme túto výzvu nedokázali splniť. Dúfam, že s Vašou pomocou budeme môcť ovplyvniť konanie v Štrasburgu a vyvinieme účinný tlak na vládu, aby bránila manželstvo pred lobovaním medzinárodných ideológov.

Pridajte sa k nášmu úsiliu.

ZDROJ: https://en.ordoiuris.pl/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás