SVÄTÝ JOZEF – SKUTOČNÝ OCHRANCA OTCOVSTVA, MANŽELSTVA a RODINY

⚜️ Sv. Ján z Kríža, jeden z najväčších mystikov Cirkvi, s pokorou uznal, že nechápe veľkosť svätého Jozefa. A čo vy? Poznáte duchovné otcovstvo svätého Jozefa? Myslíte si, že rozumiete jeho veľkosti a láske voči vám?

💚 SVÄTÝ JOZEF – SVETLO PATRIARCHOV

,,Tak rád nazývam svätého Jozefa patriarchom kresťanov a Božích vyvolených!“ (blahos. W.J.Chaminade) Slovo ,,patriarcha“ znamená otec. Čo sú všetci kresťanskí otcovia povolaní odrážať, je otcovské Božie svetlo, ktoré žiari skrze otcovstvo svätého Jozefa. Svätý Jozef vám pomôže žiť v Božom svetle. Ste dieťa svetla, lebo Ježiš vám ako kresťanom dáva podiel na svojom svetle a robí z vás svetlo sveta (porov. Mt 5, 14-16).

⚜️ SVÄTÝ JOZEF – ŽENÍCH BOŽEJ RODIČKY

,,Ako veľmi sa [svätý Jozef] musel modliť, aby spoznal a čoraz viac miloval svoju nepoškvrnenú manželku.“ (blahos.G. Allegra) Nikdy nebol muž taký zamilovaný do ženy, ako bol svätý Jozef zamilovaný do Panny Márie. Aká dôstojnosť a svätosť sa vyžadovala od svätého Jozefa, aby bol jej manželom! Mária vo svojom ženskom srdci vedela, že v mužkosti svätého Jozefa, ktorý bol jej rytierom a bojovníkom, je v bezpečí. Každá manželka túži mať takého manžela – džentlmena, ochrancu a dobrého otca. Ženy si zaslúžia silných a chrániacich, ale zároveň nežných, milujúcich a spoľahlivých mužov. Každá chce nájsť bezpečie v náručí niekoho, kto je ochotný položiť za ňu aj život. Mužov, akým je svätý Jozef – vzor manžela, potrebuje celá Cirkev i svet.

💚 SVÄTÝ JOZEF – PESTÚN BOŽIEHO SYNA

,,Postavenie svätého Jozefa ako manžela a pestúna svedčí o dôstojnosti otcovstva.“ (ctihodný J.Mindszenty) V latinčine titul označujúci úlohu pestúna, ktorý dostáva svätý Jozef, znie, ,,Fólií Dei Nutricie“, čo doslova znamená ,,živiteľ Syna Božieho“. Ako vidíte, titul pestún je veľmi chabým prekladom latinského originálu. Nazvať svätého Jozefa Ježišovým pestúnom je samozrejme správne, ale treba zdôrazniť, že otcovstvo Jozefa je viac! Otcovstvo svätého Jozefa bolo autoritatívne, citové, verné a večné otcovstvo. Duchovné otcovstvo podobne ako duchovné materstvo ostáva navždy. Keby to tak nebolo, Cirkev by nemohla viac vzývať Ježiša ako ,,Jozefovho syna“ a Máriu ako našu duchovnú matku.

⚜️ SVÄTÝ JOZEF – STAROSTLIVÝ OCHRANCA KRISTOV

,,Jozefovo meno bude znamenať ochranu po celý náš život.“ (blahosla. W.J.Chaminade) So svätým Jozefom sa niet čoho báť. On roznieti vašu horlivosť pre Krista. Bude vaším otcom a vzorom aj v tom, ako ho zapálisto brániť. Vaša obrana Krista musí byť vynikajúca. Vždy by ste sa mali usilovať brániť osobu a meno Ježiša Krista pred rúhaním, urážkami a svätokrádežou! Súčasne musíme brániť Cirkev, jej učenie a sviatosti pred všetkými útokmi a bludmi, lebo brániť Cirkev znamená brániť Krista. Pripodobnite sa svojmu duchovnému otcovi a buďte vždy ochotní obetovať sa z lásky k pravde. Rovnako ako svätý Jozef aj vy môžete priviesť veľa duší k Ježišovi.

💚 SVÄTÝ JOZEF – HLAVA SLÁVNEJ RODINY

Dnes sa ľudia netvária nadšene, keď niekto nazve muža ,,hlavou“ rodiny. Boh však na rozdiel od nich nehľadí na politickú korektnosť. Keď ustanovil rodinu, za hlavu rodiny určil otca. Nie preto, že by muži boli lepší než ženy. Veď ten najväčší človek, ktorý kedy žil, nebol muž, ale žena – Mária, Božia Matka. Ježiš je zase božská osoba. Ale Ježiš i Mária sa tešili z toho, že svätý Jozef je hlavou ich domácnosti. Manželia a otcovia musia napodobňovať svätého Jozefa. Rodiny na svete tak zažijú revolúciu svätosti. Urobte svätého Jozefa duchovnou hlavou svojej rodiny. Keď budete často ako rodina prosiť o orodovanie svätého Jozefa, uvidíte zmenu, ktorá sa udeje na jeho príhovor.

⚜️ ,,Všetci kresťania patria svätému Jozefovi, lebo mu patril Ježiš a Mária.“ (svätý Leonard z Port Maurice) Ježiš sa neurazí, keď sa ľudia zveria Márii a Jozefovi. Ako by mohol? Veď on prvý sa im zveril! Ježiš viac než ktokoľvek iný túži po tom, aby ste milovali MAMKU MÁRIU a OTCA JOZEFA. A preto svätý Jozef bude navždy Vaším duchovným otcom. Ako sa na zemi staral o Ježiša, bude sa na pozemskej púti starať o vás, lebo je váš láskyplný živiteľ, vychovávateľ a ochranca.

💚 SVÄTÝ JOZEF – OCHRAŇUJ NÁS a ORODUJ ZA NÁS i ZA NAŠE RODINY.

Text a obrázok pripravil: Mikuláš Lipták – Rytier Nepoškvrnenej⚔️💙

Zdroj: Zasvätenie sa svätému Jozefovi/D. H. CALLOWAY; knihu si môžete zakúpiť na tomto odkaze: https://www.zachej.sk/produkt/34699/zasvatenie-sa-svatemu-jozefovi/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás