Svätý Blažej – mocný pomocník pri chorobách

Svätý Blažej bol biskupom v Sebastei a lekárom. Prvý známy záznam o živote svätca pochádza z lekárskych spisov Aëtia Amidenusa, kde je zaznamenané, ako pomáhal pacientom, trpiacim predmetmi uviaznutými v hrdle. Mnohé zo zázračných aspektov života svätého Blažeja sú napísané 400 rokov po jeho mučeníckej smrti v „Skutkoch sv. Blažeja“.

Verí sa, že svätý Blažej začínal ako liečiteľ a potom sa nakoniec stal „lekárom duší“ po tom, čo odišiel do jaskyne, kde zostal v modlitbe. Ľudia sa často obracali na svätého Blažeja kvôli uzdravujúcim zázrakom.

Blažej, ktorý v mladosti študoval filozofiu, bol lekárom v Sebaste v Arménsku, meste jeho narodenia, ktorý svoje umenie vykonával so zázračnými schopnosťami, dobrou vôľou a zbožnosťou. Keď biskup mesta zomrel, bol zvolený za jeho nástupcu, za nadšenia všetkého ľudu. Jeho svätosť sa prejavila mnohými zázrakmi: z celého okolia k nemu prichádzali ľudia, aby našli lieky pre svojho ducha a svoje telo; dokonca aj divé zvieratá prichádzali v stádach, aby prijali jeho požehnanie. 

V roku 316 Agricola, guvernér Kappadokie a Malého Arménska, po príchode do Sebastie na príkaz cisára Licínia zabiť kresťanov, zatkol biskupa. Keď ho viedli do väzenia, matka mu položila k nohám svojho jediného syna, ktorý sa udusil rybou kosťou, a dieťa bolo hneď vyliečené. Bez ohľadu na to, guvernér, ktorý nemohol prinútiť Blažeja, aby sa vzdal svojej viery, ho zbil palicou, roztrhal mu mäso železnými hrebeňmi a sťal mu hlavu.

V inom príbehu bol Blažej vedený do väzenia v Sebastea a počas cesty narazil na chudobnú starú ženu, ktorej vlk ukradol prasa. Blažej prikázal vlkovi, aby vrátil prasa, čo sa mu podarilo. Na úžas všetkých sa prasa vrátilo živé a nezranené. Keď došiel do Sebastea, prišla k nemu žena a priniesla dve jemné voskové sviečky v snahe rozptýliť šero jeho temnej cely.

V stredoveku sa Blažej stal pomerne populárnym a jeho legenda o krotiteľovi zvierat sa rozšírila. Aj preto sa o ňom hovorilo ako o „svätom divej zveri“.

O jeho popularite svedčí aj mnoho nemeckých kostolov, zasvätených práve svätému Blažejovi, v Anglicku je po ňom pomenovaná dedinka Svätý Blažej a v dedine Decon of Haccombe sa nachádza jemu zasvätený kostol. V Kente zasa nájdeme studňu Svätého Blažeja s vodou, o ktorej sa verí, že je zázračná.

Svätý Blažej je často zobrazovaný, ako drží v ruke dve skrížené sviečky, alebo v jaskyni s divými zvieratami. Neraz ho môžeme vidieť zobrazeného aj s oceľovými hrebeňmi. Podobnosť oceľových hrebeňov a hrebeňov na vlnu výrazne prispela k vedúcemu postaveniu svätého Blažeja ako patróna česačov vlny a obchodu s vlnou.

Požehnanie svätého Blažeja – Požehnanie hrdla. Svätý Blažej je vzývaný na ochranu pred zraneniami a choroba hrdla. Na mnohých miestach sa v deň jeho sviatku udeľuje požehnanie sv. Blažeja: kňaz drží dve sviece v prekríženej polohe, dotýkajúce sa hlavy veriacich alebo ľudu na hrdle a udeľuje  požehnanie: „Na príhovor svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, nech vás Boh vyslobodí z každej choroby hrdla a z každej inej choroby.“ Potom kňaz urobí znak kríža nad veriacimi.

Autor: Masima

ZDROJ: Svätý Blažej (doverujem-a-verim.blogspot.com)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás