Súdite kňazov? Pamätajte na to, že…

Ako rýchlo a ľahko súdime kňazov! Očakávame od nich, že neurobia ani jednu chybičku, no aj kňazi sú len ľudia. Nepáči sa nám keď kňaz káže príliš dlho alebo príliš krátko, keď sa málo venuje deťom alebo mladým vo farnosti, keď sa na nás neusmeje alebo neodpovedá nám tak ako by sme si želali, keď je na spovedi príliš jemný, alebo naopak príliš prísny… Sú desiatky vecí, ktoré kňazom vyčítame. Keď nabudúce budete súdiť nejakého kňaza spomeňte si prosím na to, že:

 • kňaz nie je ženatý a ani nebude mať vlastnú rodinu. Žiadna žena, žiadne deti. Jeho rodinou sú jeho farníci. Je duchovným otcom pre farnosť v ktorej slúži. Jeho budúcnosť je v každodennom slávení Eucharistie, spovedaní, pomazávaní chorých a v službe tým, ktorí k nemu prichádzajú s prosbou o pomoc. 
 • Kňaz môže slúžiť vo farnosti asi päť až sedem rokov. Potom môže byť preložený do inej farnosti alebo mu môže byť pridelená iná úloha v Cirkvi.
 • Možno vás prekvapí, že tie peniaze, ktoré dávate cirkvi nie sú pre kňaza. Plat, ktorý dostávajú je minimálny a vystačí na pokrytie základných výdavkov, na stravu, oblečenie. Zatiaľ čo my pracujeme na pevne stanovený počet hodín s dvoma voľnými dňami v týždni, od kňazov sa očakáva, že budú v pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Preto sa nehnevajte, ak vám neodpovedajú, keď ich potrebujete. Sú to ľudia s rovnakou krehkosťou ako my. 
 • Ak počujete niekoho hovoriť o konkrétnom kňazovi niečo zlé, napomeňte ho. Pamätajte, že kňazi sú sami a občas potrebujú spoločnosť. Venujte pozornosť ich emocionálnym, fyzickým a duševným potrebám. V prípade potreby ich sprevádzajte, podajte im pomocnú ruku. 
 • Nie je ľahké vstať a ísť sám o 2. alebo 3. hodine ráno, keď kňaza v súrnom prípade zavolajú napríklad kvôli zaopatreniu umierajúceho. Ak k nim v takú neskorú hodinu niekto príde prosiť o pomoc, musia vstať z hlbokého spánku a poslúžiť. A ráno sa od nich očakáva, že budú slúžiť svätú omšu. A pritom sami zvyčajne nemajú nikoho, kto by tu bol pre nich keď chorí alebo potrebujú pomoc. Napriek tomu všetkému sú povinní vykonávať svoje povinnosti. Pretože ak to nebudú robiť oni – tak kto potom? Kňazi sú mostom, ktorý spája nebo so zemou.

Spomeňte si preto na ich narodeniny, výročia vysviacky a dôležité udalosti v ich živote. Oslavujte s nimi, plačte s nimi. Ponúknite im rameno, o ktoré sa môžu oprieť. Ak padnú, nesúďte ich a ani nekritizujte. Pomôžte im na ich ceste životom. Neurazte sa, ak nesplnia vaše očakávania. Žiadny kňaz nie je dokonalý. 

Starajte sa teda o svojich kňazov. A pamätajte v modlitbe na tých, ktorí vás krstili, birmovali, sobášili a slúžili vám vo vašich farnostiach. Aj na tých, ktorí slúžia omše na vaše úmysly a modlia sa za vás.  

Nezabudnite na to, že bez kňazov sa do neba nedostaneme. Jedine kňaz nás môže spovedať. Jedine kňaz dokáže premeniť chlieb a víno na telo a krv Kristovu. Ak na zemi nebudú kňazi, nastane tu peklo. Prečo? Odpoveď je jednoduchá – bez spovede a svätej omše by sme boli odsúdení na zatratenie.

Nech Boh požehná všetkých našich kňazov a Preblahoslavená Panna Mária nech im vyprosí u Všemohúceho Boha hojné milosti! 

Natália Senderáková

Z angl. preložila Soňa Jurčišinová

Panna Mária v Medžugorí nám posiela silný odkaz o kňazoch, pravej viere a islame

Súdite kňazov? Pamätajte na to, že… 1

Deň po tom ako dostala medžugorská vizionárka Mirjana zjavenie, ktoré dostáva raz do mesiaca, podelila sa s pútnikmi s nasledujúcimi slovami, ktoré boli do angličtiny preložené pútnickou sprievodkyňou Miku Musa:

“Ak existuje naozaj niekto, koho Panna Mária uprednostňuje, môžeme hovoriť o našich kňazoch, a to preto, lebo nikdy nepovedala, čo by mali robiť. Vždy hovorí o tom, čo by sme mali pre nich robiť my. Kňazi nepotrebujú, aby sme ich súdili a kritizovali; potrebujú naše modlitby a lásku, pretože Boh sám ich bude súdiť z toho, akí ako kňazi boli. Vás bude súdiť za to, ako ste sa správali k vašim kňazom.”

Panna Mária hovorí, že ak stratíte rešpekt voči kňazom, stratíte tiež rešpekt voči Cirkvi a Bohu. Vždy počas jej každého mesačného zjavenia, hovorí tým istým spôsobom niečo dôležité o kňazoch. Napríklad, keď nás požehnáva, hovorí: “Dávam vám moje materinské požehnanie, ale najväčším požehnaním, ktoré môžete na zemi dostať je to požehnanie, ktoré vám dávajú vaši kňazi. Keď Vám žehnajú, je to sám môj syn, ktorý Vás žehná.

Počas jedného verejného rozhovoru odpovedala Mirjana na otázky pútnikov.

Hovorí Panna Mária niečo o radikálnom islame, pretože svet tam vonku sa stáva veľmi desivým?

Nie, radikálny islam nie je tak nebezpečný, ale my sme príliš slabí. Dám Vám príklad. Keď som v sobotu hovorila s Talianmi, ich otázka sa týkala toho, že dnes je v Taliansku veľmi veľa moslimov a všetko menia. V našich nemocniciach a školách nemáme nikde dovolené mať kríže. Hneď som toho pána zastavila a povedala: “Kto dáva dole kríž zo steny? Vy alebo moslim?” Odpovedal: “Ja.. ale…” Povedala som mu, že neexistuje žiadne “ale”, žiadna výhovorka. Sme slabí. Sme slabí v našej viere a potom sa každému dovoľuje robiť všetko, čo chce. Ak je Ježiš tým, ktorý ma učí, aby som každému otvorila dvere, musím to urobť. Ten istý Ježiš ma učí, aby som otvorila dvere Vám a ak je Vám tento Ježiš prekážkou v tom, komu otvoríte dvere, tak choďte domov. To si myslím. Vždy dávame vinu niekomu inému, ale nikdy nezačíname od seba. Aký som? Čo robím pre Boha? Aká silná je moja viera; koľko som pripravený spraviť pre moju vieru?

A preto je najľahšie povedať, že oni sú radikálni, oni sú takí alebo takí. S mojim Bohom môžem dokázať všetko. Žila som v Sarajeve a väčšina ľudí boli moslimovia, málo bolo pravoslávnych. Ale v našom dome sme mali kríž a Pannu Máriu. Ľudia prichádzali do nášho domu a pýtali sa, a ja som im vysvetľovala, čo to znamená. Ale akúkoľvek cenu by som musela zaplatiť, nikdy by som zo steny nezložila ani ten kríž ani Pannu Máriu. A to preto, lebo naši rodičia nás dobre naučili, že ak musíš zomrieť za Boha, tak potom budeš žiť večne. Ale ak Bohu povieš nie, tak potom zomrieš naveky.

********

Panna Mária: “ja budem víťaziť po boku kňazov”

Panna Mária taktiež povedala: “Nezabudnite za modliť za vašich pastierov. Ich kňazské ruky sú požehnané mojim synom.” A toto je dôvod, prečo Vás vrúcne prosím, že až sa vrátite do vašich farností, ukážte ostatným ako mať v úcte našich kňazov. Ak váš kňaz nerobí veci spôsobom, akým by podľa Vás mal, nesúďte ho. Zoberte ruženec a modlite sa za neho k dobrému Bohu. Toto je spôsob ako mu pomôžete a nie tým, že ho budete posudzovať, pretože vo svete, v ktorom žijeme, ľudia tak veľmi posudzujú a kritizujú, ale je tu tak málo lásky. Panna Mária si želá, aby sme sa na všetci veci pozerali očami lásky a nebrali si do rúk veci, ktoré prináležia iba Bohu, nášmu nebeskému otcovi.

Je mi ľúto, že s Vami nemôžem zdieľať viac z toho, čo sa má v budúcnosti stať, ale môžem Vám povedať ešte jednu vec. Máme tento čas, ktorý práve žijeme a máme potom čas víťazstva srdca Panny Márie. Medzi týmito dvoma časmi existuje most a týmto mostom sú naši kňazi. A toto je dôvod, prečo Panna Mária nalieha, aby sme sa za nich modlili, pretože tento most potrebuje byť dosť silný na to, aby cezeň každý z nás mohol prejsť. Pretože Panna Mária povedala: “ja budem víťaziť po boku kňazov”. To znamená, že bez kňazov nie je možné ani víťazstvo srdca Panny Márie.

Vo svojom včerajšom posolstve tak Panna Mária povedala, že nemáme súdiť našich kňazov a nezabúdajme, že náš nebeský Otec si ich vybral. Ale je to iné, keď vám jej slová hovorím ja, pretože výraz jej tváre povedal oveľa viac. Povedala by som, že tým myslela to “ako sa opovažujete súdiť, pretože Boh je jediný komu to prináleží.” Ako môžeme vziať do našich vlastných rúk to, čo prináleží iba Bohu? Pretože ak Boh pozýva kňazov do služby, Boh ich bude aj súdiť. Kto sme my, že to robíme?

Zdroj: patheos.com

6 dôvodov stať sa kňazom

Súdite kňazov? Pamätajte na to, že… 2

Ponúkame Vám krátke zamyslenia Tima Hoopesa o tom, prečo byť kňazom.

Staň sa kňazom, pretože svet potrebuje hrdinov.
Na začiatku tohto roka som si všimol niečo na Benediktínskej vysokej škole v Kansase, kde pracujem. Najhlasnejší a najdlhší potlesk rána bol pre tých, ktorí slúžili v armáde a tých, ktorí vstúpili do zasväteného života. “Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.” (Jn 15,13) hovorí Ježiš. Vojaci to robia tým, že sa vystavujú nebezpečenstvu násilnej smrti pre nás. Kňazi a rehoľníci to robia, keď ponúkajú svoj život v pomalom mučeníctve života v službe. Je správne nazývať ich “hrdinami”.

Staň sa kňazom, pretože bez kňazov nemáme prístup ku Kristovi.
Kristus pred svojím vystúpením do neba povedal: “A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.” A tento sľub dodržiava úžasným spôsobom: v Eucharistii. Eucharistická hostia už nie je chlieb, je to sám Kristus, skutočne prítomný. A tu je dôvod, prečo máme kňazov: prinášajú nám Eucharistiu a …:

 • pripravujú nás na ňu v krste a birmovaní,
 • prinášajú jej uzdravujúcu silu pre chorých,
 • cez potvrdenie manželstva umožňujú, aby ju mohlo prijať viac duší,
 • poskytujú nám vyznanie hriechov, aby nás očistili a my sme ju prijali.

Staň sa kňazom, ktorý sprostredkúva odpustenie hriechov.
Sviatosť zmierenia je jediná sviatosť, ktorú Ježiš ustanovil po zmŕtvychvstaní, keď dýchol na apoštolov a povedal: “Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.” (Jn 20,23). Táto sviatosť bola neustálym predmetom úvah sv. Jána Pavla II. Pápež František hovori taktiež často o nej:

 • v roku 2013 povedal: “Chodím sa spovedať každé dva týždne.”
 • v roku 2014 sa vyjadril: “Nebojte sa spovede!”
 • v roku 2018 sa jeho 24-hodinová spovedná iniciatíva stala “celosvetovým hitom”.

Ježiš povedal: “Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!” (Mt 16,26). Vo sviatosti zmierenia sprostredkúva kňaz najväčší možný dar, ktorý má väčšiu hodnotu než celý svet: obnovuje duše kajúcnikov.

Staň sa kňazom, aby si bol živou ikonou Krista.
Ježišova skutočná prítomnosť v Eucharistii je rozhodujúca, ale Ježiš Kristus neprišiel len ako prítomnosť či duch. Prišiel ako muž. Takto funguje vtelenie. “Celý Kristov život bol neustálym vyučovaním,” povedal svätý Ján Pavol II. “Jeho ticho, jeho zázraky, gestá, jeho modlitba, láska k ľuďom a jeho osobitná náklonnosť voči malým i chudobným.” Ježiš Kristus bol muž s tvárou. Ľudské srdce potrebuje stále vidieť človeka, ktorý sa správa podobne ako Kristus, aby plne pochopil Jeho posolstvo. Potrebujeme niekoho, kto “koná v Kristovej osobe.” Potrebujeme kňazov.

Staň sa kňazom, pretože svet potrebuje otcov.
Vo svojej novej knihe o modlitbe Otče náš hovorí pápež František o našej “spoločnosti bez otcov”, ktorá tvrdí, že “najmä v západnej kultúre sa postava otca vníma ako symbolicky neprítomná, rozplynutá, odstránená. Veci idú z jedného extrému do druhého,” hovorí. “Problémom dnešnej doby už nie je rušivá prítomnosť otcov, ale skôr … ich odchod či útek. Otcovia sú niekedy tak zameraní na seba a svoju prácu a občas aj na individuálne naplnenie, že zabúdajú na svoje rodiny.” Namiesto otcovských idolov si napĺňajú mladí ľudia životy cudzími idolmi, ktorí im kradnú srdcia, sú poháňaní snívaním o zábave a potešení, ale nik im žiadnu prácu nedáva. Boh peňazí ich podvádza a popiera v nich myšlienku skutočného bohatstva.” Kňaz nemôže zaujať miesto otca v domácnosti. Nie je otec. Ale kňazi sú praví otcovia. Predsedajú najdôležitejším momentom nášho života. Sú to mužské postavy, ktoré nás formujú. Hovoria s nami, načúvajú našim problémom, radia nám a oslobodzujú nás.

Staň sa kňazom, aby si rozšíril svoju rodinu.
Nakoniec Ježiš dáva apoštolom zvláštny dôvod opustiť ich rodiny a nasledovať ho, keď hovorí: “A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.” (Mt 19,29). Kňazi hovoria, že jedným z najťažších aspektov kňazstva je prechod z jednej farnosti do druhej. Cítia sa, ako by ich vykorenenili z rodiny. Ale väzby, ktoré máme v Kristovi, trvajú navždy.

zdroj: Aleteiaverím.sk
il. obrázok: Pixabay

Prebieha týždeň modlitieb za duchovné povolania, brožúru opäť ponúka Spiš

Súdite kňazov? Pamätajte na to, že… 3

Spišská Kapitula 15. apríla (TK KBS) Pred Nedeľou Dobrého pastiera (21. apríla 2024) prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Je to čas našej modlitby práve na tento úmysel.

„Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky,“ píše na svojej webstránke Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, kde je možné nájsť sériu materiálov s modlitbami za duchovné povolania. V mnohých farnostiach je zaužívaná prax, predovšetkým každý prvý štvrtok mesiaca, modliť sa na tento úmysel. Aj tieto modlitbové pomôcky chcú napomôcť rozvoju tejto praxe. 

Nájdete tu modlitby, ktoré sa dajú použiť v spomínanom Týždni, ale určite sa dajú vhodne použiť aj v iné dni. Súčasťou tejto brožúrky sú aj farebné plagáty s myšlienkami o povolaní, ktoré sa dajú použiť napr. na nástenke v kostole, alebo v škole či pastoračnom centre. V elektronickej podobe sa dajú použiť napríklad na internetových stránkach farností alebo pri modlitbách v kostoloch.

Brožúrku v tlačenej podobe, spolu s plagátmi, si môžete objednať na adrese: rektorat@kapitula.sk.

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240415029

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

Súdite kňazov? Pamätajte na to, že… 4
Súdite kňazov? Pamätajte na to, že… 5

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás