SILA ADORÁCIE A SPOLOČNEJ MODLITBY (Čo nám hovorí Panna Mária v Medžugorí – 2. časť)

sdzr rodina modlitba

Image by Freepik

Text je spracovaný z prednášky sestry Emmanuely, ktorú si môžete pozrieť nižšie.

Emmanuela Maillard známa ako sestra Emmanuela z Medžugoria, rehoľníčka Komunity Blahoslavenstiev – už od roku 1989 žije a pôsobí v Medžugorí. Sama bola svedkom mnohých zázračných situácií, kde sa zjavila Božia moc a ochrana Panny Márie.

Emmanuela

Spoločná modlitba v rodinách 

Svätý Ľudovít M. Grignion povedal : ,, Naša pani bude formovať apoštolov posledných čias.” A práve toto je poslaním Medžugoria. Vo Fatime Panna Mária žiadala aby sme sa zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu, prosila nás o modlitbu ruženca za pokoj vo svete. A Medžugorie je pokračovaním Fatimy. To znamená, že Panna Mária nás pripravuje a formuje, pripravuje nás na víťazstvo jej Nepoškvrneného Srdca.

Jednou z obáv našej Pani je rodina. ,,Posledný boj medzi vládou satana a Bohom bude o rodinu a manželstvo.” Tieto slová napísala sr. Lucia z Fatimy…  Nenachádzame sa práve teraz tam ? V poslednom boji, v boji o rodinu ?  Počiatok ľudského života je zasiahnutý, sme v apokalyptických časoch. No nebude to trvať dlho. Je to náš posledný boj!  Panna Mária nám odkazuje : ,, Drahé deti, vedzte, že satan chce zničiť vašu rodinu a preto vás žiadam, modlite sa.” Modlite sa každý deň, spoločne, doma s rodinou! Toto je zlaté posolstvo, toto je spôsob ako bude svet zachránený. 

Prečo každodenná modlitba ? Mária nám odpovedá: ,, Drahé deti, keď sa spoločne doma modlíte, Ježiš prichádza medzi vás.” Aj sám Ježiš hovorí : ,, Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene tam som ja medzi nimi.” Ak satan bude chcieť prísť do vašej rodiny a vy sa budete modliť, zastaví sa. Prečo? Pretože uvidí, že miesto je už obsadené…Kým? No predsa Ježišom. Satan uteká preč, bojí sa Ježiša, neznesie jeho prítomnosť. Ježiš ho porazil na kríži. Ak sa nemodlíte je medzi vami prázdnota a satan sa z toho teší, môže vstúpiť. Našou ochranou je modlitba. Modlime sa spoločne doma a srdcom ! Ak ste osamotení, choďte za susedom, alebo si nájdite niekoho, kto by sa s vami modlil. Modlitba v rodinách je zbraňou pre záchranu tohto sveta. Pani nám tiež hovorí, aby naša rodina bola prvou modlitebnou skupinou. ,,Modlitebné skupiny sú silné, vďaka nim pôsobí Duch Svätý na svet. Tí, ktorí patria do modlitebnej skupiny sú tí, ktorí sú otvorení pre Božiu vôľu.” Sú otvorení Božím prikázaniam, aby ich ozaj žili. V dnešnej dobe sa hovorí: ,,Ak to každý robí tak budem aj ja…”  Nie, aj keď to každý robí, to neznamená, že aj ja to musím robiť. Pretože my máme Ježiša, máme Sväté písmo, ktoré nás vedie. A ak vidím, že môj sused robí niečo inak a nesprávne, budem sa za neho modliť.

Buďme súčasťou malých skupiniek verných ľudí, ktorí sa modlia. Mnoho modliacich sa skupín vzniká práve v Medžugorí ale aj inde po celom svete. Panna Mária nám odkazuje, že : ,,V modlitebnej skupine nie je modlitba to najdôležitejšie, ale je to láska k blížnemu.” Pretože cieľom modlitby je jednota sŕdc. Práve to robí skupinu byť schopnou nasledovať Ježišovo Srdce. Aj keď v skupine nastanú nezhody, musíme odpúšťať a zachovať jednotu. Modlitebné skupiny sú pozvané, aby odvážne žili posolstvá našej Pani.

,,Ten kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti. A ten ktorý sa postí nebojí sa zlého.” 

Tieto slová nám odkazuje naša Nebeská Matka. V dnešnej dobe je veľa strachu, málo modlitby. ,, Teraz ako nikdy predtým chce satan ukázať svoju hanebnú tvár, ktorou chce zviesť čo najviac ľudí ako je to len možné na cestu smrti a hriechu. A preto, drahé deti, pomôžte môjmu Nepoškvrnenému srdcu aby zvíťazilo v tomto hriešnom svete.” Satan pracuje dni a noci aby všetko zničil. Chce zničiť duše každého z nás a aj celý svet. Všetko sa pomaly rúca, preto buďme súčasťou modlitebných skupín, buďme tí, ktorí sa modlia v rodinách. Neustále zostávajme v stave milosti, nenechávajme si hriech, pravidelne sa spovedajme, aspoň raz za mesiac. Nedajme šancu satanovi aby získal našu dušu.

Adorácia mení srdcia a životy k lepšiemu

V Garabandale Panna Mária hovorí o tom, že ideme do nových, veľkých Turíc lásky. Každý uvidí svoje svedomie, svoju dušu tak ako ju vidí Boh. Bude to takzvané osvetlenie svedomia. Niektorí ľudia toto osvetlenie zažili, videli svoju dušu a veľmi plakali. Boli to hriešnici. Vyplakali si oči a začali žiť úplne iný život. Zostaňte v stave posväcujúcej milosti za každú cenu! Taktiež zúčastňujme sa na adoráciách. Adorácia je drahokam. Majme ju pravidelne. Prečo Adorácia ? Keď prichádzame pred Ježiša, môžeme byť sami, môžeme byť unavení, ale prichádzame s dôverou a s dobrou vôľou aby sme Ježišovi robili spoločnosť. A to stačí, pretože Ježiš pôsobí. On nie je nikdy unavený, nikdy nie je vyrušovaný. On čaká na vaše srdce. Otvorme mu ho so slovami: ,,Ježiš, som tu pre teba, moje srdce je tu len pre teba, prosím, pracuj na mojom srdci.” Lúče svetla, lúče radosti, pokoja ktoré vychádzajú z hostie prídu k vám a budú pretvárať vaše srdce. A nezastavia sa len vo vašom srdci, pôjdu aj mimo a dotknú sa sŕdc mnohých ľudí vôkol vás. Pretože Ježiš je živý a úplný, celý jeho život, jeho osobnosť je ukrytá v malom kúsku bielej hostie. A on pracuje, mení nás. Pravidelná adorácia je cesta k svätosti.

V jednom meste bola vysoká miera samovrážd a otec Guston sa rozhodol práve v centre tohto mesta založiť kaplnku neustálej adorácie. O rok na to publikovali v novinách, že za rok 2005-2006 klesla miera samovrážd o viac ako 50%. To je silným dôkazom toho, aké ovocie prináša adorácia. Teda ak chceme obrátiť svet, zakladajme kaplnky s nepretržitou adoráciou. 

Modlime sa za dnešný svet, obetujme modlitby, pôst… buďme piliermi cirkvi a spoločne zachráňme svet pred satanom. Ježiš je na našej strane a Jeho strana je stranou víťazstva.

Spracovala: Soňa Jurčišinová

SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU PRE SLOVENSKÝCH DIVÁKOV PRIPRAVIL A NADABOVAL FILM (GARABANDAL: JEDINE BOH VIE) AJ DOKUMENT (NEZASTAVITEĽNÝ VODOPÁD) O GARABANDALE. Ak sa zaujímate o tieto mariánske zjavenia a chcete sa o nich dozvedieť niečo viac, kliknite sem:

DOKUMENT: Garabandal – dokumentárny film o Mariánskom zjavení v Garabandal – Nezastaviteľný vodopád – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

FILM: Garabandal: jedine Boh vie – Slovenský dohovor za rodinu (slovenskydohovorzarodinu.sk)

Podporte aktuálne projekty – KLIKNI TU: pripravujeme pre Vás

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás