Sedem rokov väzenia pre rodičov, ktorí sú proti zmene pohlavia svojich detí. Škótska vládna strana pripravuje zákon

V nasledujúcom článku môžete vidieť, ako funguje progresívne vládnutie. Chceme aj my, aby sa niečo podobné dialo na našom Slovensku? Prosím Vás, zobuďme sa! Patrónka Slovenska je sedembolestná Panna Mária. Zverme sa pod jej ochranu a chráňme naše rodiny. Pretože rodina je základnou bunkou spoločnosti a spojivo, ktoré drží rodinu pokope je modlitba. Článok je prevzatý z portálu: standard.sk.

Škótska národná strana (SNP) pripravuje legislatívu, ktorá by kriminalizovala „konverzné praktiky“. Úmysel zmeniť niekoho genderovú identitu alebo sexuálnu orientáciu navrhuje trestať až siedmimi rokmi väzenia.

Predstavte si, že sa váš desaťročný syn začne definovať ako angenitálny. Alebo manžel vyhlási, že je asexuálny. Keď synovi budete chcieť pomôcť, aby sa zbavil “túžby byť bez genitálií”, v Škótsku by vám čoskoro mohlo hroziť sedem rokov za mrežami. Rovnako by vás mohli potrestať, ak by ste sa manžela snažili presvedčiť, že má pre nedostatok sexuálnej túžby navštíviť terapeuta. 

Asexualita aj gender identita sú jednými z “charakteristík”, na ktoré sa okrem homosexuality vzťahuje návrh Škótskej národnej strany na zákaz konverzných praktík. “Máme v úmysle zahrnúť aj konverzné praktiky voči asexuálnym ľuďom,” píše sa v 86-stranovom dokumente k návrhu. 

Genderová (alebo rodová) identita môže byť v súčasnosti takmer čokoľvek. Na LGBT internetových fórach denne vznikajú nové gendre. Kategória “xenogender”, čo je “gender, ktorý nemožno obsiahnuť ľudským chápaním genderu”, v súčasnosti obsahuje 1 741 položiek. Medzi xenogendermi nájdeme aj Alzgender, čo je gender pre tých, čo trpia Alzheimerovou chorobou. 

Že gender môže byť čokoľvek, si myslia aj v Škótskej národnej strane. Dokument k návrhu SNP definuje genderovú identitu ako „osobný pocit jednotlivca, že patrí k určitému genderu alebo genderom alebo že nemá gender”. 

Sedem rokov väzenia pre rodičov, ktorí sú proti zmene pohlavia svojich detí. Škótska vládna strana pripravuje zákon 1

Konverzné praktiky a deti

Predstavitelia strany SNP za “konverzné praktiky” považujú aktivity, ktoré majú za cieľ “zmeniť alebo potlačiť” niekoho genderovú identitu alebo sexuálnu orientáciu. V dokumente k návrhu jeho autori píšu, že konverzné praktiky sa často odohrávajú v prostredí rodiny, komunity alebo v súvislosti s náboženstvom. 

Nová legislatíva by sa okrem dospelých mala vzťahovať aj na deti. Za dieťa autori dokumentu pritom považujú všetky osoby mladšie než 18 rokov. V rámci navrhovanej legislatívy by teda aj ročné dieťa mohlo byť obeťou konverznej praktiky.

V súvislosti s rodinou autori dokumentu sľubujú, že navrhovaná legislatíva nebude “kriminalizovať výkon rodičovských povinností a práv vrátane poradenstva pre deti a rozhovorov o sexuálnej orientácii a rodovej identite”. Aby sa dalo hovoriť o kriminalizácii, musel by podľa dokumentu v rodine nastať úmysel zmeniť identitu alebo orientáciu dieťaťa.

Oblečenie, chirurgia

Zatiaľ čo SNP Škótov na jednej strane upokojuje, že navrhovaná legislatíva nebude kriminalizovať bežný výkon rodičovských povinností, druhým dychom pridáva príklady, ktoré naznačujú opak.

Autori textu ako príklad konverzných praktík uvádzajú aj snahu zmeniť spôsob, akým sa človek oblieka, s kým sa stretáva alebo akým činnostiam sa venuje. Pokiaľ by sa teda dieťa obliekalo nevhodne, napríklad príliš vyzývavo, rodič by nemohol zasiahnuť, ak by jeho potomok vyhlásil, že ide o odev spojený s jeho genderovou identitou. 

V dokumente sa píše, že konverznou praktikou je aj “zabraňovanie, aby sa jednotlivec obliekal spôsobom, ktorý odráža jeho sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, stýkal sa s určitými ľuďmi alebo vykonával určité činnosti, ktoré pokladá za spojené s jeho sexuálnou orientáciou či rodovou identitou”. 

Na základe tohto príkladu by rodičia mohli byť kriminalizovaní za to, že dieťaťu zabránili stretávať sa s ľuďmi, ktorí naňho majú škodlivý vplyv. Podobná legislatíva by potenciálne predstavovala problém aj pre učiteľov alebo zamestnávateľov. Pokiaľ by zamestnanec vyhlásil, že jeho masívne umelé poprsie je súčasťou jeho genderovej identity, riskovalo by vedenie školy obvinenie z konverznej praktiky, ak by mu v nosení protéz bránilo. 

Súčasťou genderovej identity nie je iba identifikácia s genderom alebo istý štýl obliekania, ale aj užívanie hormónov opačného pohlavia alebo chirurgické zákroky na zdravých orgánoch. Pokiaľ by teda rodič bránil dieťaťu, aby si napríklad dalo chirurgicky odstrániť prsia či semenníky, mohol by sa v Škótsku stať tiež objektom kriminalizácie.

Legislatívny proces, ktorý by kriminalizoval konverzné praktiky, je v Škótsku na úplnom začiatku. Do apríla bude prebiehať konzultácia s verejnosťou. 

Škótska národná strana má v národnom parlamente väčšinu kresiel. Minulý rok však zákon o genderovom sebaurčení, ktorý v Škótskom parlamente prešiel, zrušil parlament Veľkej Británie. 

ZDROJ: Štandard – Sedem rokov väzenia pre rodičov, ktorí sú proti zmene pohlavia svojich detí. Škótska vládna strana pripravuje zákon (standard.sk)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás