Posolstvo Panny Márie z MODREJ knihy

  1. januára 1979

Prvé znamenie: zmätok

„Najmilší synovia, uchýľte sa do môjho Nepoškvrneného Srdca! Kristovmu slávnemu kráľovstvu bude predchádzať veľké utrpenie, ktorým bude očistená Cirkev i svet a ktoré ich privedie k úplnej obnove.

Ježiš už začal svoje milosrdné dielo obnovy s Cirkvou, svojou nevestou. Rôzne znamenia vám ukazujú, že pre Cirkev prišiel čas obnovy: prvé z nich je zmätok, ktorý v nej vládne. Toto je naozaj doba najväčšieho zmätku.

Zmätok sa rozšíril vo vnútri Cirkvi, kde sa všetko prevracia na poli dogmatiky, liturgie a disciplíny. Sú to pravdy zjavené mojím Synom a raz navždy definované Cirkvou, jej Božskou a neomylnou autoritou.

Tieto pravdy sú nezmeniteľné, ako je nezmeniteľná Božia pravda sama. Mnohé z nich tvoria časť skutočných a vlastných tajomstiev, pretože ich ľudský rozum nechápe a nikdy pochopiť nemôže. Človek ich musí prijať s pokorou a pomocou úkonu púhej viery a pevnej dôvery v Boha, ktorý ich zjavil a predkladá ich ľuďom všetkých dôb prostredníctvom učiteľského úradu Cirkvi.

Teraz sa však rozšírila nebezpečná tendencia chcieť preniknúť a pochopiť všetko – i tajomstvo – a ide to tak ďaleko, že sa prijíma len tá časť pravdy, ktorú možno ľudským rozumom pochopiť. Je tu snaha odhaliť i tajomstvo samého Boha.

Odmieta sa tá pravda, ktorú rozum nechápe. Chcú rozumársky prekladať celú zjavenú pravdu v klamnej nádeji urobiť ju všetkým prístupnou. Tak sa kazí pravda bludom. Blud sa šíri najnebezpečnejším spôsobom, totiž ako nová metóda, prispôsobená pomôcť pochopiť pravdu; a končí to podvrátením samotných právd, ktoré sú základom katolíckej viery.

Nepopierajú sa otvorene, ale prijímajú sa dvojzmyselným spôsobom a tak sa prichádza v náuke k najnebezpečnejším kompromisom, aké kedy boli. Nakoniec sa ešte hovorí a diskutuje, ale už sa neverí a tma bludu sa šíri.

Zmätok, ktorý sa chce zmocniť vlády vo vnútri Cirkvi a podkopať jej pravdy, je prvým znamením, ktoré vám s istotou ukazuje, že pre ňu nastala doba očisty.

Cirkev je skutočne Kristus, ktorý žije mysticky medzi vami. Kristus je Pravda. Cirkev musí preto stále žiariť svetlom Krista, ktorý je Pravda.

Avšak teraz sa jej nepriateľovi podarilo svojím podvodným a ľstivým úsilím zahaliť jej vnútro veľkou temnotou. Dnes je Cirkev zatemnená satanovým dymom.

Satan predovšetkým zatemnil rozum a myslenie mnohých mojich synov tým, že ich zviedol pýchou a domýšľavosťou a nimi zatemnil Cirkev. Vy, najmilší synovia nebeskej Matky, vy, apoštoli môjho Nepoškvrneného Srdca, dnes ste volaní bojovať slovom a príkladom, aby všetci stále viac prijímali pravdu. Tak svetlo premôže temnotu zmätku.

Preto musíte do písmena žiť evanjelium môjho Syna Ježiša. Musíte byť jedine žitým evanjeliom. Potom musíte všetkým hlásať dôrazne a statočne evanjelium, ktoré žijete. Vaše slovo bude mať silu Ducha Svätého, ktorý vás naplní a svetlo múdrosti, ktoré vám dáva nebeská Matka.

ZDROJ: modrá kniha don Gobi

Posolstvo Panny Márie z MODREJ knihy 1

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás