Pokorná prosba mojim spolubratom kňazom pre radosť Sedembolestnej Matky, Matky kňazov

kňaz sdzr eucharistia omša

O. Ivan Barus: POKORNÁ PROSBA MOJÍM SPOLUBRATOM KŇAZOM PRE RADOSŤ SEDEMBOLESTNEJ MATKY, MATKY KŇAZOV

1. Pán nám dal účasť na JEHO svätom kňazstve. Sme JEHO majetkom. Patríme JEMU. On prelial na kríži svoju predrahú Krv a podstúpil tie najbolestnejšie muky. Urobil to preto, aby duše mali život, a aby ho mali v hojnosti.

2. Dnes vidíme, že je mnoho faktorov, ktoré tento Boží život v dušiach chcú vyhasiť. Je to STRACH, BEZNÁDEJ, FRUSTRÁCIA, POKUŠENIA, DIABOL, ZLOSŤ A NENÁVISŤ, ROZDELENIE, STIGMATIZOVANIE NIEKOHO, CHOROBA, NÁKAZA, SMRŤ atď.

3. My sme dostali od Pána Ježiša Krista najväčšiu moc. Jeho to jeho moc, ktorej sme správcami a služobníkmi. A práve táto moc musí byť použitá aj v TEJTO dobe. Keď začína byť ťažšie a bude ešte ťažšie, musí prísť pomoc od tých, ktorým bol zverený poklad kňazstva Najvyššieho a Večného kňaza PJK a dostali sme pomazané ruky.

4. Milí spolubratia kňazi, pokorne vás prosím, aby sme sa zjednotili v kňazskom požehnaní vždy o 12:00 a 00:00, kto ako bude môcť a žehnali celú našu vlasť, žehnali veľmi intenzívne, žehnali s veľkou vierou i dôverou v pôsobenie Božej moci.- Žehnali, aby boli démoni akéhokoľvek druhu a spôsobu zahnaní späť do pekla.- Žehnali, aby sme mali svetlo rozlišovania svetla od temnoty, svetlo rozlišovania podľa prirodzeného zákona a zdravého „sedliackeho rozumu“.- Žehnali na obrátenie sŕdc a myslí k Pánovi.- Žehnali proti nákaze vírusmi.- Žehnali zomierajúcich v tomto dni, tejto noci…- Žehnali proti nepokojom a rozvratu spoločnosti.- Žehnali, aby nám Pán neustále daroval tie základné potreby pre každodenný život.- Žehnali na diaľku tých, ktorí najviac potrebujú milosrdenstvo Božie a pomoc pre dušu i telo.- Žehnali i ľudí, ktorí sa nachádzajú v mimoriadnej potrebe tejto milosti.- ŽEHNALI AJ TÝCH, KTORÍ SÚ NA VYŠŠÍCH POSTOCH, ABY SVOJE ROZHODNUTIA KONALI POD VPLYVOM DUCHA SVATÉHO A ABY KRÁĽOVSTVO TEMNOTY NEPANOVALO NAD NIMI.

5. Aj keby si nebol kňazom a nemal sviatosť služobného kňazstva, skús povzbudiť aspoň jedného kňaza k tomu, aby začal udeľovať požehnanie pre súčasnú situáciu v našej krajine.

Sila kňazského požehnania je tak veľká, že si ani nevieme predstaviť jej dôsledky, hovorí Pán Ježiš ctihodnej Terézii Neumanovej.

Nech nás inšpirujú slová, ktoré povedal Ježiš Terézii Neumanovej, stigmatizovanej Nemke, ktorá žila iba z Eucharistie „Drahá dcéra, chcem ťa naučiť, aby si s vrúcnosťou prijímala moje požehnanie. Snaž sa pochopiť, že keď prijímaš požehnanie môjho kňaza, deje sa čosi veľkého. Požehnanie je záplava mojej Božskej Svätosti. Otvor svoju dušu a dovoľ, aby sa stala svätou skrz moje požehnanie. Je to nebeská rosa pre dušu, cez ktorú všetko čo sa udeje, môže byť užitočné. Cez silu požehnania som dal kňazom moc otvoriť poklad môjho Srdca a vyliať dážď milostí na duše. Keď kňaz požehnáva, to Ja dávam požehnanie. Vtedy plynie nekonečný prúd milostí z môjho Najsvätejšieho Srdca k duši, až kým ju úplne nenaplní. Maj vždy otvorené srdce, aby si nestratila dobrodenie požehnania. Skrz moje požehnanie dostávaš milosť lásky a pomoci pre dušu a pre telo. Moje sväté požehnanie zahŕňa v sebe všetku pomoc, ktorá je potrebná pre ľudstvo. Cez neho dostávaš silu a túžbu hľadať dobro, vyhýbať sa zlu, tešiť sa z ochrany mojich detí proti mocnostiam tmy. Je to veľké vyznamenanie, keď ti je udeľované požehnanie. Nemôžeš dostatočne pochopiť, koľko milosrdenstva cez neho dostávaš. Dbaj o to, aby si nikdy neprijímala požehnanie povrchne, alebo v roztržitosti, ale s celou a úplnou pozornosťou. Pred prijatím požehnania si chudobná, po jeho prijatí si bohatá. Zarmucuje ma, že požehnanie Cirkvi je tak málo cenené a len zriedka prijímané. Dobrá vôľa je cez neho posilňovaná, podujatia dostanú moju osobitnú starostlivosť, slabosť je prekonávaná mojou silou. Myšlienky sú zduchovnené, a všetky zlé vplyvy neutralizované. Moje požehnanie dostalo odo Mňa bezhraničnú silu: táto pochádza z nekonečnej lásky môjho Najsvätejšieho Srdca. Čím väčšia je horlivosť s akou je moje požehnanie dávané a prijímané, tým väčší je jeho účinok. Či ide o požehnanie dieťaťa, alebo o požehnanie celého sveta, požehnanie má väčšiu hodnotu ako tisíc svetov. Uvažuj, že Boh je nesmierny, nesmierne veľký. Aké malé sú veci v porovnaní s Ním! Je to rovnaké, či požehnanie príjme iba jeden človek, alebo mnohí. Na tom nezáleží, lebo Ja dávam každému podľa miery jeho viery. A pretože som nekonečne bohatý, je vám dávané bez miery. Tvoja nádej nikdy nie je príliš veľká, všetko prekoná i tie tvoje najhlbšie očakávania! Dcéra moja, chráň kňaza, ktorý udeľuje požehnanie. Vysoko si váž požehnané veci, tak sa budeš páčiť Mne, tvojmu Bohu. Zakaždým keď si prijala požehnanie, si užšie spojená so Mnou, opäť posvätená, uzdravená a chránená láskou môjho Najsvätejšieho Srdca. Často držím v skrytosti účinky môjho požehnania, aby boli známe iba vo večnosti. Často sa zdá, že požehnanie nemá účinok, avšak jeho vplyv je zázračný. Aj účinky zdanlivo neúrodné, sú dobrodením, dosiahnutým cez sväté požehnanie. Toto sú tajomstvá mojej Prozreteľnosti, ktoré nechcem zverejňovať. Moje požehnania mnohokrát plodia účinky duši neznáme. Maj preto veľkú dôveru v toto vyliatie môjho Srdca a vážne rozmýšľaj o tejto láskavosti (ktorej zdanlivé účinky sú pred tebou skryté).Prijímaj sväté požehnanie s úprimným srdcom, lebo jeho milosti vojdú iba do poníženého srdca! Prijímaj ho s ochotou a s úmyslom stať sa lepšou. Vtedy prenikne do hĺbky tvojho srdca a splodí svoje účinky. Buď dcérou požehnania a vtedy ty sama budeš požehnaním pre iných.“ (zdroj: modlitba.sk)

podporte nás sdzr

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás