Peter Dufka SJ: Mystika Ježišovho Srdca – sv. Margita Mária Alacoque

Mesiac jún je zasvätený úcte k Božskému srdcu Pána Ježiša. Zjavenia Božského srdca sv. Margite Márii Alacoque nám priblíži o. Peter Dufka SJ, jezuita pôsobiaci ako pro - rektor Pápežského kolégia vo Vatikáne.

Sv. Margita Mária Alacoque

Táto panna z rehole Navštívenia  mala v rokoch 1673 – 1675 osobitné zjavenia. Medzi rôznymi mystickými zážitkami a videniami sú tri najdôležitejšie, ktoré odovzdala celému ľudstvu.

1.     Božské Srdce je plné lásky k ľuďom.

2.     Túži po láske človeka –  chce byť milované.

3.     Ustanovenie osobitného sviatku Božského Srdca Ježišovho.

Skúsme sa v krátkosti pozastaviť pri týchto troch zjaveniach svätej Margity Márie Alacoque s vedomím toho, že ide o zjavenia mystického charakteru, zjavenia, ktoré sú zahalené tajomstvom a nie každý porozumie ich obsahu. V tejto súvislosti je užitočné pripomenúť zásadu Teofána Zatvorníka, ktorý často pripomínal: „Len podobný rozumie podobnému,“ a dodáva: „Hudobníci rozumejú hudobníkom a aj poľnohospodári si navzájom rozumejú, pretože majú spoločný objekt záujmu.“ Často majú i osobitný jazyk, ktorému rozumejú iba oni.

I skutočnosti mystického charakteru, ktoré nás presahujú, si vyžadujú osobitnú skúsenosť. Kto nezažil aspoň minimálny dotyk milujúceho Boha, neporozumie nič z toho, čo nám zanechala táto mystička. Je užitočné pripomenúť i to, čo znamenalo poznanie pre Semitov. Pri poznaní išlo vždy o niečo konkrétne, a nie o intelektuálne alebo abstraktné poznanie ako u Grékov. Poznať Boha znamenalo mať s ním skúsenosť. Poznať iného človeka znamenalo predovšetkým zažiť ho v konkrétnych situáciách. Preto i mystické zážitky sv. Margity Márie Alacoque sú bližšie človeku, ktorý má aspoň minimálne skúsenosti s duchovným životom. Skúsme si teraz bližšie všimnúť prvé z jej troch najdôležitejších mystických zjavení.

Peter Dufka SJ: Mystika Ježišovho Srdca - sv. Margita Mária Alacoque 1
Sv. Margita Mária Alacoque

Božské srdce – zjavenia

1. Božské Srdce je plné lásky k ľuďom. Niektorí autori uvažujú nad tým, ako Boh miluje nás ľudí, a uvádzajú tri charakteristické vlastnosti tejto lásky. Prvou z nich je láska, ktorá nerobí rozdiely. I keď z dejín izraelského národa jasne vyplýva, že Boh má svoj vyvolený ľud, a v synoptických evanjeliách apoštol Ján vystupuje ako ten, ktorého Ježiš osobitne miloval, predsa jeho láska nerobí rozdiely. Veď on je Boh, ktorý dáva vychádzať slnku nad dobrých i zlých a svoj dážď posiela na spravodlivých i nespravodlivých. Láska Božského Srdca Ježišovho sa takto dotýka každého človeka a nerobí rozdiely.

Druhou charakteristikou jeho lásky je to, že nič za to neočakáva. Jeho láska je  bezpodmienečná. Medzi ľuďmi je bežný takmer obchodný vzťah lásky. Ja urobím niečo pre teba, ale očakávam za to vďačnosť, naviazanosť, ba neraz i závislosť.  Láska Božského Srdca Ježišovho nekladie podmienky. Jeho láska  sprevádza každého človeka i napriek tomu, že sa od neho vzďaľuje. Niečo z takejto lásky vedia dávať rodičia. Nech sa ich deti akokoľvek správajú, neprestávajú ich nosiť vo svojom srdci.  

Treťou charakteristikou jeho lásky je sloboda. Nikoho nenúti zachytávať, vnímať jeho lásku a odpovedať na ňu. Je to len jemná, rešpektujúca ponuka. Všade tam, kde sa objaví nátlak a kontrola, skutočná láska zomiera. Preto nás jeho láska k ničomu nenúti.    

2. Druhým z mystických zjavení Margity Márie Alacoque je poznanie toho,že Božské Srdce Ježišovo trpí, pretože nie je milované. Tu si viacerí teológovia kladú otázku, ako môže Boh, ktorý je dokonalý a nič mu nechýba, túžiť po láske svojich stvorení, po láske človeka? I to je jedno z mystických tajomstiev, ku ktorému nie je ľahký prístup. Priblíži nám ho tajomstvo vtelenia. Boh sa v Ježišovi stal človekom a stal sa závislý na viacerých potrebách tak, ako každý z nás.

Vtelenie Boha v Ježišovi Kristovi znamená vstup do sveta závislostí. Stal sa jedným z nás a mal také isté potreby ako my. To isté však platí i o vzťahu lásky. Ten, ktorý sa zamiluje, do istej miery začína byť ustarostený a závislý na tom druhom. Či nájde rezonanciu v jeho srdci, či sa naň pozrel, či naň myslí, či mu zavolá. A toto je niečo, čo Božské Srdce Ježišovo prežíva voči nám. Akoby bolo ustarostené, aby sme ho nestratili, neprestali sa na naň pozerať a myslieť na neho. Chce našu lásku do takej miery, že stále vytvára príležitosti na stretnutia a nové pozvania. Je ako zamilovaný mladík, ktorý hľadá príležitosti na nové stretnutia, aby mohol zostať v prítomnosti milovanej osoby. 

Táto „iniciatíva” zo strany Boha úzko súvisí s prirodzenou tendenciou človeka. Každý človek od raného detstva potrebuje byť milovaný. Ak nemá rodičov, ktorí si ho k sebe občas privinú, nevyvinie sa normálne. Citový rozvoj dieťaťa sa zablokuje. Táto potreba milovanej osoby sa však s vekom nezmenšuje. I dospelý človek pociťuje túto potrebu a verí, že mu nebude chýbať ani po smrti. Na múroch egyptských hrobov sa našli nápisy, ktoré hovoria o tom, že mŕtvy sa po smrti opäť stane dieťaťom, aby zažíval starostlivosť otca a matky. Stať sa dieťaťom, byť obklopený starostlivosťou otca a matky je všeobecná ľudská túžba, ktorá úzko korešponduje s mystickým zjavením Margity Márie Alacoque. 

3. Treťou požiadavkou Božského Srdca Ježišovho bolo to, aby sa ustanovil osobitný sviatok na šírenie tejto úcty. Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pre celú Cirkev ustanovil pápež Pius IX. v roku 1856. O 33 rokov neskôr Pápež Lev XIII. povýšil tento sviatok na stupeň 1. triedy a zároveň schválil litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

Pripomeňme si na záver niektoré z prísľubov pre tých, ktorí budú prechovávať úctu k Božskému Srdcu Ježišovmu:

1.     Zažijú  pokoj v rodinách.

2.     Zakúsia potechu vo všetkých protivenstvách.

3.     Okúsia požehnanie vo  všetkých podujatiach.

4.     Sľubujem tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, že im dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti.

Milí priatelia, toto sú prisľúbenia samotného Ježiša, zjavené svätej Margite Márii Alacoque, ku ktorým sv. Ján Pavol II. dodáva:

„Vyzývam vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské Srdce Ježišovo a často opakovať najmä v tomto mesiaci júni: Najsvätejšie Srdce Ježišovo, v teba dôverujem.“

ThDr. PaedDr. Mgr. art. Peter Dufka, PhD, SJ (* 8. november 1963Handlová) je slovenský rímskokatolícky kňaz – jezuita, profesor Pápežského orientálneho inštitútu v Ríme, spolupracovník Rádia Vatikán, pro-rektor Pápežského kolégia Russicum v Ríme.

Peter Dufka SJ: Mystika Ježišovho Srdca - sv. Margita Mária Alacoque 2

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás