Páter Pio o Božej matke a ruženci

Oddanosť Pátra Pia k Panne Márii bola zakorenená v pravde, že Ježiš takúto oddanosť konkrétne chce. Ježiš sa rozhodol prísť na Zem cez Máriu. Podobne sa Ježiš rozhodol, že k nemu prichádzame cez ňu; pretože jej duša zvelebuje Pána. Ako učí Písmo:„Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno“ Lukáš‬ ‭1, 46-49‬ ‭SSV‬‬
Písmo nám dáva jasné proroctvo o oddanosti, ktorú „všetky generácie“ kresťanov (katolíkov) dajú Matke Božej. Používa dokonca aj to slovo, ktoré sa používa v Pozdravení Márie, ktoré sa modlia katolíci: „Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.
Páter Pio tomu všetkému rozumel. Páter Pio mnohokrát povedal: „Prial by som si, aby som mal taký hlasný hlas, aby povedal všetkým hriešnikom sveta, aby milovali Máriu. Je oceánom, cez ktorý musí človek cestovať, aby sa dostal k Ježišovi.“ Nad dverami Pátra Pia boli slová. : “Mária je dôvod všetkej mojej nádeje.”
Páter Pio sa vyslovoval o ružencovi ako o „zbrani“ a dôrazne odporúčal: „Modlite sa ruženec a modlite sa ho vždy, kedy len môžete.“ Jedna osoba vydáva svedectvo: „Vždy sme ho videli so ružencom v ruke – v kláštore, na chodbách, na schodoch, v sakristii, v kostole, dokonca aj v krátkom intervale, keď išiel do a vychádzal zo spovednice.” Ďalšia osoba dodáva: „Keď na konci už s nami nevládal hovoriť, povedali sme mu naše prosby. Požiadali sme o pomoc. A urobil len to, že nám vždy ukázal ruženec.”

Keď už hovoríme o Panne Márii, Páter Pio povedal:Každá milosť prechádza …

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Comments are closed.

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás