Pápež František: Gender ideológia je dnes najškaredším nebezpečenstvom

Vatikán 1. marca (VaticanNews) Vymazávať rozdiely medzi mužom a ženou znamená vymazávať ľudskosť. O tom hovoril pápež František vo Vatikáne v piatok 1. marca pri stretnutí s účastníkmi sympózia s názvom Muž-žena obraz Boha. Pre antropológiu povolaní.  Podujatie organizuje Centrum pre antropologický výskum povolaní, v ktorom sa angažuje aj kardinál Marc Ouellet, emeritný prefekt Dikastéria pre biskupov.

Svätý Otec je ešte nachladnutý a má slabý hlas, preto zaňho príhovor prečítal jeho spolupracovník. Pápež František však na úvod pridal zopár spontánnych myšlienok:

„Chcel by som zdôrazniť jednu vec: je veľmi dôležité, aby došlo k tomuto stretnutiu, k stretnutiu medzi mužmi a ženami, pretože dnes je najškaredším nebezpečenstvom gender ideológia, ktorá stiera odlišnosti. Požiadal som, aby sa robili štúdie o tejto nepeknej ideológii našej doby, ktorá maže odlišnosti a robí všetko rovnakým. Vymazávať rozdiel znamená vymazávať ľudskosť. Naopak, muž a žena stoja v plodnom „napätí“.

Spomínam si, že som čítal román zo začiatku dvadsiateho storočia Pán sveta (The Lord of the World), ktorý napísal syn canterburského arcibiskupa [Robert Hugh Benson]. Román hovorí o futurizme a je prorocký, pretože poukazuje na túto tendenciu zotrieť všetky rozdiely. Je zaujímavé si ho prečítať – ak máte čas, urobte tak, pretože sú tam tieto problémy dneška; ten človek bol prorok.“

Cieľom spomínaného sympózia je oceniť antropologickú dimenziu každého povolania. Potrebujeme „znovuobjaviť celú krásu každého povolania“ – „samotný človek je povolanie“, pripomína v prečítanom príhovore pápež a dodáva:

„Ja existujem a žijem vo vzťahu k tomu, kto ma stvoril, vo vzťahu k realite, ktorá ma presahuje, vo vzťahu k iným a k svetu okolo mňa, v súvislosti s ktorými som povolaný prijať špecifické a osobné poslanie s radosťou a zodpovednosťou“, konštatuje Petrov nástupca a pripomína, že každý je povolaný deliť sa o svoj život a dary s druhými pre spoločné dobro.

Pápež tiež poukazuje na skutočnosť, že v súčasnosti existuje „riziko zúženia človeka iba na jeho materiálne potreby alebo na jeho základné požiadavky, akoby bol predmetom bez svedomia a vôle, ktorý je jednoducho ťahaný životom ako súčasť mechanickej mašinérie. Naopak, muž a žena sú stvorení Bohom a sú obrazom Stvoriteľa, to znamená, že v sebe nesú túžbu po večnosti a šťastí, ktorú do ich sŕdc zasial sám Boh a ktorú sú povolaní realizovať prostredníctvom konkrétneho povolania.“

„Preto v nás prebýva zdravé vnútorné napätie, ktoré nikdy nesmieme potlačiť“, konštatuje pápež pričom vysvetľuje:

„Sme povolaní k šťastiu, k plnosti života, k niečomu veľkému, k čomu nás Boh určil. Život každého z nás, nikoho nevynímajúc, nie je náhodou na ceste; to, že sme na svete nie je len plodom náhody, ale sme súčasťou plánu lásky a sme pozvaní vyjsť zo seba a uskutočniť ho, pre seba i pre druhých.“

„Každý z nás je povolaný ponúknuť vlastný príspevok k zlepšeniu sveta a formovaniu spoločnosti“. Každý z nás, každý pokrstený, je jednou misiou, pripomína pápež v príhovore. Ako ďalej zdôrazňuje vedcom, je dôležité, aby sa aj vďaka ich „príspevku rozvíjala stále účinnejšia vzájomná výmena medzi rôznymi povolaniami, aby … prispievali k plodeniu nádeje vo svete, nad ktorým sa vznáša ťažká skúsenosť smrti. Plodenie tejto nádeje, stavanie sa do služby Božieho kráľovstva pre budovanie otvoreného a bratského sveta je úlohou, ktorá je zverená každej žene a mužovi našej doby.“

Svätý Otec napokon napokon spontánne dodal:

„Duch Svätý od nás žiada jednu dôležitú vec: vernosť. Vernosť je však na ceste a vernosť nás často vedie k riskovaniu. „Múzejná vernosť“ nie je vernosťou. Napredujte s odvahou rozlišovať a riskovať pri hľadaní Božej vôle. Prajem vám všetko dobré. Majte odvahu a napredujte bez toho, aby ste stratili zmysel pre humor!“

Zuzana Klimanová – VaticanNews

ZDROJ: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20240301025

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás