PANE, NAUČ NÁS MODLIŤ SA

Alícia Lenczewska vo svojom duchovnom denníku spísala Ježišove slová, ktoré nás vedú k pochopeniu významu jednotlivých veršov modlitby Otče náš. Stojí za to sa nad nimi zamyslieť:

Alícia: Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Ježiš: Nebo je všade, kde som ja. Kto ma našiel a žije so mnou, je už v nebi.

Alícia: Posväť sa tvoje meno, príď kráľovstvo tvoje…

Ježiš: Prichádzam a znamenia sú viditeľné. A okrem toho, každý človek má vo svojom srdci semienko môjho kráľovstva. Ak bude chcieť, kráľovstvo bude v ňom.

Alícia: Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak aj na zemi…

Ježiš: Všetko, čo existuje, je čin mojej vôle – trvalý. Je tragickým nezmyslom prehliadať to a brániť sa tomu.

Alícia: Chlieb náš každodenný daj nám dnes…

Ježiš: Existuje len dnes, hoci ľudia žijú v čase. Podporujem ich životy. Dávam to, čo je potrebné pre túto existenciu. Ak sú nenásytní – vzdiaľujú sa odo Mňa. To ma mrzí a ľutujem ich pre ich krátkozrakosť.

Alícia: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom…

Ježiš: Presne tak! Odpúšťate im? Prísne súdite ostatných bez toho, aby ste o nich niečo vedeli. V skutočnosti neviete takmer nič o svojich vlastných dušiach, tým menej o duši inej. Súdite podľa svojich činov, a najčastejšie z hľadiska vlastného prospechu.

Je to správna miera? Ste oprávnení postaviť sa ako sudcovia – nad ostatných?

Alícia: A neuveď nás do pokušenia…

Ježiš: Väčšinu času sa vystavujete pokušeniu. A potom, keď dôjde k tragédii, kričíte o pomoc. Alebo sa dokonca sťažujete, že pomoc nie je okamžite k dispozícii. A keď vás dostanem z jedného pádu, starostlivo zorganizujete ďalší.

Ak pripúšťam pokušenia, robím to preto, aby som vás naučil schopnosti odolávať. Je to ako ochranné očkovanie: ak si telo vytvorí protilátky už po malej dávke, vyššia dávka mu neuškodí.

Celý život je skúška, ktorou musíte prejsť. Skúšky sú kroky, po ktorých stúpate. Každý krok je prispôsobený vašim schopnostiam, hoci si to vyžaduje úsilie.

Čím viac úsilia to vyžaduje, tým viac môžete očakávať.

Buďte radi, že cesta je strmá. Je skratkou, aby ste sa dostali vyššie za čas, ktorý máte. Keď to bude veľmi strmé a zavoláte – prídem a podám pomocnú ruku.

Alícia: Ale zbav nás zlého…

Ježiš: Chcieť byť so mnou – je už spása. Kde som Ja, tam nie je zlo. Kde je Svetlo, tam nie je tma.

Amen.

🙏 Všetko, čo robíme svojím srdcom, mysľou alebo rukami, sa musí začínať modlitbou, končiť modlitbou a byť ponorené v modlitbe, ak to má mať zmysel a hodnotu. A aká bude modlitba, taký bude aj život. Taký bude stav tvojej duše a tela, také budú tvoje skutky a taký z nich bude úžitok pri budovaní Božieho kráľovstva v ľudských dušiach a pri záchrane tých, čo hynú vo svojich hriechoch.

✍️ Alícia Lenczewska spísala Ježišove slová do dvoch denníkov. Po jej smrti sa denníky dostali do rúk arcibiskupa Andrzeja Dzięgu, ktorý zriadil teologickú komisiu, ktorá preskúmala ich obsah a zhodnotila ho vo svetle učenia Cirkvi. Názor teológov bol jednoznačne pozitívny. Teologická a duchovná hĺbka týchto textov čitateľa nadchne. Ich obsah posilňuje vieru, dáva odpovede na najťažšie otázky a môže byť sprievodcom na ceste duchovného rastu.

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás