Pán Ježiš vysvetľuje, čím je Eucharistia

Tieto poučenia pochádzajú z textov poľskej mystičky Alice Lenczewskej, obdarenej mystickým darom rozhovorov s Pánom Ježišom. Na odporúčanie arcibiskupa Andrzeja Dzięgu texty preskúmala teologická komisia a uznala, že sa zhodujú s náukou Cirkvi.

Čím je Eucharistia?

† Eucharistia je vzorom postoja voči druhému človeku. A zároveň je to dar Lásky, na ktorý je možné odpovedať iba vďačnosťou a láskou.

Čím je Hostia?

† Ľuďom, ktorí vo Mňa veria, som dal znamenie, aby som im uľahčil stretnutie so Mnou. V tom znamení som Ja, prichádzam, keď volajú. Musia veriť, aj keď nevidia. Aj keď sa ukrývam v podobe chleba a vína.

– Prečo?

† Skúška života sa opiera o vieru. Treba veriť môjmu Slovu, hoci oko nevidí a ucho nepočuje. Viera musí byť väčšia ako možnosti tela a zmyslov. Musí ich prekračovať, vtedy je skutočne vierou. Na takejto sa dá stavať. Okrem toho je potrebné prijať ľudskú malosť, nedokonalosť, neschopnosť. Telo obmedzuje – nedovoľuje vnímanie a poznávanie Pravdy. Pravdu môžem vyjaviť iba Ja prostredníctvom svojej milosti. Čím viac dôvery – tým väčšia milosť. Pravda sa dá nájsť rozumom, ale ešte viac srdcom. Keď budeš túžiť a dôverovať, prídem a otvorím oči tvojej duše. Vtedy dôjdeš k poznaniu a tvoje srdce bude uchvátené.

Čo sa deje pri premieňaní?

† Prichádzam obklopený anjelmi, vo chvále svojho Otca, a svoje Telo pokladám na obetný oltár. Tak, ako som predpovedal počas poslednej večere a ako som urobil na Golgote. Pokladám ho v blízkosti ľudí a túžim, aby spoločne s Mojou obeťou položili na oltár svoje srdcia – svoj osud. Túžim, aby som tam nebol sám, ako na Golgote. Tak často stoja a pozerajú sa. Tak často kňaz trhá moje Telo s ľahostajnosťou Rimana, ktorý Ma pribíjal na kríž. Povedz im, aby Mi nepôsobili bolesť svojou ľahostajnosťou. Aby sa Ma dotýkali svojim zrakom a svojimi rukami s väčšou jemnosťou a porozumením. Ja sa pre nich stále dávam na oltár Golgoty. Všetko to vidím a všetko cítim.

Čím je sväté prijímanie?

† Uctievaním, ktoré Otcovi obetujem v tvojom srdci, v tvojej duši. Musíš sa tohto uctievania zúčastniť s plným vedomím, máš sa pripojiť so svojou obeťou k mojej. S celou svojou mocou a zo všetkých síl. Takto prijatá Najsvätejšia sviatosť je spoločenstvo so Mnou v Obeti a uctievaní Boha Otca – premieňa dušu a dáva Moju silu.

S akým postojom prijímať v čase Najsvätejšiu sviatosť?

† Poznávať Ma a dotýkať sa Ma je ​​možné srdcom milujúcim a dôverujúcim – srdcom dieťaťa. (…) Nech ťa nezaujíma kňaz, ktorý koná moju Obeť. Nepozoruj ho, nehodnoť. Nevyberaj si Obeť, ktorú koná tvoj obľúbený kňaz. Nechoď tam kvôli nemu. Prichádzaj len kvôli Mne – kvôli uskutočneniu svojho daru na oltári a kvôli prijatiu môjho Daru v prijímaní. Zotrvávaj vo Mne a buď nežná. Vynahrádzaj Mi vyprahnutosť mojich vyvolených. 

Počas nedieľ zažívam mnoho pokorení, keď sa Ma moji vyvolení dotýkajú so zatvrdnutým srdcom a tak konajú Obeť svätej omše. Vynahradzuj Mi ich chlad a vnútornú prázdnotu, s akou ku Mne pristupujú. Podávaj Mi sladký nápoj svojej lásky, aby som necítil ocot zmiešaný so žlčou, ktorý Mi veľa z nich podáva na pitie. Žíznim po láske svojich detí a stále volám z obetného stola: Žíznim. Túžim po vašich srdciach, aby som ich naplnil svojou Láskou. Túžim po čistých srdciach, aby v nich bola iba moja Láska.

Autor: Masima

ZDROJ: Pán Ježiš vysvetľuje, čím je Eucharistia (doverujem-a-verim.blogspot.com)

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

[simpay id="9867"]
[simpay id="9877"]
[simpay id="9880"]
[simpay id="9882"]
[simpay id="9893"]
[simpay id="9896"]

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás