Ostro odmietame materiály k sexuálnej výchove. Slovenskí biskupi považujú nové učebnice za nevhodné a perverzné

Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie, ktoré „ostro odmieta také učebné materiály k sexuálnej výchove, ktoré sú nevhodné a veku neprimerané svojím obsahom, obrázkami a kvalitou“.

Konferencia biskupov Slovenska na svojom plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 6. a 7. marca v Badíne, zareagovala na sťažnosti o učebných materiáloch o sexuálnej výchove. Biskupi vydali vyhlásenie, v ktorom ostro odmietajú „také učebné materiály k sexuálnej výchove, ktoré sú nevhodné a veku neprimerané svojím obsahom, obrázkami a kvalitou“.

Ide konkrétne o pracovný zošit s názvom Partnerská a sexuálna výchova, ktorý vydal Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied. A tiež učebnicu s názvom Vzťahová a sexuálna výchova 2, ktorú vydalo vydavateľstvo Raabe v spolupráci s občianskym združením Intymyta. Tá pritom donedávna niesla názov Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Kritici obe učebnice obviňujú z jednostrannej ideologizácie, sexualizácie detí a použitia nevhodných nielen vizuálnych, ale aj obsahových materiálov. „Učebnica podľa mňa nespĺňa nároky hodnotovo vyváženého prístupu, v ktorom by sexuálna výchova bola ponorená do kontextu pedagogicky a eticky citlivého nastavenia,“ uviedol na margo materiálov Andrej Rajský, predseda Komisie pre vzdelávaciu oblasť človek a spoločnosť na ministerstve školstva. Pod túto komisiu patrí aj sexuálna výchova.

„V uvedenej učebnici sa za hlavnú normu považuje bezpečnosť, chápaná ako bezpečnosť pred zneužitím, pohlavnými chorobami a otehotnením. Napríklad masturbácia sa v nej nepovažuje za morálny problém, prvý sex je opísaný spôsobom, ktorý žiakov v podstate vábi vyskúšať si ho,“ povedal v rozhovore pre Štandard Rajský.

Pracovný zošit, ktorý vypracovali pracovníčky SAV bol súčasťou projektu APVV, v rámci ktorého získal Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV viac ako 211-tisíc eur.

Vyhlásenie Konferencia biskupov Slovenska prináša Štandard v plnom znení:

Kresťanská antropológia vidí v biologickej pohlavnosti muža a ženy jednu zo základných zložiek osobnosti, spôsobu jej bytia, prejavovania sa, komunikovania s druhými, cítenia, vyjadrovania a prežívania ľudskej lásky ako daru. Odmietame nesprávny pohľad na človeka, ktorý spochybňuje pohlavnú identitu jednotlivca, a uisťujeme žiakov, rodičov i učiteľov katolíckych škôl, že tieto inštitúcie budú vždy bezpečným priestorom, v ktorom nebudú žiaci ohrozovaní novodobými ideológiami. „Od pohlavia sa totiž odvíjajú základné charakteristiky ľudskej osoby, ktoré v biologickej, psychologickej a duchovnej rovine z nej robia muža alebo ženu, a tým veľmi podmieňujú jej postupné dozrievanie a jej začlenenie do spoločnosti. Preto výchova musí zohľadňovať celú osobu a vyžaduje si citlivú integráciu biologických, psycho-afektívnych, sociálnych a duchovných prvkov“.1

Z tohto dôvodu ostro odmietame také učebné materiály k sexuálnej výchove (teraz napríklad od vydavateľstva Expol Pedagogika a Slovenskej akadémie vied2, ktoré sú nevhodné a veku neprimerané svojím obsahom, obrázkami a kvalitou. Uvedené materiály (pracovná učebnica pre základné školy a pracovný zošit pre stredné školy) sú nastavené takmer výlučne na sexuálnu aktivitu, vytrhnutú z kontextu zrelých a zodpovedných vzťahov. Zároveň obsahujú obrázky nevhodné aj pre vyššie vekové kategórie, pôsobiace dokonca perverzne. Učebnice priamo povzbudzujú k nevhodnému sexuálnemu správaniu. Táto výchova nie je v žiadnom prípade celistvou, ale skutočne materialistickou a ignorujúcou zmysel ľudského bytia. Záleží nám na tom, aby sme vychovali duchovne, duševne, vzťahovo i telesne zdravú generáciu, ktorá bude tvoriť harmonické vzťahy, vedieť rozlišovať medzi dobrom a zlom, ktorá bude mať vysoké ideály a svoju identitu nebude stavať iba na sebeckom vnímaní sexuality a vlastnom prospechu, ale na komplexnom rozvoji celej osobnosti človeka s orientáciou na jeho večný cieľ a pomoc druhým ľuďom.

My biskupi v jednote s mnohými rodičmi, ktorým leží na srdci dobro detí, odmietame, aby katolícke školy používali materiály, ktoré znižujú až popierajú Bohom darovanú dôstojnosť ľudskej osoby, a vyjadrujeme podporu i rodičom, ktorí si takúto výchovu neželajú ani na ostatných školách.

1 Kongregácia pre katolícku výchovu: Ako muža a ženu ich stvoril. Na cestu dialógu ohľadom otázky gender teórie vo výchove, bod 4.

2 Zuzana Bendíková, Radka Mikšík, Simona Mačorová: Vzťahová a sexuálna výchova pre žiakov vo veku 10 – 15 rokov (Pracovná učebnica), vydal Expol Pedagogika, Bratislava. 2022, Recenzenti: Doc. Lenka Rovňanová, MUDr. Mário Moro, MUDr. Mária Kubalová.

Nikola Kallová, Andrea Čierna: Partnerská a sexuálna výchova (Pracovný zošit pre stredné školy a gymnáziá), vydal: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV. 2023, riaditeľka ústavu: Barbara Lášticová, recenzenti: Edita Popperová, Gabriela Magalová.

Zdroj: Ostro odmietame materiály k sexuálnej výchove. Slovenskí biskupi považujú nové učebnice za nevhodné a perverzné (standard.sk)

Zastávame tradičné hodnoty v súlade s učením Katolíckej Cirkvi. Hlavnou snahou Slovenského dohovoru za rodinu je šíriť Eucharistickú a mariánsku úctu. Organizujeme modlitbové akcie na národnej aj medzinárodnej úrovni, RUŽENCOVÉ A PÔSTNE reťaze, NonStop modlitby svätého RUŽENCA naživo, pravidelné ONLINE RELÁCIE so zaujímavými hosťami na rôzne duchovné témy, denné modlitby NAŽIVO S KŇAZOM – svätý ruženec, zasvätenie, modlitby za uzdravenie a oslobodenie s kňažským požehnaním, ŽIVÉ PRENOSY z pútnických miest a ADORÁCIE. Zaoberáme sa MARIÁNSKYMI ZJAVENIAMI, DUCHOVNÝM ROZLIŠOVANÍM a životopismi svätých. Prinášame denne zaujímavé ČLÁNKY a aktuality zo Slovenska aj zo sveta. ĎAKUJEME, ŽE SA S NAMI MODLÍTE, SLEDUJETE NÁS A PODPORUJETE NÁS.

NESTOJÍ ZA NAMI ŽIADEN INVESTOR ČI SPONZOR. AJ TENTO DOKUMENT MOHOL VZNIKNÚŤ IBA VĎAKA VÁM ❤️❤️❤️ ĎAKUJEME VÁM

2% Z DANE PRE SLOVENSKÝ DOHOVOR ZA RODINU ❤️🙏🙏 Aj vďaka Vašim 2% pre Vás môžeme naďalej tvoriť bohatý duchovný program, nepretržité RUŽENCOVÉ reťaze, zaujímavé online relácie, články, dokumenty a ešte omnoho viac 🙏🙏🙏 ĎAKUJEME VÁM ❤️ Viac info ako poukázať 2% Z DANE pre Slovenský dohovor za rodinu nájdete tu: https://slovenskydohovorzarodinu.sk/2-z-dane-pre-slovensky-dohovor-za-rodinu/

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás