Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu 22. deň

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok


▶️▶️ Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu: aj tento príspevok je vysielaný, organizovaný a hradený z dobrovoľných príspevkov darcov. AK CHCETE PRISPIEŤ, môžete tak urobiť na: Podporte nás

Štvrtý týždeň – Odovzdám sa milosrdnej Matke

22. deň – Márii zverím moje životné povolanie – video

Modli sa srdcom v spojení s Máriou (Den. 32)


Modlitba k Duchu Svätému

Boží Duch, ktorý skrz‐naskrz moju bytosť prenikáš,
svoj božský trojjediný život dávaš poznať mi
do svojej božskej podstaty ma vovádzaš,
a tak s tebou zjednotená, budem večne žiť (Den. 1411).

Z Evanjelia podľa Lukáša

„V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel (Lk 1, 26-38a).


Z Denníčka sv. sestry Faustíny

Vtom som uzrela preblahoslavenú Pannu, nevýslovne krásnu. Prešla od oltára ku mne, k môjmu kľačadlu. Privinula si ma k sebe a povedala mi tieto slová: „Som vašou Matkou z nepochopiteľného Božieho milosrdenstva. Najmilšia mi je tá duša, ktorá verne plní Božiu
vôľu.“ Dala mi poznať, že som verne splnila všetky Božie želania, a tým som našla milosť v jeho očiach (Den. 449).
Zostala som sama s Pannou Máriou, ktorá ma poučila o Božej vôli, ako ju v živote prijímať, úplne sa podrobujúc jeho najsvätejším rozhodnutiam. Nemôžeme sa páčiť Bohu, ak neplníme jeho svätú vôľu. „Dcéra moja, vrelo ti odporúčam, aby si verne plnila všetky Božie priania, lebo to je najmilšie jeho svätým očiam. Veľmi túžim, aby si sa tým vyznačovala, to znamená vernosťou v plnení Božej vôle. Božej vôli daj prednosť pred všetkými obetami aj zápalnými.“ Keď mi to nebeská Matka hovorila, moju dušu začalo napĺňať hlboké pochopenie Božej vôle (Den. 1244).

Modlitba zasvätenia

Mária, moja milosrdná Matka. Boh si ťa vyvolil, lebo mal pre teba úžasný plán prekračujúci všetky tvoje ľudské očakávania. Súhlasila si s ním, pretože si netúžila po ničom inom, iba po tom, čo chcel Boh. Verila si, že všetko, čo od teba chce, je preniknuté jeho božskou láskou, dobrotou a milosrdenstvom. Preto si sa úplne zverila do jeho vôle. Matka, zverujem ti moje životné povolanie a verím, že Boh má pre mňa milosrdný plán, ktorý chce uskutočňovať v spolupráci so mnou, v mojom povolaní byť kresťanom, matkou, otcom, zasvätenou osobou či kňazom. Svoje povolanie chcem prežívať s tebou, aby prinášalo Bohu radosť a mňa urobilo skutočne šťastným.


Mária, Panna Nepoškvrnená,
si ako čistý krištáľ pre srdce moje,
ty si moja sila, kotva jediná,
tys’ záštita a ochrana pre srdce slabé (Den. 161).


Ježišu, dôverujem ti! Mária, zasväcujem sa ti!

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – ostatné dni odovzdania klikni tu: Odovzdať sa Božiemu Milosrdenstvu – 30 dňová príprava

Odovzdať sa Božiemu milosrdenstvu v čase skúšok – aj tento príspevok vznikol len vďaka Vašej podpore, ĎAKUJEME VÁM

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je full-hd-19.02-02-1024x576.jpg

Páčia sa Vám naše príspevky? Podporte nás!

Ďakujeme!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Organizujeme pre Vás:

Prihlásiť sa

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek

Podporte nás!

Vďaka vašim darom a príspevkom napredujeme.

SK36 0200 0000 0043 3785 0551

Podporte nás
Podporte nás